صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

نخستین جلسات اجلاس اول دورشانزده هم تقنینی کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزرسماًتدویریافت

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی، فضل هادی مسلم یار ریس مشرانوجرگه وهیئت اداری رئیس ،‌ معاون ومنشی این کمیسیون را رسما معرفی نموده موفقیت ایشان را درامورات محوله ازبارگاه ایزد متعال خواستارگردیدند ، بالمقابل رئیس واعضای کمیسیون ضمن ابرازقدردانی  تعهد سپردند که بادرک کامل ازمسئولیت خطیرشان درامرخدمت گذاری به وطن وهموطنان ازهرگونه تلاش دریغ نخواهند ورزید.

همچنان درجلسه مشکلات عدیده هموطنان و برخی ادارات حکومتی کشورمورد بررسی قرارگرفته تصمیم اتخاذ شد که رئیس عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت امورداخله، رئیس زندان پلچرخی، معینان وزارت های مالیه، اطلاعات وفرهنگ، معارف، امورداخله ‌روئسای پیژنتون سکتورامنیتی ، مسئولین امنیتی ولایات ارزگان وفراه دررابطه به چگونگی انتقال محبوسین به ولایات، مشکلات صحی محبوسین ،‌ جلوگیری ازانتقال مواد مخدربه داخل محابس، مشکلات ونواقص درامور بنادرکشور، چگونگی اجراات کمیته موظف تهیه طرح تنظیم وکنترول قیم، مشکلات افسران متقاعد ، تدویرغیرشفاف امتحان رقابتی بست معاونیت تدریسی ریاست معارف ولایت ارزگان ومشکلات اخیرامنیتی ولایات ارزگان وفراه درجلسات آینده مطرح بحث قرارگیرد.

19-Hot96-Shikayat.JPG 

جلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی  بااشتراک فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه وهیئت اداری تدویریافت. رئیس کمیسیون متعهد گردید که وظایف خویشرا در روشنایی قانون اساسی کشور به وجه احسن انجام خواهد داد .

طبق یک خبر دیگر صدیقه بلخی رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی  امروز با مسوول امورپارلمانی سفارت ایران مقیم کابل ملاقات نمود.

 دراین ملاقات رئیس کمیسیون پیرامون زمینه برگزاری نشستهای مشترک اعضای پارلمان هردوکشور  صحبت و ضمن قدردانی از همکاری های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف، خواهان ادامه همکاری آن کشور گردید.

مسوول امورپارلمانی سفارت ایران برتقویت و تداوم همکاری  های کشور متبوعش  در زمینه رشد  ظرفیت کاری  اعضای دارلانشای مشرانوجرگه  اطمینان داد.

 19-Hot96-MUL1.JPG

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی محمد عظیم قویاش رسما از سوی فضل هادی مسلم یاروهئیت اداری مشرانوجرگه به حیث رئیس کمیسیون اقتصاد ملی معرفی واز بارگاه ایزد متعال در راستای کارکمیسیون توفیقات مزید برای موصوف استدعا نمودند ونیز اعضای کمیسیون با توجه به خطوط کاری کمیسیون برنامه های کاری شان مبنی برنظارت از کارکردهای حکومت وطی مراحل قوانین رسما به کار خویش آغاز نمودند.

 19-Hot96-Mali.JPG

در جلسه کمیسیون اموردینی فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار ، با حضورداشت فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه ، محمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه ومحمد طیب اعطا منشی مشرانوجرگه رسما افتتاح و به کار خویش آغاز نمود. اعضای کمیسیون کارکرد یکساله کمیسیون را در سال 1396 مثبت ارزیابی نموده وعده نمودند در تفاهم و همدیگر پذیری وظایف خود رابرای سال آینده  به پیش خواهند برد.

 19-Hot96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست نثاراحمدحارس فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه وهیئت اداری، انتخاب رئیس رابه اعضای کمیسیون تبریک گفته موفقیت بیشتردرامورکاری به ایشان آرزونمودند.

متعاقباًرئیس کمیسیون ضمن ابرازتشکری ازاعتماداعضای مجلس سنا، وعده سپردکه درمطابقت به صلاحیت های وظیفوی شان تلاش می نماید.همینگونه درجلسه حمله انتحاری روزگذشته درجاده شهیدعبدالعلی مزاری که باعث کشته ومجروح شدن شماری ازهموطنان ماگردید به شدیدتری الفاظ تقبیح گردیده برای شهدابهشت برین وبرای مجروحان شفای عاجل آروزگردید ونیزدرجلسه پیرامون پلان کاری کمیسیون صحبت گردیده تصامیم اتخاذشد.

19-Hot96-Rifai.JPG