صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه طی نشستی شکایت نماینده گان شماری از دکانداران مارکیت میوه وسبزی شهر جلال آباد را بارییس تأسیسات وزارت دفاع ملی مطرح نمود.

 14-Hot96-MUL1.JPG

درنشست آنان ادعا داشتند؛ باوجودکه ازسال های متمادی به اینسو این مارکیت در شهر جلال آباد فعالیت داشته وعواید آن ازسوی ادارات مربوطه به خزانه دولت انتقال میگردید؛ اما دراین اواخر یک شخص غیرمسئول زمین های در مجاورت یکی از مراکز نیروهای اردوی ملی را ،  طور غیرقانونی قرارداد  و در آن مارکیت جدید را اعمار نموده ؛ در حالیکه ادارت محلی حراست از ملکیت ها و محکمه این ولایت در مورد مسدود شدن آن حکم صادر نموده ؛ اما رئیس فواید عامه به همکاری والی ولایت ننگرهار باسو استفاده از صلاحیت های وظیفوی شان چند روز قبل این مارکیت را افتتاح نموده اند.

سپس رییس تاسیسات وزارت دفاع ملی درزمینه بیان داشت که مطابق فیصله شورای وزیران عقد قرار داد زمین های دولتی مربوط به ریاست املاک وزارت مالیه ومستوفیت های ولایات می باشند ،بآن هم هیئت را به آن ولایت جهت بررسی موضوع اعزام  ودرقسمت مسدود ساختن مارکیت یاد شده اقدام خواهد کرد.

رییس مشرانوجرگه طی صحبتی ایجاد هرگونه تأسیسات درنزدیکی مراکز نیروهای امنیتی را ازلحاظ مسایل امنیتی نامناسب دانسته گفت نباید به اشخاص استفاده جو اجازه داده شود که دربرابر جمع آوری عواید دولتی مزاحمت های را ایجاد نماید ونیز ازمسئولین خواست تا درزمینه اقدامات لازم را رویدست گیرند.