صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۶ حمل ۱۳۹۸

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی

     محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزدرنخستین جشن فراغت دانش آموختگان دوره لیسانس مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی فانوس اشتراک نمود.

 13-Hot96-GEN1.JPG

     ایشان ضمن اظهارتبریکی به این فارغ التحصیلان گفت پایان دورۀ لیسانس ختم تحصیل نبوده وکوشش کنید که نظر به اقتضای زمان، تحصیلات خویش را به سویه ماستری ودکتورا ادامه دهید.

    ایزدیاربا اشاره به برتری ها و نواقص نظام تحصیلی کشور گفت وزارت تحصیلات عالی مکلف است که بخاطرمعیاری سازی نهادهای اکادمیک نظارت وارزیابی های شانرا افزایش داده وحکومت وحدت ملی زمینه کار را برای فارغان نهادهای تحصیلات عالی مساعد سازد واز نهاد های تحصیلات عالی خصوصی خواهان تخفیف فیس های تحصیلی گردید.

 13-Hot96-GEN2.JPG

       همچنان دراین محفل رئیس ویکتعداد مسوولان نهاد تحصیلات عالی خصوصی فانوس ویکتعداد ازشخصیت کشور نیزسخنرانی نمودند.

13-Hot96-GEN3.JPG 

     گفتنیست که درنخستین دورفراغت موسسه تحصیلات عالی خصوصی فانوس، حدود سه صدتن ازرشته های ژورنالیزم، اقتصاد وحقوق فارغ وسند فراغت حاصل نمودند.