صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی

استادمحمدطیب عطامنشی مشرانوجرگه امروزطی نشستی ازکاروفعالیت انجمن مهاجرین دنمارک (DRC )تقدیربعمل آورد.

 24-Dalw96-MUL2.JPG

دراین نشست که شماری ازاعضای رهبری آن انجمن حضورداشتند منشی مجلس سناازکارکردهای انجمن مذکوردرنقاط مختلف کشوریادآوری نموده بااهدای لوگووتقدیرنامه های مشرانوجرگه شورای ملی به رهبری آن نهادازفعالیت های انجمن مهاجرین دنمارک رادرراستای رسیدگی به مشکلات مهاجرین وپناهجویان افغان موردتمجیدقرارداده، برکمک وهمکاری های بیشترانجمن مذکورتاکیدورزید.

سپس یکتن به نمایندگی ازسایردر مود فعالیت های موسسه DRC در منطقه معلومات مختصر ارایه نمود و درزمینه کمک به مهاجرین و پناهند گان افغان وعده همکاری نمود ونیزروی همکاری های دراز مدت شان در زمینه کمک های عاجل ،بهبود معیشت، و حمایت های حقوقی و لوژستیکی برای پناهندگان افغان تاکید نمود .