صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی 

      گفتمان علمی تحت عنوان «اهمیت سازمان همکاری‌های شانگهای درمنطقه وحضوردایمی افغانستان درآن» ازسوی کانون‌اندیشکدۀ‌آزادی به همکاری دارالانشای مجلس سنا برگزارگردید.

24-Dalw96-GEN2.JPG 

     دراین گفتمان نایب اول مشرانوجرگه، بعضی ازسناتوران، سرپرست ریاست عمومی دارالانشأ، رهبری کانون اندیشکده وشماری ازآگاهان مسایل اقتصادی وسیاسی اشتراک،  پهلوهای سودمند این سازمان سیاسی-اقتصادی منطقه را به بررسی گرفتند.

24-Dalw96-GEN1.JPG 

      نایب اول مجلس سنا درحالیکه درمورد تبعات حضوردایمی افغانستان درسازمان شانگهای ونقش سازمان مذکور درمسایل اقتصادی، سیاسی وحتی نظامی روشنی انداخته گفتند: جامعه جهانی درعرصه های مختلف با افغانستان همکاربوده که جا دارد ازحضورآنها سپاسگذاری نمایم زیراکه افغانستان با جامعه جهانی درامرمبارزه با تروریزم اهداف مشترک داشته واینک پدیده های تروریزم ومواد مخدرجهان را ازهرلحاظ تهدید می نماید وافزود؛ با گذشت بیش ازیکنیم دهه این موضوع مشخص گردیده است. درصورتیکه هماهنگی لازم با کشورهای منطقه وجهان وجود نداشته باشد با پدیده تروریزم ونا امنی درکشورمؤفق نخواهیم شد که نقش سازنده کشورهای عضوسازمان شانگهای درزمینه نیزاثرگذار می باشد.

24-Dalw96-GEN4.JPG 

       سپس جوادالدین میریان رییس کانون‌اندیشکدۀ‌آزادی درمورد هدف برگزاری نشست وبی ثباتی سیاسی واقتصادی، داکتر فرامرز تمنا رییس مطالعات استراتژیک وزارت امورخارجه پیرامون اهمیت سیاسی وامنیتی شانگهای برای افغانستان، استاد مسعود آگاه مسایل اقتصادی درمورد شانگهای وتعامل اقتصادی جهان، خان‌جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان پیرامون شانگهای ومساله ترانزیت وعبدالشکورسالنگی آگاه وپژوهشگر آسیای میانه درمورد نقش شانگهای درکاهش اختلافات مرزی به شرکت کننده گان معلومات ارایه نمودند.

24-Dalw96-GEN3.JPG