صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه با حضور داشت شماری از سناتوران امروز دردفترکارش بارئیس واعضای شورای ولایتی لوگرملاقات نمود.

7-Dalw96-MUL1.JPG 

دراین ملاقات حسیب الله ستانکزی رییس شورای ولایتی ولایت لوگرطی صحبتی از فیصله ها وموقف های  مشرانوجرگه درمسایل مهم ملی وبین المللی ابراز امتنان نموده وضمن ارایه گزارش شان گفت این شورا درهمکاری نزدیک با اداره محلی ولایت لوگر تلاش نموده است تا به مشکلات وخواستهای باشندگان آن ولایت درحدممکن رسیدگی صورت گیرد.

نایب دوم مشرانوجرگه تاکید نمود که شوراهای ولایتی منحیث نماینده گان مردم باید امور کاری خویش را در تفاهم با ادارات محلی به پیش برند که خوشبختانه شورای ولایتی ولایت لوگراجراات شان را باوالی ودیگر ادارات محلی به تفاهم وهمکاری انجام میدهد که فعالیت های شان در مطابقت با قوانین موضوعه میباشند و نقش شورای های ولایتی این ولایت  را درامرنظارت از کارکردهای اداره های محلی ونمایندگی ازمردم برازنده توصیف نمود.

همچنان نایب دوم مجلس دریک نشست جداگانه شکایت اسامی حشمت الله باشنده ولایت کابل که چند قبل ازسوی یک گروه آدم ربایان اختطاف شده بود؛ استماع نمود.

موصوف گفت بتاریخ بیست هفتم ماه میزان سال جاری اختطاف وآنان دربدل رهای اش پول هنگفت تقاضانمود؛ولی خانواده ام  این پول را مهیا نتوانسته  دو انگشت دستم ازسوی اختطاف چیان  قطع گردید که بالاخره به اثر سعی وتلاش های منسوبین پولیس زون 101آسمایی کابل درساحه بت خاک ازقید آنان رهایی یافت اما تااکنون سایراعضای گروه اختطافگران دستگیر نشده اند.

داکترصدیقی پس ازاستماع اظهارات موصوف از اقدام پولیس کابل مبنی بررهایی وی ستایش کرد وتعهد نمود که  درزمینه با مسئولین ذیربط کشفی  صحبت خواهند کرد.