صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۴ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی

محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه امروز در محفل رونمایی کلیات اقبال ترجمه منظوم ، افسررهبین که در مرکز مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ تدویر یافته بود، اشتراک نمود.

4-Dalw96-GEN1.JPG 

در این محفل که شمار ی از معینان آن وزارت،مهمانان خارجی، فرهنگیان و ادیبان نیز اشتراک داشتند؛ محمدعلم ایزدیاردر مورد تاریخچه فارسی دری روشنی انداخته  اظهار نمود  خدمت به زبان های رایج کشور درحقیقت ماندگار تاریخی است که برای  نسل های بعدی منتقل وازآن به حیث گنجینه با ارزش ادبی استفاده می شود،موصوف علاوه کرد کلیات اقبال ترجمه منظوم اثربی پیشینه آقای رهبین فرهنگیان ونویسنده گان را کمک خواهد کرد.

 4-Dalw96-GEN2.JPG

نایب اول مشرانوجرگه تلاش های صادقانه ووطندوستانه شاعرچیره دست،ادیب توانا وبرجسته فرهنگی کشور افسررهبین را که همواره برای رشد وبقای فرهنگ متقبل شده است را بااهدای نشان مشرانوجرگه مورد ستایش وقدردانی قرارداد.

دراین محفل سیدحسین آقا فاضل سانچارکی معین نشراتی آن وزارت برگردانیدن اثرهای علمی وتاریخی فیلسوفان جهان به زبان های رسمی کشور را گام نیک وبجادانسته ازافسر رهبین  شاعر وادیب کشور جهت متقبل شدن زحمات دراین راستا ابراز امتنان نمود.

 4-Dalw96-GEN3.JPG