صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزدردفترکارش باعبدالمتین بیک رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی ملاقات نمود.

 23-Jadi96-MUL1.JPG

ایزد یاردراین نشست درحالیکه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس نیزشرکت داشت، شکایات اهالی ولسوالی های مختلف ولایت تخارکه چندی قبل به مجلس سنا عارض شده بودند و مشکلات درادارات محلی ولایات بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، بغلان، خوست وپکتیکا راباحضورداشت سناتوران آن ولایات با رئیس عمومی ارگانهای محلی درمیان گذاشت.

نخست نایب اول مشرانوجرگه طی صحبتی گفت دردیدارکه بامردم ولایت تخارداشته است آنها از آن چه که تفنگداران غیرمسؤول درولایت تخارانجام میدهند، به ستوه آمده اند، آنان مسوولین حکومت محلی را به ضعف وحمایت از جنایتکاران وزورمندان متهم نموده گفتند تاکنون هیچ مقام حکومتی از اعمال غیر مشروع و مظالم آنان منجمله فرمانده تاتار وافراد تحت امرش جلوگیری ننموده است وآنان خواستاربرکناری مسوولین محلی به نسبت ضعف وناتوانی وهمدستی باجنایتکاران بودند.

هکذاشماری سناتوران ازضعف درادارات محلی وفساد دربرخی شهرداری ها نیز یادآوری نموده، تاکیدبراستخدام والیان، ولسوالان وشهردارها به اساس لیاقت، صداقت وشایستگی گردیدند.

متعاقباً رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی گفت این اداره پُل ارتباطی میان ادارات محلی و حکومت مرکزی میباشد که نقش والیان، ولسوالان، شورا های ولایتی و شاروالیها در خصوص بوجود آوردن باور مندی مردم بالای نظام ،از مهمترین اهداف این اداره را تشکیل میدهد.وی ضمن تایید مشکلات فوق، وعده سپردکه درزمینه های یادشده بررسی های راانجام داده رسیده گی لازم خواهند نمود.

طبق یک خبردیگر به منظورحمایت های همیشگی مشرانوجرگه شورای ملی ازقوت های امنیتی ودفاعی کشور، طی نشستی داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم این جرگه کارکردها وتلاش های موثر دگرجنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال نظامی لوی سارنوالی وتورنجنرال شعیب ستانکزی قوماندان  قول اردوی هوایی وزارت دفاع ملی را با اهدای تقدیرنامه مورد ستایش وقدردانی قرارداد وبرای ایشان تمنای موفقیت ودست آوردهای مزید نمود.

23-Jadi96-MUL2.JPG 

برمبنای یک خبردیگر استاد محمدطیب عطا منشی مشرانوجرگه امروز دردفترکارش خدمات ارزنده وصادقانه فیض محمدعثمانی وزیرارشاد،حج واوقاف وعبدالحکیم منیب معین آن وزارت  که در مراسم حج فرضی سال جاری برای حجاج کشور انجام داده اند را مورد ستایش قرارداده تقدیرنامه های مشرانوجرگه را به ایشان تفویض نمود.

 23-Jadi96-MUL3.JPG

هکذا داكترمحمدفيصل سميع نايب منشي مشرانوجرگه امروز در دفتر كارش باحضورداشت شماري از سناتوران كاركردها وتلاش هاي خانم كامله صديقي معين وزارت تجارت وصنايع را با اهداي تقديرنامه مشرانوجرگه مورد ستايش قرار داده به موصوف تمناي موفقيت هاي بيشتر نمود.

 23-Jadi96-MUL4.JPG

برمبناي يك خبر ديگر نايب منشي مجلس زحمات وتلاش هاي موثر حبيب احمدخنجاني معاون رياست أمور قنسلي وزارت امورخارجه را مورد تقدير قرار داد وتقديرنامه مشرانوجرگه را به نامبرده اهدا نمود.

 23-Jadi96-MUL5.JPG