صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲ دلو ۱۳۹۷

    دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

         درجلسۀ امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازتصدیق یک عنوان موافقتنامه بین المللی واهدای تقدیرنامه به رئیس عمومی دارالانشای مجلس، روی مسایل جاری    کشوربحث گردید.

 19-Jadi96-JAL1.JPG

      موافقتنامۀ میان افغانستان وامارات متحده عربی درمورد (خدمات هوایی درمیان وفراترازقلمروهای مربوطه شان) که درکمیسیونهای مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود، توسط معاون وسایراعضای کمیسیون اموربین المللی به جلسه ارایه وتصدیق گردید.

       اما درمباحث آزاد؛ رئیس وسایراعضای مشرانوجرگه باردیگر درمورد سخنان اخیرسید حامد گیلانی رهبرحزب محاذ ملی که گفته است " رهبران طالبان درافغانستان استند نه درکشور های دیگر"  تبصره های زیادی صورت گرفت وتاکید گردید که آقای گیلانی در صحبت های خود واضحاً از پاکستان حمایت نموده است موصوف باید طی کنفرانس مطبوعاتی از مردم معذرت بخواهد ویا آدرس های بود وباش رهبری طالبان را به نیرو های امنیتی آشکار سازد.

         هکذا شماری سناتوران باردیگر برتوزیع تذکره های برقی تاکید ورزیده گفتند اظهارات دیروز داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه درمورد تاخیردرتوزیع تذکره های برقی ،ایشانرا مأیوس ساخته است چون قانون ثبت احوال نفوس نافذ گردیده وهیچ مقامی حق رد یک قانون تصویب شده ویا تقاضای اجماع درموردآنرا ندارد ؛رهبران حکومت وحدت ملی باید هرچه عاجل روند توزیع تذکره های برقی را آغاز نماید اما برخی دیگربه این باوربودند که داکترعبدالله عبدالله ناگزیراست براساس ملاحظات مردم، دید گاهای آنانرا منعکس سازد .

     برخی اعضا تنش های اخیرمیان ارگ واستاد عطام محمد نور را نگران کننده دانسته اذعان داشتند که به جای تنش ها باید از نفوذ افراد سرشناس مثل جنرال عبدالرشید دوستم، جنرال عطامحمد نوروجنرال عبدالرازق بخاطرصلح، ثبات وتأمین امنیت، استفاده شود ولی برخی دیگرازاعضای مجلس، تغییروتبدیلی ماموران حکومت را یک اصل اداری و حکومتداری دانسته گفتند که مطابق قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت عزل ونصب مقامات بلند رتبه را داشته وباید قانون را درزمینه تطبیق کند وبه زورآزمایی ها اجازه ندهد.

        اعضای مجلس گفتند اوضاع جاری درکشورباعث سقوط بی سابقه ارزش پول افغانی وصعود قیم مواد خوراکی وسوختی گردیده است  که باید ارگانهای مسوول درکنترول ارزها ،ثابت نگهداشتن پول افغانی وقیم مواد اولیه تدابیرلازم را اتخاذ نماید.

    درجلسه بعضی ازاعضای مجلس گفتند درحالی ازهفته ملی قانون اساسی افغانستان تجلیل می گردد که بسیاری ازمواد قانون مذکورازسوی مقامات نقض گردیده و میگردد حکومت باید بخاطرجلوگیری ازنقض آن،گامهای مثبتی برداشته واز جمله دربرگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی اقدام نماید.

      تاکید بردریافت راه های بدیل برای انتقالات نیروهای ناتو خارج ازقلمروپاکستان، تاکید برمقرری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، مشخص شدن علل عدم اعماربندهای آبگردان درمناطق مرکزی، استقبال ازافزایش پانزده درصدی عواید کشور وتاکید برجمع آوری مالیات به شکل بهتر، سؤاستفاده برخی ها ازرسانه های اجتماعی وایجاد آدرس تقلبی به نام سناتورداکترانارکلی هنریار درحالیکه ایشان مدعی است که هیچ آدرسی درشبکه های اجتماعی ندارد، تاکید برقرارداد معدن زغال سنگ ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، تاکید بربررسی علت تظاهرات باشنده گان ساحۀ بنایی وتلفات نیروهای امنیتی درآن ساحه، قطع سیستم مخابرات ازطرف شب درکندز، نرسیدن اعاشه وضروریات نیروهای امنیتی در ولایت کندز، تاکید براحضارسفیرایران ازسوی وزارت امورخارجه درپیوند به تلفات افغان ها درجنگ سوریه، ابراز تشکری ازرئیس جمهور بخاطرافتتاح شبکه برق 220 کیلو ولت میدان وردک- عزنی، بیجا شدن هزاران فامیل درولسوالی څوکی ولایت کنر ومسدود بودن راه های مواصلاتی برخی مناطق آنولا و مسایل دیگر نیز مطرح بحث قرار گرفت.

 19-Jadi96-JAL2.JPG

     درپایان مباحث، رییس مشرانوجرگه اظهارداشت که قانون اساسی وظایف وصلاحیت های هرسه قوای دولت را مشخص نموده وفرمان تقنینی رییس جمهوری درمورد قانون ثبت احوال نفوس که از طریق حکومت به شورای ملی فرستاده شده بود ازسوی مشرانوجرگه وهیئت مختلط مجلسین مورد تصویب قرارگرفت وانتظار برده می شود که توزیع تذکره ها آغاز یابد واکنون نیاز دیده نمی شود که رییس اجرائیه حکومت، آنرا به تعویق بیاندازد واگرحکومت خواستی در زمینه داشته باشد آنرا ازمجاری قانونی دنبال نماید.

       فضل هادی مسلم یارگزارشات نشرشده درمورد تلفات سنگین جوانان افغان درجنگ های سوریه را درد آور وتکان دهنده خوانده گفت نباید ایران ازمجبوریت های مهاجرین سؤاستفاده نماید وپای آنانرا بیشتر ازاین به جنگ های منطقوی بکشانند و ازوزارت خارجه خواست تا سفیرآنکشور را احضار واعتراض شدید مردم را با وی شریک سازد همچنان درزمینه  شکایت نامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیزثبت گردد.

     مسلم یارازحکومت خواست تا به مشکلات ونگرانی های مهاجرین افغان مقیم پاکستان ازطریق مجاری دیپلماتیک رسیدگی نموده ونیز درداخل کشور برای اسکان آنها تدابیر لازم اتخاذ نماید.

     رییس مجلس کاهش نرخ افغانی دربرابر دالر را نگران کننده دانسته اظهارداشت دافغانستان بانک به مسئولیت های خویش درقبال آن توجه ننموده که باید در زمینه اقدامات مقتضی را عملی نماید.

   رئیس جلسه برای ختم بی نظمی ها وقانون گریزی ها ، تطبیق قانون را درکشور یک نیاز مبرم دانسته از سیاسیون کشور خواست تا بادرک اوضاع کنونی ،همدلی وهمسویی شانرا حفظ نمایند واطمینان داد که  خواستهای مشخص اعضای مجلس را دریکی ازجلسات ،بارییس جمهوری کشور مطرح خواهدساخت.

19-Jadi96-JAL3.JPG 

     دراخیر ضمن ابرازحمایت ازقهرمانی های نیروهای امنیتی ودفاعی کشور اظهارداشت نباید آنان درمسایل سیاسی دخیل شوند و علاوه نمود که باید رهبری سکتورامنیتی برای سرکوب وازبین بردن داعشیان خون آشام درولسوالی څوکۍ ولایت کنردست به کارشوند ونګذارند آنان بیشتر به مردم مزاحمت ایجاد نماید.

     درجلسه طبق اجندا،بر اساس مصوبه کمیته رؤسای مشرانوجرگه از خدمات وکارکردهای سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشا ،با الاخص درایجاد شبکه تلویزیونی مشرانوجرگه، ابرازقدردانی صورت گرفته وتقدیرنامه مجلس از سوی رییس جلسه  به ایشان اهدا گردید.