صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۰ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

       درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، طرح تعدیل در(فرمان تقنینی درمورد قانون اشاعه وثبت دارایی‌های مقامات وکارکنان دولتی) به تصویب رسید.

        این قانون که درکمیسیونهای مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود ازسوی رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبا برخی تعدیلات وارده به تصویب رسید.

 10-Jadi96-JAL1.JPG

        اما درمباحث آزاد جلسه سناتوران حمله تروریستی خونین برمرکزفرهنگی تبیان وخبرگزاری صدای افغان درمربوطات ناحیه ششم شهرکابل را که تلفات گسترده انسانی، برجا گذاشت آنرا به حیث یک جنایت ضد بشری با شدیدترین الفاظ نکوهش نموده، ضمن انتقاد ازغفلت ورزی مسوولان کشفی وامنیتی درمهارهمچوحملات خونبار، خواهان کشف، گرفتاری وبه محاکمه کشانیدن طراحان همچوحملات هراس افگنی ونیزخواهان عملیات تصفیوی وکشفی درمناطق مشکوک شهرکابل گردیدند که گفته می‌شود دشمنان مردم افغانستان برنواحی مختلف شهرحضوریافته وهرآن دست به همچوحملات تروریستی می زنند.

        هکذا درجلسه سناتوران ازبیانات پروفیسوراستاد عبدالرب رسول سیاف یکی ازرهبران جهادی کشورکه ریاست‏ جمهوری، ریاست اجراییه واستاد عطا محمد نور را به یک تفاهم دعوت نموده ودامن زدن به اختلافات سیاسی را درمغایرت با منافع ملی دانسته است استقبال وحمایت نمودند ونیزاعضا باردیگر برحل این موضوع تاکید داشته ازرئیس مجلس سنا خواستند که درزمینه میانجیگری نماید.

         همچنان شماری ازسناتوران تلاش‌های تحریک آمیزبرخی اعضای ولسی جرگه را درمورد قانون ثبت احوال نفوس غیرمؤجه دانسته گفتند اختلافات بین دومجلس درقانون مذکور ازسوی هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمطابقت به قانون اساسی حل شده واین قانون تمام طی مراحل خود را سپری ومرعی الاجرا می باشد وهرگونه حرف اضافی دراین زمینه بی مورد وغیرعملی است وحالا ایجاب آنرا می نماید که حکومت برمبنای آن هرچه زودتر درتوزیع تذکره های برقی اقدام نموده اجازه ندهند که ماجرا جویان مثل گذشته دربرابراین پروسه ملی سنگ اندازی نمایند ونیزبرخی دیگرگفتند که درقانون اساسی کشورصرف ازچهارده قوم تذکررفته ولی سایراقوام بومی، همچنان خواهان درج هویت شان در تذکره های برقی می باشد که حکومت باید خواست های برحق همه اقوام کشور را درنظربگیرد.

         همینگونه سناتوران از ورود سال ۲۰۱۸ میلادی یاد آوری نموده اظهارامیدواری نمودند که در سال پیشرو، جنگ وخونریزی ازکشورعزیزما افغانستان فروکش نماید وتلاش های صورت گیردکه صلح وثبات درافغانستان تامین شود و جامعه جهانی بیشترازین متوجه وضعیت افغانستان گردند .

       درجلسه، ازاهدای جایزه بهترین نویسنده درسطح جهان به آیت الله شیخ محمد آصف محسنی رهبرحزب حرکت اسلامی افغانستان با خوشبینی یاد آوری گردید و محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس که یک بخش جلسه را ریاست می کرد ضمن خرسندی ازاین دستآورد مهم، به کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی وظیفه داد که بخاطرارج گزاری ازاین مساله، اقدامات لازم نماید.

         شماری ازسناتوران گفتند ایجاد لوای اردوی ملی را که اخیراً کشورچین متعهد به تمویل آن شده است را یک اقدام به جا دانسته وبرخی دیگر خواهان انکشاف همچواقدامات ازسوی جمهوری خلق چین وسایرهمسایه ها در نقاط آسیب پذیرمرزی شدند.

       هکذا درمباحث آزاد، برپاکسازی مناطق اشغال شده ازسوی مخالفین درولایت بدخشان، خوشبینی ازعملیات پاکسازی درولسوالی قره باغ ولایت غزنی وتاکید برافراز پوسته ها درمناطق تصفیه شده این ولسوالی، یاد آوری نموده ازنشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان وچین، نا مناسب خواندن کاهش تشکیل پولیس در ولایت نورستان، مؤثریت انتخابات به شکل حوزه وی وبرخی مسایل دیگر یاد آوری گردید .

فضل هادی مسلم یاردر جمعبندی موارد یادشده ، حادثه خونین پنجشنبه گذشته در مرکزفرهنگی تبیان را به شدت نکوهش نموده ضمن ابراز غمشریکی باخانواده های قربانیان ، از غفلت ورزی مسوولین کشفی ، انتقاد کرد وبه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی وظیفه سپرد تا چگونگی حادثه تروریستی اخیر را بامسئولین امنیتی طور جدی به بررسی گرفته وهرآنکه مسئول شناخته شد ویاهم غفلت نموده باشند مورد پیگیرد قرارگیرد وگفت مناطق که درمربوطات کابل مشکوک به نظرمی رسند باید درآن عملیات لازم تصفیوی راه اندازی گردد.

رییس مجلس تأکیدورزید که رهبران سیاسی با در نظر داشت تداوم درد وآلام مردم دربرخوردهای شان باید تغییرمثبت بیاورند وازسیاسیون خواست که تداوم کشمکش ها که به سود کشور نبوده خودر داری نمایند ودرفضای برادری وهمدلی ازقانون اطاعت نموده از انارشی،خود سری ها وقانون گریزی ابا ورزند وتمامی امور کشور را درفضای صمیمیت وچوکات قانون  به پیش ببرند  و با یاد آوری ازصحبت های اخیر استاد عبدرب الرسول سیاف گفت که موقف ایشان همواره دربرابر حملات تروریستی وانفجاری آشکار بوده وآنرا حرام دانسته است که این مجلس ضمن حمایت ازصحبت های اخیر شان اظهار می نماید طراحان وعاملین حملات وحشیانه تروریستی افراد جهمنی بوده ومردم بی دفاع افغانستان که قربانی این جنایت ها می شوند شهید ومقاومت نیروهای قهرمان امنیتی کشور دربرابر اجیران وحشی صفت عملکرد غازیان می باشد.

10-Jadi96-JAL2.JPG 

رییس مشرانوجرگه درصحبت هایش علاوه کرد که موضوع قانون ثبت واحوال نفوس نزد این جرگه مطابق قانون اساسی ختم شده می باشد زیرا هم درجلسه عمومی مجلس وهم درکمیته مختلط مجلسین به اتفاق آرا مورد تأیید قرارگرفته وازسوی رییس جمهوری نیز به توشیح رسیده است وآن عده وکلای ولسی جرگه که امروز صدایش را دربرابر آن بلند نموده است خود زمانی خواهان درج قومیت درتذکره ها شده بودند وحال نباید دربرابر این پروسه ملی مشکل آفرینی نمایند ونیز ازرییس جمهوری ورییس اجرائیه خواست دربرابرهرآنکه درموضوعات ملی باعث تفرقه افگنی ومشکلات می شوند برخورد قاطعانه نموده ومورد پیگرد قرارشان دهندوعلاوه کرد اگر ولسی جرگه دربرابر اقدام قانونی مجلس سنا وکمیته مختلط مجلسین که به اساس آن قانون ثبت واحوال نفوس تأیید وموارد اختلافی حل گردیده است مشکلی پیدا نماید ،مشرانوجرگه شورای ملی هیچ سند قانونی را که ازسوی ولسی جرگه معرفی شود را نخواهند پذیرفت .

فضل هادی مسلم یار درمورد تحصن شماری ازمعلولین کشور که درنزدیکی مقر شورای ملی تجمع نموده بودند به رییس واعضای کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه وظیفه سپرد تا از نزدیک شکایات آنان را بررسی وبامسولان شاروالی کابل همین امروز مطرح سازند.

دراخیرصحبت هایش ازملاقات های خویش که طی سفرش به عربستان سعودی با اقشار مختلف مردم افغانستان مقیم عربسستان نموده بود نیز یاد آوری کره گفت هموطنان افغان مقیم شهرهای مختلف آنکشور از موقف های ملی مشرانو جرگه، حمایت وابراز امتنان نموده خاطرنشان ساختند؛ که رییس واعضای مشرانوجرگه در موضوعات مهم ملی مانند پشتیبانی از نظام حاکم ونیروهای امنیتی، حمایت قاطع از فرمان رئیس جمهور در مورد قانون ثبت احوال نفوس با درج کلمات ملت، دین و قوم در تذکره های برقی و ارایه مشوره های سودمند به رهبری حکومت وحدت ملی، مطابق منافع علیای افغانستان درخور ستایش می باشند و قاطبه ملت افغانستان از تصامیم مشرانو جرگه پشتیبانی وقدردانی می نماید.

 

دراخیرجلسه داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس گزارش هیئت مشرانوجرگه را ازکنفرانس بین المللی تحت عنوان پارلمانی ها برضدموادمخدر که چندی قبل در پارلمان فدراتیف زوسیه برگذار شده بود ارایه نموده گفت که نمایندگان پارلمانهای 42کشورجهان، اعضای مجلس سنای روسیه، معاون سرمنشی ملل متحد درامورمواد مخدر، وزارتخانه هاوادارات ذیربط فدراتیف روسیه وبرخی نمایندگان نهاد های بین المللی شرکت نموده بودند.

موصوف افزود برخی نمایندگان کشورهای اشتراک کننده ازعدم صداقت جامعه جهانی درراستای مبارزه جدی باموادمخدرانتقادنموده گفتند مبارزه جدی بااین پدیده درافغانستان صورت نگرفته است؛ اما وی درسخنرانی که به نمایندگی ازمشرانوجرگه گفته است دولت افغانستان درجهت جلوگیری ازکشت ،تولیدوقاچاق موادمخدرتدابیرجدی اتخاذنموده ازجمله تطبیق قانون مبارزه باموادمخدر، تسجیل شدیدترین جزا برای قاچاقچیان موادمخدر،ایجاد وزارت مبارزه باموادمخدروقطعه مستقل پولیس مبارزه باموادمخدروبرخی موارددیگرمی باشد وافزود هیئت مجلس سنای افغانستان بخاطرمبارزه جدی با این پدیده شوم توجه کشورهای همسایه به ویژه فدراتیف روسیه را جلب نموده است.

10-Jadi96-JAL3.JPG 

داکترسمیع گفت درترکیب هیت که سناتوران گلالی اکبری ومحمدداودغفاری شامل بودند، درحاشیه این کنفرانس با اعضای گروپ دوستی پارلمانی مجلس نمایندگان روسیه، ملاقات وهردوجانب برتوسعه وتحکیم روابط میان پارلمانهای افغانستان وفدراتیف روسیه تاکیدنموده اند ودرضمن هییت اعزامی مشرانوجرگه با شماری ازدیپلومات کشورمقیم روسیه ملاقات نموده که میتوان اززحمات وتلاش های معاون سرمحقق شاه سلطان عاکفی اظهارسپاس نمود.