صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۵ حمل ۱۳۹۸
آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۲ جدی الی ۶ جدی ۱۳۹۶)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع آجندا

اسم و شماره تماس دستیاران کمیسیونها

شنبه 2 جدی ۹۶

دوشنبه 4 جدی ۹۶

چهارشنبه 6 جدی ۹۶

۱

کمیسیون(امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی )

1 بحث روی نشرات وپالیسی نشراتی درکشور.

1 بحث روی اسناد تقنینی که جهت نظرخواهی به کمیسیون مواصلت ورزیده است.

1 بحث روی امور معارف درسطح کشور.

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

۲

کمیسیون(امور بین المللی )

 

1بحث پیرامون قطعه نامه سازمان ملل متحد در خصوص بیت المقدس. ۲. آمادگی کمیسیون در راستای انجام دیدن نظارتی از اداره مستقل هوانوردی و شرکت هوای آریانا ۳. بحث پیرامون سفر از پیش اعلان نشده مقامات امریکا و آلمان به کابل.

۱. دیدن کمیسیون از اداره هوانوردی ملکی. ۲. دیدن از شرکت هوای آریانا

۱. بحث پیرامون تعلیق دفتر یوناما در مزار شریف و آمادگی تجهیزات نظامی روسیه در سرحدات شمال شرقی کشور. ۲. بحث پیرامون نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه ( انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی)

1 بررسی گزارش های مصارف بودجه انکشافی بابت ربع سوم سال مالی1396

2  بحث روی مکاتیب وارده به کمیسیون.

1 بحث روی پروژه های ترمیم سرک غزنی الی کندهار,پروژه احداث سرک قیصارالی دره بوم ولایت بادغیس ولین انتقال برق 220 کیلووات ازکابل الی ننگرهاروکنر.

2 بحث آزاد.

1 بحث روی نبود امکانات معیاری جهت نگهداری محصولات زراعتی درکشور.

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی ( نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری)

 

1 مطالعه گزارش عمومی محابس وتوقیف خانه های وزارت امورداخله .

2  بحث روی گزارش اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری.

1 دعوت رئیس محترم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی,یکتن ازکمیشنران ورئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات دوتن به نمایندگی ازیاست های امورانتخابات 24ولایت کشورکه بست های شان ازجانب کمیسیون انتخابات به اعلان گذاشته شده غرض وضاحت ورسیدگی به شکایت آنهاوهمجنان غرض وضاحت وارزیابی مراکزرایدهی وامور انتخابات درکشور.

دعوت ازرئیس محترم محبس بگرام ولایت پروان رئیس محترم تنفیذ احکام قانون ورئیس محترم نظارت برمحلات سلب آزادی لوی حارونوالی غرض وضاحت ازبررسی درسیه های محبوسین,تطبیق فرامین عفووتخفیف,ووضع معشیتی محبوسین.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

۵

کمیسیون امور معلولین و رفاه عامه (بازماندگان شهداء ،منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت)

1 دعوت وزیرامورمهاجرین وعودت کننده گان وسرپرست اداره ملی مبارزه باحوادث.

1دعوتوزیرکار,اموراجتماعی,شهداومعلولین,رئیس عمومی خزینه تقاعد ودونفر ازرؤسای شوراهای دفاع ازحقوق افراد دارای معلولیت وورثه شهدا.

1 دعوت وزاری صحت عامه ومبارزه با مواد مخدرومعین مواد مخدروزارت امورداخله .

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات (انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل)

1 اشتراک سرپرست شاروالی کابل درجلسه کمیسیون.

1 بحث روی قانون تنظیم پرواز طیارات وهلیکوپترهای نظامی .

1  بحث آزاد.

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

۷

کمیسیون( سمع شکایات )

 

کمیسیون سمع شکایات

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

۸

کمیسیون(شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه )

 

1 بحث روی فرمان تقنینی شمار ه 154رئیس جمهور پیرامون قانون اشاعه وثبت داریی های مقامات عالی رتبه وکارکنان دولتی.

2 بحث روی اسناد واره به کمیسیون.

1 بحث روی شکایت نامه محترمه حنیفه"کتوازی"عضوشورای ولایتی ولایت پکتیکامبنی برعزل شان ازآن شورا.

2 بحث روی اسناد واره به کمیسیون.

1 بحث پیرامون عریضه محمدحسن ناصری مبنی برافراز پوسته امنیتی درمنزل همشیره شان ازطرف پولیس محلی دربازارقریه قلعه خان ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان.

2 بحث روی اسناد واره به کمیسیون.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

۹

کمیسیون(امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی)

 

1 بحث روی فرمان تقنینی شمار ه 154رئیس جمهور پیرامون قانون اشاعه وثبت داریی های مقامات عالی رتبه وکارکنان دولتی.

2 بحث روی مکاتیب واره به کمیسیون.

1 بحث روی مشکلات کوچیها درکشور.

2 بحث روی مکاتیب وارده به کمیسیون .

1 بحث روی مشکلات مهاجرین درکشور.

2 بحث روی مکاتیب وارده به کمیسیون .

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

 

 

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

۱۱

کمیسیون(امورزنان وجامعه مدنی)

 

1 بحث روی قوانین واصله به کمیسیون.

1 میکانیزم تطبیق قانون منع آزار واذیت زنان.

1 بحث روی قوانین واصله به کمیسیون.

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278