صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۶ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی

   داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروزشکایت شماری ازدکانداران ساحه ملی بس شهرکابل را استماع نمود.

6-Jadi96-MUL2.JPG 

    آنان مدعی اند که دکانهای شان درملکیت ملی بس واقع ناحیه شانزدهم شهرکابل طور طویل المدت ازوزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی به کرایه اخذ نموده وکرایه آن را مطابق قانون به حساب ارگان مربوطه تحویل نموده است؛اما دراین اواخردکانهای مذکور ازسوی وزارت ترانسپورت مهرلاک شده است وافزودند که  به شکایت شان رسیده گی شود.

   نایب دوم بعداز استماع شکایت آنان موضوع را به کمیسیون اختصاصی مشرانوجرگه ارجاع نموده وتاکید کرد که به این مساله رسیدگی صورت گیرد.