صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲ حوت ۱۳۹۶

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه طی نشستی شکایت غصب ملکیت دوتن ازباشندگان ولسوالی بگرامی را بارییس سارنوالی استیناف ولایت کابل مطرح ساخت.

13-Qaws96-MUL1.JPG

دراین نشست مالکین زمین گفتند ملکیت هایشان درساحات مربوط ولسوالی بگرامی  ازسوی افراد زورمند غصب شده؛ اما مسئولین امنیتی تا اکنون نتوانسته اند جلوغاصبان را گرفته وملکیت شانرا دوباره برگردانند؛امارییس سارنوالی استیناف ولایت کابل نیز ازماخله افراد زورمند تذکرداده،گفت که ا ملکیت آنان برایشان بازگردانیده خواهدشد.

نایب دوم مجلس تاکید نمودکه مسئولین مربوطه باید جلو غاصب ملکیت های عامه وشخصی را بگیرند.

هکذا داکتر صدیقی طی نشستی جداگانه گزارش کاری رئیس تنفیذ قانون وزارت مالیه را نیز استماع نموده،اجراات کاری نامبرده را قانع کننده وقابل ستایش تلقی نمود.

13-Qaws96-MUL2.JPG