صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تشکیل جلسه نمود.

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس از عدم اجرا آت وزارت کار،اموراجتماعی، شهدا ومعلولین مبنی برفیصله مورخ 24 عقرب این کمیسیون ابراز تأسف صورت گرفت ،درجلسه یاد شده در رابطه به مشکل عدم رسانیدن غذا وآب درمدت کمترازیک هفته درپرورشگاه علاءالدین توسط قرادادی که درحضورداشت رئیس عمومی پرورشگاه ها ورئیس انسجام پرورشگاه های وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین مورد بررسی قرار گرفته بود  واز شخص سرپرست آن وزارت تقاضا گردیده بود تا ضمن فسخ قراردادی موضوع را جدی پیگیری وکسانیکه دراین مورد غفلت وظیفوی نموده اند به مراجع عدلی وقضایی نمایند حارنوالی معرفی نموده ازاجراات خویش کمیسیون را درجریان قراردهد اما باگذشت بیشترازدوهفته به کمیسیون اطمینان داده نشده است .

13-Qaws96-Rifai.JPG

کمیسیون امورمعلولین باردگراین موضوع را با معین مالی واداری وزارت کار واموراجتماعی ورییس عمومی پرورشگاه های آن وزارت مورد بحث قرار داد و فیصله نمودکه:

 مسئولین وزارت باید هرچه عاجل اظهارات رییس انسجام امورپرورشگاه ها که درجلسه 24عقرب اعتراف نموده بود  که برای چند روز غذا ونان برای اطفال پرورشگاه علاءالدین  توسط قراردادی تهیه نگردیده بررسی و اشخاصیکه دراین رابطه غفلت وظیفوی نمودند وظایف شان تعلیق و به حارنوالی معرفی وازنتیجه کمیسیون را اطیمنان دهند.

طبق یک خبردیگرسناتوران عبدالباقی بریال ونفیسه سلطانی اعضای این کمیسیون دیروز به مناسبت سوم دسمبر روز جهانی افراد دارای معلولیت طی کنفرانس مطبوعاتی ازحکومت یک سلسله خواستهای را مبنی بر نهایی شدن استراتیژی ملی افراد دارای معلولیت، ایجاد شورای عالی رسیده گی به مشکل افراد دارای معلولیت تحت ریاست معاون دوم ریاست جمهوری وبه اشتراک مسوولین درجه اول ادارات مسوول، درنظر گرفتن مشوره های افراد دارای معلولیت در تمام تصمیم گیری های ملی وجرگه های مشورتی، صدور جواز  برای ایجاد فدراسیون ملی معلولین  ازسوی وزارت عدلیه، ، احصائیه گیری  دقیق افراد دارای معلولیت توسط اداره احصائیه مرکزی و تقویت نهاد های مربوط به افراد دارای معلولیت ووارثین شهدا را ارایه ودرزمینه خواهان توجه رهبری حکومت شدند.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل مشاورین حقوقی پروژه البا درمورد کد جزایی افغانستان  به اعضای کمیسیون معلومات ارایه نمودند ویک سلسله نظریات وپیشنهادات لازم ازسوی اعضای کمیسیون ارایه گردید.

13-Qaws96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی حمله انتحاری دیروزی شهرجلال آباد ولایت ننگرهار محکوم نموده ضمن نفرین فرستادن برعاملین این جنایت باخانواده های قربانیان ابرازتسلیت صورت گرفت وازمسئولین امنیتی خواسته شد باید تلاش های کشفی واستخباراتی شانرا درجلوگیری ازچنین وحشت ها تسریع بخشند زیرا دشمن اجیر وزبون مردم افغانستان هیچ فرصت را برای هدف قرار دادن هموطنان ازدست نمی دهند.

دربخش دگرپیرامون مانور نظامی مشترک میان عربستان سعوی وپاکستان،و رو یاروی کوریای شمالی وایالات متحده امریکا بحث و نظریات لازم ارایه شد وخاطرنشان گردیده افزایش تنش های میان کشور های مختلف به نفع منطقه وجهان نبوده باید سعی صورت گیرد تا تمامی تنش ها ازطریق گفتگوها حل گردید؛ اعضای کمیسیون دراخیرلست اعضای کمیته دوستی بین الپارلمانی افغانستان وترکمنستان را ترتیب وجهت اجراات به مراجع مربوطه ارسال داشت.

13-Qaws96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امورشورای های ولایتی،مصئونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل حمله انتحاری دیروزی شهرجلال آباد ولایت ننگرهار به شدت تقبیح وضمن فرستادن نفرین برعاملین این وحشت باخانواده های قربانیان ابراز تسلیت صورت گرفت وتأکید برتأمین امنیت هرچه بهتر شهروندان کشور ازسوی نیروهای دفاعی وامنیتی شد.

دربخش دگر روی مکتوب واصله شورای ولایتی ولایت لغمان  مبنی بر اعمار تعمیر آن شورای بحث وفیصله شدتا ازطریق اداره مستقل ارگانهای محلی ازمسئولین محلی ولایت لغمان خواسته شود تا مانع اجرای کار تعمیر شورای ولایتی نگردند.

دربخش دگرروی شکایت نصیراحمدفقیری عضور شورای ولایتی ولایت غزنی که مدعی بوده است که لطیفه اکبری رییس شورای آن ولایت به صورت غیرقانونی به این سمت رسیده است بحث وقرارشد تا رییس انسجام امورشورای های ولایتی اداره ارگانهای محلی ونصیر احمدفقیری درجلسه مورخ 15ماه قوس این کمیسیون حضور ودرمورد معلومات ارایه نمایند.

همچنان درجلسه دیروزی مشرانوجرگه قاری میرحاتم تره خیل گزارش هیئت اعزامی مجلس را ازولایت کنر ارایه نموده گفت اعضای هیئت درملاقات هایش بامسئولین ملکی،نظامی،اعضای شورای ولایتی واقشارمختلف آن ولایت دریافته است که از20ماه عقرب الی 5قوس حدود 1759 راکت ازسوی نظامیان پاکستانی بالای مناطق مختلف ولایت کنر پرتاب شده که به اثرآن 2تن افراد ملکی شهید،8زحمی و570خانواده بیجاشده است،همچنین گفت مسئولین آن ولایت خواستهای ایجاد پوسته ها درامتداد خط فرضی دیورند،افزایش تشکیل نیروهای امنیتی،افزایش اسلحه ثقلیه،رسیدگی به مشکلات بیجاشده ها،انتقال شبکه 10میگاوات شبکه برق،رسیدگی به مشکلات محبوسین،ایجاد شعبات بانکی،منظورشدن پولیس محلی به ولسوالی اسمار،جلوگیری ازقاچاق چوب چارتراش وبرخی موضوعات دگر را باهیئت اعزامی مجلس مطرح ساخته وخواهان همکاری مشرانوجرگه گردیده اند.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبدالطیف نهضت یار، حمله تروریستی انتحاری اخیردرولایت ننگرهارکه باعث مجروح وشهادت شماری ازهموطنان ماگردید به شدیدترین الفاظ محکوم گردیده،برای شهدابهشت برین وبرای بازماندگان صبرجمیل ازبارگاه ایزدمنان استدعاگردید.

همینگونه درجلسه روی وضعیت عمومی امورتحصیلی درکشور، ازجمله مشکلات لیلیه ها، چگونگی شمولیت محصلین به لیلیه ها، چگونگی معرفی محصلان به بورسیه ها وتنظیم بورسیه های خارجی وبرخی موارد بحث گردیده، قرارشدتا درجلسه کمیسیون مورخ 18قوس معین محصلان وریس تنظیم بورسیه های وزارت تحصیلات عالی  درزمینه وضاحت دهند.

هکذادربخش دیگرجلسه پیرامون سفرهای ولایتی صحبت گردیده، قراربران شد که پیرامون مشکلات محصلین ووضع عمومی امورتحصیلی ، معارف، امورارشاد، حج واقاف وچگونگی حفظ آثارتاریخی وابدات عتیقه ازولایات گرمسیربازدیدنظارتی بعمل آید.

13-Qaws96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، نخست روی اوضاع امنیتی کشورصحبت گردیده، حملات پی درپی دشمنان قسم خورده مردم افغانستان درشهرجلال آباد ولایت ننگرهار شدیداً نکوهش شد وتاکید به عمل آمد که عاملین این جنایت ضدبشری هرچه عاجل شناسایی ومجازات گردد.

متعاقباً درجلسه آمرحوزه پانزدهم ومعاونین حوزه های چهارم ویازدهم امنیتی شهرکابل پیرامون تدابیرشان درمورد جلوگیری ازافزایش جرایم جنایی وسرقت های مسلحانه وبرخی مسایل دیگربه پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

 نخست آمرحوزه پانزدهم امنیتی ضمن ارایه توضیحاتی گفت جرایم جنایی درمربوطات آن حوزه کاهش نموده ویکتن صرافی که به قتل رسیده بود عاملین آن شناسایی وگرفتارشده است که تحقیقات درزمینه جریان دارد، اما معاونین حوزه های یازدهم وچهارم ضمن ارایه معلومات ازدستاوردهای پولیس درآن ساحات خواهان افزایش تشکیل پولیس نظربه کمیت مردم شدند ولی توضیحات معاون حوزه یازدهم قناعت بخش دانسته نشد.

   دراخیرجلسه کمیسارسرحدی اسلام قلعه وقوماندان گمرک آن ساحه پیرامون امورکاری شان به ویژه گرفتاری یکمقدارمواد تیزابی که بنام موبالایل ثبت شده است به اعضای کمیسیون معلومات مفصل ارایه نموده گفتند عاملین قضیه مذکوردربازداشت قرارداشته وتحقیقات ازسوی ارگانهای ذیربط ادامه دارد، کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان تاکید نمود که کارمندان ادارات مذکور باید جداً درمورد جلوگیری ازورود اشیایی غیرقانونی تلاش جدی نمایند.

13-Qaws96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، معاون مسلکی اداره عالی تفتیش ورئیس انسجام عواید مالیات وزارت مالیه، پیرامون عواید مالیات درگمرکات ومستوفیت ها به ویژه گزارش ارسالی سال 1394 به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

 نخست معاون مسلکی اداره عالی تفتیش ضمن ارایه توضیحاتی گفت ظرفیت پائین درمستوفیت های ولایات، عدم ارسال قطعیه دروقت وزمان معین آن، نبود پلان عواید مالیات دروزارت مالیه ،عدم تطبیق پلان مستوفیت ها درولایات با عواید جمع آوری شده ازجمله مشکلات وکاستی ها درجمع آوری عواید می باشد، امیدواریم که دراین بخش ها تلاش صورت گیرد تا عواید کشوربه شکل شفاف جمع آوری گردد.

اما رییس انسجام عواید مالیات وزارت مالیه مطابقت ارقام جمع آوری عواید را با پلان یک امرمعمول خوانده گفت وزارت مالیه درقسمت جمع آوری وحصول عواید مالیاتی پلان های درازمدت را رویدست دارد ولی انتظار می رود که قوماندانان امنیه ولایت درجمع آوری عواید با وزارت مالیه همکاری همه جانبه نمایند.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان مذکور تاکید نمود که وزارت مالیه درقسمت جمع آوری عواید مالیاتی ازمالیه دهنده گان بزرگ وکوچک اقدامات لازم وجدی را رویدست گیرد تا ازضایع شدن عواید کشورجلوگیری به عمل آید.

13-Qaws96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش معاون کمیسیون، گزارش کمک های جدید مالی به بودجه عادی وانکشافی سال مالی1396 که منحیث ضمیمه بودجه سال1396 منظور گردیده است مطالعه وقرارشد که مسوولان ذیربط دریکی ازنشست های کمیسیون اقتصاد معلومات ارایه نمایند.

  دربخش دیگرجلسه پیرامون بهره برداری فازنخست بندرچابهارایران که روزگذشته با حضورمقامات جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی ایران وهندوستان رسماً گشایش یافت صحبت به عمل آمده خاطرنشان گردید که درحال حاضر دراین بندرکشتی های صدهزار تنی قابلیت پهلوگیری را دارد که این امرسبب رشد صادرات وواردات خواهند شد امیدواریم که به زودی بخش دیگراین بندرنیزبه بهره برداری سپرده شود وبه همین منظورفیصله به عمل آمد که مسوولان وزارت تجارت وصنایع درمورد تدابیروبرنامه های شان دریکی ازنشست های کمیسیون توضیحات ارایه نماید.

13-Qaws96-Mali.JPG

جلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنیفی، معین اداره مبارزه با فساد اداری وسایرمسوولان ذیربط آن اداره درمورد کارکرد ودستاورهای شان معلومات ارایه نموده گفتند این اداره شماری ازدوسیه های نسبتی فساد اداری را دروزارتها به شمول دفاع، داخله وامورشهرسازی بررسی نموده که به تعداد 107 دوسیه نسبتی بعضی ازاشخاص وافراد و116 دوسیه ازکارمندان دولتی را بعد ازبررسی دقیق غرض هدایات لازم به مقام عالی ریاست جمهوری گسیل نموده است .

 مسوولان مذکوردرحالیکه پیرامون چگونگی توزیع فورم ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی، وحصول یک مقدارپول ازمتهمین معلومات می دادند گفتند این اداره پلان های متعددی برای اصلاحات هرچه بهترروی دست دارد تا آرمان وتوقع ملت برآورده شود ولی افواهاتی که درقسمت ادغام اداره وجود دارد انگیزه کارمندان را ضعیف ساخته است امیدواریم که درزمینه مسوولانه برخورد صورت گیرد.

   همچنان درجلسه شکایات اهالی ناحیه سوم شهرکابل ازعدم جلوگیری اعماربلند منزل های خودسر، افزایش کثافات که باعث امراض مختلف شده است وبرخی مسایل دیگر با رئیس ناحیه ومعاون حوزه امنیتی سوم مطرح شد که توضیحات مسوولان قناعت کمیسیون را فراهم ننموده تاکید شد که باید به شکایات مردم رسیده گی همه جانبه صورت گیرد.

 هکذا شکایت یکتن ازباشنده ولایت غزنی مبنی برعدم تادیه پول وی که پروژه استدیوم ورزشی را اعمارنموده است با مسوولان ریاست تربیت بدنی وسپورت مطرح شد.

مسوولان مذکور شکایات عارض را مورد تایید قرارداده گفتند درصورت تیکه وزارت مالیه درزمینه موافقه نماید پول وی که دردسترس موجود می باشد پرداخت خواهند شد.

13-Qaws96-Shikayat.JPG

 دراخیرجلسه شکایت یکتعداد باشنده گان تپه سلام شهرکابل ازپرچاوی های برق وبرخورد نا مناسب مسوولین جکشن وسروگروپ جکشن با مشتریان با مسوولان ذیربط مطرح شد.

مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی درمورد کارمندان جکشن آن ساحه گفتند نسبت کمبود برق درفصل سرما نمی توانیم که برق طور24 ساعت به مردم توزیع نمایم اما تلاش های جدی بخاطرکاهش پرچاوی های برق جریان دارد.