صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

رییس واعضای شورای محلی گذراسلام آباد چار راهی قمبر امروز با محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا در مقر شورای محلی ملاقات ویک سلسله خواستهای شانرا مطرح نمودند.

11-Qaws96-MUL2.JPG

ایشان با ارایه در خواستی مبنی بر اعمار یک باب کلینیک ویک باب مکتب در منطقه مذکور گردیدند که حدود سه هزار فامیل در آنجا سکونت دارند . نامبرده گان در در خواستی شان متذکر شدند که وزارت دفاع ملی به تازه گی اعمار یک دیوار کانکریتی را در این ساحه شروع نموده است وقصد دارد مردم را از این ساحه سبز جدا نماید که حتی جایی برای مکتب وکلینیک باقی نمی گذارند واز وزارت دفاع ملی می خواهند که یک ساحه معیین را برای این نیازمندی های مردم محل اختصا ص دهند تا وزارت های محترم دفاع و معارف نظر به امر دست داشته شان ، یک باب مکتب وکلنیک صحی را برای مردم اعمار نمایند .

نایب اول مشرانو جرگه شکایت مردم را موجه دانسته مکتوبی را عنوانی وزارت دفاع ملی گسیل داشت تا به تقاضای اهالی این ساحه پاسخ مثبت دهد .

طبق یک خبردیگر محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا دیروز بااعضای شورای ولایتی محاسن سفیدان وبرخی مسوولین امنیتی ولایت پنجشیردرمقرآن شورا ملاقات نمود.

نایب اول مشرانوجرگه ، انتخاب مجدد عزم الدین مرزایی رابه حیث رئیس شورای ولایتی پنجشیر تبریک گفته، نقش شورای های ولایتی را درعرصه های نظارت ازعملکرد ادارات محلی،مشوره دهی ، نمایندگی ازمردم ورسیدگی به مشکلات محلی اثرگذاردانست.

متعاقباًرئیس شورای ولایتی پنجشیرباابرازقدردانی ازنایب اول مشرانوجرگه، متعهد گردید که درروشنایی قوانین نافذه کشور، مصدرخدمت به مردم آنولایت خواهدشد.

هکذانایب مجلس سناطی دیدارجداگانه باقوماندان امنیه وبرخی مسوولان امنیتی ولایت پنجشیر، خواست های آنان رااستماع نمود.

نخست مل پاسوال محمداسحق تمکین فرمانده امنیه ولایت پنجشیرضمن ارایه معلومات پیرامون وضعیت امنیتی، ازتامین امنیت درآنولایت اطمینان داده، خواستارهمکاری نایب اول مشرانوجرگه درجهت ازدیاد تشکیل پولیس ملی وایجاد پولیس محلی گردید.

نایب مجلس سناطی صحبتی گفت اگرچه ولایت پنجشیرازامنیت خوبی برخور دارمی باشد، اما ایجاب می نماید مسوولین امور بنابرهمجواربودن ولایت پنجشیربه برخی ولایات ناامن کشور، به منظورحفظ آرامش دایمی ولایت، تدابیر بهترامنیتی را اتخاذ نمایند ونیزوعده سپرد که مواردیادشده رابامسوولان ذیربطه درمیان خواهدگذاشت.

همینگونه محمدعلم ايزديار نايب اول مجلس سنا جهت تسلیت وهمدردی باخانواده واقارب  فرمانده كرم خان یکتن ازفرمانده هان اسبق جهادی که به نسبت مریضی  داعی اجل رالبیک گفت؛ دیدارنموده بااتحاف دعا برای مرحومی جنت فردوس وبه بازماندگان صبرجمیل ازبارگاه ایزدمنان استدعانمود.