صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

 جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار و شرکت نایب دوم، نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها تدویرگردید.

در این جلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه ۱۲ قوس علاوه از مباحث آزاد، فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد تعدیل وحذف برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس درمورد (اصلاح سن ونام) ، مورد بحث قرارگیرد وگزارش هییت مجلس از راکت پراگنی ها یپاکستان بر ولایت کنر نیز استماع گردد و درنشست عمومی چهاردهم قوس ، گزارش سفر هییت مجلس از کشورآلمان وبحث روی موافقتنامۀ تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری ها بین کشورهای عضو ایکو شامل اجندا گردد.

8-Qaws96-Komita-Rowasa.JPG

همینگونه درجلسه برفیصله قبلی کمیته رؤسا تاکید گردید که برای جلوگیری ازحصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، راکت پراگنی های آنکشوربه مناطق سرحدی ولایت کنر وچگونگی تطبیق قانون معاشات وامتیازات مقامات عالی رتبه دولتی؛ مسوولان درجه یک وزارت های امورخارجه، دفاع، امور داخله، عدلیه و اداره امورریاست جمهوری درنشست بعدی این کمیته شرکت نمایند تا پیرامون مسایل مطروحه مباحث همه جانبه صورت گرفته تصامیم اتخاذ شود.

همچنان درکمیته روسا ،تاکید گردید که کمیسیون مربوط مجلس سنا مشکلات بیجا شده گان داخلی به ویژه ننگرهار ومشکلات شاهراه سالنگ را هرچه عاجل بررسی نموده گزارشات شانرا ارایه دهند.

هکذا در کمیته روسا خاطرنشان گردید که مسوولان شرکت برشنا به اعضای کمیسیون مواصلات ومخابرات اطمینان داده است که درظرف دوهفته پرچاوی های برق درشهرکابل رابه حد اقل می رسانند که باید کمیسیون مربوطه این پروسه را به خاطررفع نیاز مندی های جدی مردم کابل تحت نظارت دقیق وهمه جانبه خویش قرار دهد.