صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۸

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۸ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

درجلسه  کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس، محمدقاسم حیدری معین پالیسی اداره ملی آماده گی مبارزه باحوادث طبیعی پیرامون تدابیر پیشگیرانه آن اداره درزمستان پیشرو معلومات ارایه نمود.

موصوف گفت درسال جاری کمیته حالت اضطرار آماده گی های لازم ردویدست گرفته  وبرای هر ولایت کشور 5مبلغ  میلیون افغانی اختصاص یافته است  که نسبت به سال گذشته2 نشان دهنده افزایش 2 میلیونی می باشد ودرصورت نیاز اگر مسئولین ولایتی این پول را به مصرف رساند کمیته حالت اضطرار دوبار مقدار مشابه را برا مساعدت به نیازمندان ارسال خواهد کردونیز تدابیری بهتری برای سالنگ ها ، سروبی و برخی از ولسوالی های ولایت بدخشان که  شاهد برفباری های زیادی می باشد گرفته شده؛ همچنان مرکز پیش بینی آب وهوا درسالنگ ها نصب و فعال  بوده وعلاوه از ایجاد سه باب کلنیک باتجهیزات ودوکتوران در سیزده محل آن اتاق های مجهز آماده شده است که درحالات اضطرار مسافرین وعابرین از آن استفاده خواهد کرد.

8-Qaws96-Rifai.JPG

آقای حیدری اضافه کرد برای بیجاشده گان  ولایت ننگرهارمواد کافی در دیپوهای ساحوی این اداره بوده که درهماهنگی با مسئولین ولایتی در توزیع آن اقدام خواهد شد، همچنان درهرولایت کمیته های حالت اضطرار تحت ریاست والیان وبه اشتراک مسوولین ادارات مربوطه،اعضای شورای ولایتی، وموسسات همکارهمواره درهمآهنگی با این اداره تشکیل جلسه می نمایند وبرنامه هایشانرا به پیش می برند وی تصریح کرد وزارت دفاع ملی ابراز آمادگی نموده تا درهر زون دوفروند هلیکوپتررا درجریان وقوع حوادث طبیعی دراختیار این اداره قرار دهد که تا از طریق آن درمناطق صعب العبور رسیده گی عاجل صورت گیرد.

دراخیر اظهارداشت که  درتمام ولایات نقاط آسیب پذیر شناسای وتشخیص گردیده وهراداره عضو کمیته حالت اضطرارمطابق خطوط کاری خویش مسوولیت دارد تا درجریان وقوع حادثه اقدام عاجل وبه موقع نمایند.

رئیس کمیسیون ضمن قدردانی ازکارکرد های اداره ملی آماده گی مبارزه باحوادث طبیعی طور اخص از شخص  معین پالیسی آن اداره خاطر نشان ساخت لازم  است تاسایر مسوولین حکومتی با درک از  تجارب گذشته درقسمت پاسخ دهی به حوادث احتمالی ناشی از زمستان پیشرو آماده گی های کافی وهمه جانبه داشته باشند ودرصورت نیاز بصورت شفاف و باتشخیص متضررین حادثه کمک های مورد نیاز را  عرضه بدارند وایجاب می نماید هر اداره عضو کمیته حالت اضطرار در قسمت انجام مسئولیت های خویش پلان جامع داشته باشد ومطابق آن اقدام عاجل وبه موقع نمایند.

اعضای کمیسیون به همین ترتیب از مسئولین ادارات محلی نیز خواستند  تا درهماهنگی با اعضای شورای ولایتی درقسمت پاسخ دهی به متضررین حوادث طبیعی از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ نورزیده مسوولیت های وظیفوی وایمانی شان را انجام دهند.

در جلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست گلالی اکبری معاون کمیسیون ، رئیس ترافیک وزارت امور داخله و مدیر ترافیک  کابل پیرامون انتقال صلاحیتهای خدماتی ترافیک به شاروالی کابل ومشکلات چگونگی اسنادوسایط یک کلید توضیحات ارایه نموده گفتند بمنظور مدیریت بهتر ترافیک شهرکابل وبه اساس هدایت رییس جمهوری، انتقال صلاحیتهای خدماتی مدیریت عمومی ترافیک شهر کابل از وزارت امور داخله به شاروالی کابل منعقد گردیدقرار کمیسیون برآن شد جهت وضاحت بیشتر سرپرست شاروالی کابل در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردد.

 آنها پیرامون موترهای یک کلید ابراز نمودند این وسایط به اساس مصوبه شورای امنیت ملی برای وسایط بدون نمبر پلیت ، مدت شش ماه جهت طی مراحل اسناد داده فرصت داده شده، آنان علاوه کردند بیشتر از 6صد هزار این وسایط در شهرکابل گشت و گذار مینمایند که از یک سوپایتخت گنجایش آنرا نداشته و از سوی دیگر با عث بی نظمی و تهدیدات امنیتی میگردند وگفتند  این عراده جات بنام پرزه جات از گمرکات ولایات جلال آباد ،هرات و فراه داخل کشور میگردد ودر زمینه ما چندین مکاتیب جهت متوقف شدن این روند به مقامات ذیصلاح ارسال گردیده ولی هیچگونه اقدام صورت نگرفته است. اعضای کمیسیون درزمینه فیصله نمودند تا رئیس عمومی گمرکات همراه با محصول اخذ گمرکی موتران بدون اسناد جهت وضاحت در یکی از جلسات کمیسیون دعوت گردند .

مسئولین ترافیک د رمورد ازدحام شهرکابل ابراز داشتند عدم موجودیت محلات توقف شهری ، نبود ملی بس ها ، نبود محل مناسب برای دست فروشان وکراچی ها ونبود سرک کافی از عوامل ازدحام در شهر کابل محسوب میشود ونیز 328 سرک عمومی ،فرعی و پیاده روها به روی ترافیک مسدود میباشد.

 کمیسیون فیصله نمود تا قوماندان زون 101آسمایی کابل  در یکی از جلسات کمیسیون وضاحت ارایه نماید.

 در بخش دیگر جلسه در مورد تصرف ساحه پارکینگ ساحه ده افغانان از سوی وزارت معارف که سبب بی نظمی در شهر گردیده است صحبت و قرار شد سرپرست وزارت  معارف در یکی از جلسات کمیسیون غرض ارایه پاسخ به سوالات سناتوران دعوت گردد.

 درقسمت دگر جلسه کمیسیون معاون عملیاتی و معاون تجارتی شرکت برشنا در رابطه به پرچاوی های مداوم  برق شهر کابل صحبت نموده گفتند در سطع شهرکابل 300 میگاوات برق موجود است که 290 میگاوات برق وارداتی و متباقی آن از منبع برق ماهی پر می باشد  که در مجموع 53 فیصد نیازمندی برق شهر کابل رامرفوع میسازد یعنی شهرکابل در مجموع به 630 میگاوات برق ضرورت دارد بناءً این شرکت  از منابع برق حرارتی و دیزلی استفاده می نماید؛ آنان علاوه کردند  بیش از یک ملیارد افغانی مقروضیت  این شرکت را شماری از مشترکین آن پرداخت ننموده که بیشترین آنرا سیاسیون و زورمندان تشکیل میدهد وفهرست نامهای آن به ریاست جمهوری ارسال گردیده است؛ انان  دراخیر از نصب ترانسفرمر های جدید خبرداده گفتند به زوترین فرصت مشکلات پرچاوی ها را در تمامی نقاط شهر کابل کاهش خواهد یافت.

8-Qaws96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست شفیقه نورزخیل ،برعلاوه بحث پیرامون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گزاری بین کشورهای ایکو، اعضای کمیسیون نگرانی خویشرا ازکشته شدن خانم لیمه توسط فامیل شوهرش ابراز داشته تاکید نمودند با وجودی که افغانستان دارای قانون منع خشونت علیه زنان و مقرره منع آزار و اذیت زنان می باشد اما با آن هم هنوز آمار خشونت در برابر زنان بالا بوده اعضای کمیسیون عدم تطبیق قوانین و عدم آگاهی مردم از قوانین و حقوق زنان، را از دلایل افزایش خشونت ها عنوان نمودند.

8-Qaws96-Zanan.JPG

در جلسه امور بین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی  معاون کمیسیون، از افتتاح پروژه اعمار یک هزار واحد مسکونی برای ورثه شهدای نیروههای امنیتی و دفاعی کشور به کمک مالی کشور قطر استقبال گردیده ازسایر کشورهای دوست تقاضا بعمل آمد تا در راستای بازسازی و احیای افغانستان مانند کشور قطر در بخشهای پروژه های انکشافی و زیربنایی سهم فعال بگیرند.

در بخش دیگر برعلاوه مطالعه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گزاری بین کشور های ایکو ،اظهارات اخیرفرمانده نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو در افغانستان که گفته است افغانستان پایتخت گروه تروریستی داعش خواهد شد وپایگاههای خویشرا در داخل خاک افغانستان مستحکم و متمرکز خواهند کرد کمیسیون این چنین ابراز نظرات را غیر مسولانه پنداشته و از ایالات متحده امریکا تقاضا گردید تا در عرصه محو و نابود ساختن گروههای تروریستی با افغانستان همکار و همگام باشد.

8-Qaws96-Bio.JPG

در جلسه کمیسیون امور تقنینی ،عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف ، مرستیال اداری و رئیس مالی اداره لوی سارنوالی پیرامون فعالیت ، دست آوردهای و پلان تدارکاتی سال 1396 توضیحات ارایه نموده گفتند این اداره 93 فیصد بودجه عادی و بالاتر از 80فیصد بودجه انکشافی خویشرا در سال روان مالی به مصرف رسانیده  ونیز کار اعمار تعمیر سارنوالی ها در پنج ولایت کشور جریان دارد ؛گزارش ارایه شده مورد قناعت اعضای کمیسیون قرارگرفت .

در بخش دیگر روی فرمان تقنینی شماره 274 درمورد تعدیل و حذف برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس(اصلاح سن ونام) صحبت و مورد تائید قرار گرفت.

8-Qaws96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی معاون کمیسیون، فرمان تقنینی شماره 274 رئیس جمهور درمورد طرح تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون ثبت احوال نفوس مطالعه وتعدیلات وارده درمواد شصت وهفتم وشصت ونهم آن مورد تایید قرارگرفت.

   دربخش دیگرجلسه، پیرامون وضع عمومی تعلیمی وتحصیلی درکشوبه وموثریت نهادهای تحصیلی نیمه عالی وارتقای برخی آنها مباحثی صورت گرفته گفته شد که تقاضاهای وجود دارد که تربیه معلم سید جمال الدین افغان ارتقا یابد تا این نهاد تحصیلی بتواند محصلان را به سویه لیسانس فارغ نماید، قرار کمیسیون درزمینه برآنشد که دریکی ازنشست های مشورتی سرپرست وزارت معارف، معین علمی وزارت تحصیلات عالی وسایرمسوولان ذیربط دریکی ازنشست های کمیسیون حضوریافته روی این مساله بحث وتبادل نظرصورت گیرد.

8-Qaws96-Farhangi.JPG

     درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنیفی، با پوهنمل مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات وفرهنگ، شکایت شرکت ماکسیم نوین که مدعی است قرارداداعمارپروژه چشمه شفا درولایت بلخ را با وزارت اطلاعات وفرهنگ به عهده داشته ولی بعدازتکمیل پروژه وانجام 9 فیصد اضافه کاری تا اکنون پول شان پرداخت نگردیده است.

   معین  آن وزارت عدم پرداخت پول را ازسوی مسوولان سابق وزارت مذکور مورد انتقاد قرارداده متعهد گردید درصورت موافقه وزارت مالیه به اسرع وقت درزمینه اقدام خواهند کرد و کمیسیون بعدازاستماع اظهارات موصوف فیصله نمود که  که این مساله  را دروزارت مالیه نیز تعقیب خواهند کرد.

   دربخش دیگرجلسه ازعدم حضور قوماندان شاهراه های وزارت امورداخله  و معین گمرکات وزارت مالیه انتقاد گردیده تاکید شد که درنشست بعدی مسوولان مذکور پیرامون شکایت متعدد مالکین  وسایط نقلیه مسیرولایت فراه الی مرزایران مبنی براخاذی ها وموجودیت ایست های بازرسی طالبان به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند.

    همینگونه شکایت اسامیان حاجی محمدنبی وحاجی محمد حسن که مدعی اند شاروالی کابل قبلا دربدل استملاک ملکیت ایشان درقسمت ج خوشحال مینه، نمرات جدید را درمربوطات همان ساحه به عارضین توزیع نموده و رحالیکه سند به دست دارند ولی تعداد ازاهالی محل به گونه خود سرانه به بهانه توسعه مسجد حضرت عمرفاروق (رض) ملکیت عارضین را تصاحب نموده است. که موضوع درحضورداشت رئیس عمومی ملکیت های شاروالی کابل ، رئیس تکایا ومساجد ، رئیس عمومی اوقاف وزارت حج واوقاف ، رئیس ناحیه پنجم وآمرحوزه پنجم امنیتی پولیس شهرکابل مطرح بحث کمیسیون قرارگرفته که مسوولان شاروالی کابل درجلسه اسناد عارضین را مورد تایید قراردادند و مسئولین وزارت حج واوقاف عملکرد خودسرانه اهالی مسجد یاد آورشده وافزودند که این کاراهالی با موافقه وزارت حج واوقاف صورت نگرفته است.

کمیسیون ضمن استماع اظهارات طرفین تاکید نمود که مطابق به سند دست داشته عارضین وتائید اداره شاروالی کابل ازسند مذکوردرصورت که توسعه مسجد درساحه غصبی صورت گرفته باشد مطابق به متون فقه اسلامی عبادت درمکان مذکوراشکال شرعی دارد ووزارت حج واوقاف وشاروالی کابل درزمینه مسئولیت دینی وشرعی داشته وباید اسناد عارضین درمحکمه ذیصلاح طی مراحل گردیده وبعدازصدورحکم قطعی محکمه ، درزمینه اجراات مقتضی صورت گیرد .

    درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، ازلوی پاسوال محمد سالم احساس سرپرست قوماندانی زون 101 آسمایی وتورنجنرال عبدالصبورثابت رئیس امنیت ملی کابل، پیرامون وضع امنیتی درشهر کابل، افزایش جرایم جنایی واختطاف ها، گشت وگذار افراد مسلح غیرمسوول ، عدم جلوگیری ازموترهای شیشه سیاه وبی پلیت، عدم تطبیق قانون امورذاتی پولیس وبرخی مسایل دیگرپرسشهای مطرح شد.

مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند پولیس ملی با امکانات دست داشته 24 ساعت درخدمت هموطنان خویش قرارداشته وقربانی های را نیزمتحمل می شود قسمیکه درحادثه لب جرخیرخانه هشت جوان رشید جان های شانرا از دست داده وایجاب می نماید که مردم به ویژه بزرگان با پولیس ملی درهمه سطوح همکاری جدی نمایند.

8-Qaws96-Dfai.JPG

   مسوولان مذکورگفتند درماه گذشته ازپنج حادثه جلوگیری به عمل آمده ودرضمن 246 تن مظنون درجرایم گوناگون ازسوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند وافزودند گراف اختطاف ها به اندازه نیست که ازسوی یکتعداد بزرگنمایی می وشود ولی با آنهم تیم امنیتی کابل مشترکاً بخاطر کاهش جرایم شدیداً مصروف فعالیت بوده وعاملین قضیه نجیب الله صراف دستگیر گردیده که ایشان به جرم خویش اعتراف نموده اند ودو گروپ سارقین مسلح درحوزه های یازدهم ودوازدهم نیزبه پنجه قانون سپرده شده است.

   مسوولان مذکور همچنان درمورد کارکردها وتدابیرشان پیرامون جلوگیری ازبداخلاقی، فروش مشروبات الکولی ،مواد مخدر، غصب زمین های دولتی ، اعماربلند منزل وخانه های غیرقانونی ارایه نمودند.

اعضای کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان یک سلسله هدایات لازم را بخاطربهبود هرچه بیشترامنیت ارایه نموده اظهارامیدواری نمودند که تمام شهروندان درسراسرکشوربا نیروهای امنیتی که همواره جان های شانرا قربانی نموده همکاری همه جانبه نمایند تا سطح جرایم کاهش یافته ازحملات تروریستی جلوگیری به عمل آید.