صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۵ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

   درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار به خاطر تقویت بودجۀ ملی ،اخذ ده فیصد مالیه ازمکالمات تیلفونی، تصویب گردید.

5-Qaws96-JAL1.JPG

  درجلسه طرح ولسی جرگه درمورد لغوقانون تنظیم خدمات مخابراتی که درکمیسیون مواصلات ومخابرات وسایرکمیسیونهای این مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود؛ توسط معاون واعضای کمیسیون ارایه و طرح ولسی جرگه به اتفاق آرا رد گردیده ، تاکید شد که حکومت مطابق تعهدات خویش درنصب سیستم جدید جمع آوری مالیات ازاخذ ده فیصد مالیات اقدام نموده ودرکاهش نرخ مکالمات مخابراتی وجلوگیری ازفروش سیم کارتهای راجسترناشده عمل نماید.

    همچنان درجلسه طرح تعدیل کمیسیون مواصلات ومخابرات درمورد قانون تنظیم خدمات مخابراتی پیرامون ادارۀ اترا ارایه ومورد تایید مجلس قرارگرفت.

    هکذا فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد قانون محاسبین مالی که درکمیسیون اقتصاد، ملی، مالی وبودجه وسایرکمیسیونها مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس ویک عضوکمیسیون اقتصاد ملی ارایه وبه اکثریت آرا مورد تصویب قرارگرفت.

    درجلسه امروزی، ضمن معرفی حاجی محمود خاکریزوال که به تازگی ازسوی رئیس جمهور کشوربه حیث سناتورانتصاب شده است؛ مراسم تحلیف وی به جا آورده شد وسناتوران برای وی درامورمحوله آرزوی موفقیت نمودند.

5-Qaws96-JAL2.JPG

    اما درمباحث آزاد جلسه، سناتوران ازبیست و پنجم نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان یاد آوری نموده گفتند به اساس گزارش ها خشونت علیه این قشرجامعه افزایش یافته باید علل وعوامل آن که عبارت ازعدم درست تطبیق قوانین، موجودیت فقر، بیکاری ،بی سوادی وعوامل دیگرمی باشد بررسی ودرجهت کاهش ومحو این پدیده اجتماعی مبارزه همآهنگ نمایند.

    درجلسه سناتوران حمله برمسجد صوفی ها واقع در جزیره سینا ی کشور مصر را که دست کم حدود سه صد نمازگزارکشته شدند را نکوهش نموده گفتند این زنگ خطری است به تمام جامعه بشریت به ویژه مسلمانان باید جامعه جهانی بخاطرمحو ونابودی گروه های تروریستی که مرز، نژاد وعقاید مردم را نمی شناسند اقدام جدی نمایند تا عالم بشریت منجمله مردم مسلمان افغانستان که قربانی اصلی تروریزم است ازشرآنها نجات یابند.

    برخی اعضای مجلس پیرامون اظهارات اخیر رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی وتاییدی آن ازسوی محمد عمرداوود زی وزیرامورداخله پیشین که دربرنامه (سیاه وسفید) طلوع نیوزعلیه نظام موجود ارایه نموده ونیز محتوای کتاب خاطرات داکتررنگین سپنتا مشاور قبلی امنیت ملی صحبت و انتقاد نموده، فیصله گردید که مشاورحقوقی رئیس جمهور موقف حکومت را در این موارد با مشرانو جرگه شریک سازد.

   هکذا شماری ازاعضای مجلس ازنشرات آزمایشی (تلویزیون مشرانوجرگه شورای ملی) که دیروز رسماً توسط فضل هادی مسلم یارگشایش یافت استقبال نموده، ازتلاش های رئیس عمومی دارالانشا وسایرمسوولان درآماده سازی آن ابرازقدردانی نموده تاکید داشتند که باید تلویزیون مشرانوجرگه ازمداخله سیاسی دورنگهداشته شود.

5-Qaws96-JAL3.JPG

     انتقاد ازبمباردمان غیردقیق نیروهای ناتو درولایات هلمند ووردک و عملیات غیر دقیق اردوی ملی در دره افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا که باعث تلفات افراد ملکی گردیده است، تاکید برتأمین امنیت شاهراه های عمومی، مشکلات مردم ازپرچاوی های دوامدار برق درشهرکابل، تاکید بربررسی شهرک عینو مینه کندهاربدون مقاصدسیاسی تا به سرمایه گذاری ها اثرمنفی نگذارد، نادرست خواندن صحبت های حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه که ازجنگ یکتعداد افغان ها درسوریه حمایت نموده، عدم تطبیق قانون مراسم برگزاری عروسی ها و یاد آوری ازکارکردهای مؤثرشیرمحمد آخند زاده عضو پیشین مجلس دردو دور تقنینی وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

     رییس مشرانوجرگه درجمعبندی مواردفوق حادثه تروریستی اخیر دریکی ازمساجد مصررا به شدت نکوهش نموده گفت مردم افغانستان به مثابه قربانیان حوادث دهشت افگنی ، خودرا دراین اندوه بزرگ بابرادران مسلمان مصری شریک می دانند، مسلمیاربه نمایندگی ازمردم ومجلس تأثرات عمیق خویش را باحکومت مصر ،پارلمان آنکشوروخانواده های قربانیان این جنایت هولناک ابراز داشته،اظهار امیدواری کردکه روزی بساط درد واندوه ازکشورهای اسلامی برچیده شود.

     رییس مجلس پیرامون اظهارات سناتور محمد حنیف حنفی که درمباحث آزاد جلسه گفت :اخیراً استاد محمدمحقق پیرامون ستایش از جنگجویان افغان درجنگ سوریه درنشستی بامقامات ایرانی بیاناتی داشته است ؛خاطرنشان نمودکه همچو اظهارات تأسفبار وناراحت کننده می باشد زیرا هیچگاه نمی خواهیم جنگ های بیرونی ورقابت های ناسالم برخی ازکشورهای منطقه به افغانستان کشانیده شود وامروز مردم ما ازقربانی جنگ های استخباراتی وتحمیلی رنج می برند؛ پس انتظار داریم سیاسیون کشور به چنین مسایل دقت لازم نموده ، تجارت های سیاسی خویش را باسرنوشت مردم رقم نزنند.

 فضل هادی مسلم یار آغازنشرات آزمایشی تلویزیون مشرانوجرگه را به مردم،خانواده مطبوعات ،سناتوران ورهبری دارالانشای مجلس مبارکباد گفت وازتلاش های سناتوران که اعضای بورد ایجاد این شبکه بودند،رییس عمومی دارالانشاء وسایرهمکاران ابراز تقدیروامتنان کرده گفت دارالانشای مشرانوجرگه مسوولایت دارد درتقویه شبکه تلویزیونی ازطریق ستلایت نیز اقدام نموده و بیطرفانه نشرات آن روی موارد آگاهی عامه، چگونگی طی مراحل وتصاویب قوانین وفعالیت های نمایندگان مردم درمجلس سنا عیارگردد.

5-Qaws96-JAL4.JPG

    رییس جلسه ، موضوع پرچاوی های مداوم برق شهرکابل را به کمیسیون مواصلات ومخابرات ارجاع نمود حمایت مجلس را بار دیگر ازقوت های امنیتی ودفاعی کشور ابرازداشت اما تأکید ورزید که نیروهای امنیتی افغان وحمایت قاطع باید هنگام عملیات های نظامیش به جان ومال افراد ملکی دقت کامل نمایند ونیز خشونت ها دربرابر زنان را محکوم نموده به کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی وظیفه سپردکه موضوع قتل یکتن ازمحصلان پوهنتون کابل را یکجا بامسئولین امنیتی کابل به بررسی گیرند.