صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۱ حوت ۱۳۹۶

آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۴ قوس الی ۸ قوس ۱۳۹۶)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع آجندا

اسم و شماره تماس دستیاران کمیسیونها

شنبه 4 قوس ۹۶

دوشنبه 6 قوس ۹۶

چهارشنبه 8 قوس ۹۶

۱

کمیسیون(امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی )

 

 

 

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

۲

کمیسیون(امور بین المللی )

 

1 بحث پیرامون نشت کشورهای عربی درقاهره وسیاست آن د رشرق میانه.

2 صحبت پیرامون نقش اساسی تاپی درافغانستان وکشورهای عضو.

1 بحث پیرامون حملات راکتی پاکستان به ولایت کنرها.

2 واکنش کمیسیون اموربین المللی مبنی بررهایی حافظ سعید رهبرتروریستی.

1 تحلیل وتفسیرنشت سه جانبه روسیه,ترکیه,وایران راجع به اوضاع سوریه پس ازجنگ.

2 صحبت پیرامون تاکیدرئیس جمهور ترامپ مبنی برقاطعیت جنگ علیه طالبان درافغانستان .

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه ( انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی)

 

 

 

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی ( نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری)

 

1 بحث روی گزارش سال مالی 1394ریاست عالی تقتیش.

 

1 مطالعه استراتیژی جدیدمصوبه شورای عالی حاکمیت قانون.

1 دعوت مرستیال اداری لوی څارنوال جهت ارائیه گزارش کاری وپلان تدارکاتی سال 1396.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

۵

کمیسیون امور معلولین و رفاه عامه (بازماندگان شهداء ،منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت)

1 دعوت ازسکرترجنرال ورئسای مالی واداری,منابع بشری واملاک جمعیت هلال احمرافغانی.

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درافغانستان.

2 بحث پیرامون چگونگی تجلیل ازروز جهانی افراد دارای معلولیت.

1 دعوت ازشاروال کابل وبرخی ازمسولین مربوطه آن اداره حسب فیصله جلسه عمومی مشرانوجرګه.

2 بحث پیرامون عرایض وشکایات واصله به کمیسیون.

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات (انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل)

 

 

 

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

۷

کمیسیون( سمع شکایات )

 

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

۸

کمیسیون(شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه )

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درافغانستان.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

1بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون ثبت احوال نفوس.

 2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

1 بحث پیرامون موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکو.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

۹

کمیسیون(امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی)

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درافغانستان.

2 بحث پیرامون مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون.

1 بحث پیرامون موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکو.

2 بحث پیرامون مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون.

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درافغانستان.

2 بحث پیرامون مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون.

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

 

 

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

۱۱

کمیسیون(امورزنان وجامعه مدنی)

 

 

 

 

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278