صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (از تاریخ ۴ قوس الی ۸ قوس ۱۳۹۶)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع آجندا

اسم و شماره تماس دستیاران کمیسیونها

شنبه 4 قوس ۹۶

دوشنبه 6 قوس ۹۶

چهارشنبه 8 قوس ۹۶

۱

کمیسیون(امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی )

 

 

 

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

۲

کمیسیون(امور بین المللی )

 

1 بحث پیرامون نشت کشورهای عربی درقاهره وسیاست آن د رشرق میانه.

2 صحبت پیرامون نقش اساسی تاپی درافغانستان وکشورهای عضو.

1 بحث پیرامون حملات راکتی پاکستان به ولایت کنرها.

2 واکنش کمیسیون اموربین المللی مبنی بررهایی حافظ سعید رهبرتروریستی.

1 تحلیل وتفسیرنشت سه جانبه روسیه,ترکیه,وایران راجع به اوضاع سوریه پس ازجنگ.

2 صحبت پیرامون تاکیدرئیس جمهور ترامپ مبنی برقاطعیت جنگ علیه طالبان درافغانستان .

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه ( انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی)

 

 

 

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی ( نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری)

 

1 بحث روی گزارش سال مالی 1394ریاست عالی تقتیش.

 

1 مطالعه استراتیژی جدیدمصوبه شورای عالی حاکمیت قانون.

1 دعوت مرستیال اداری لوی څارنوال جهت ارائیه گزارش کاری وپلان تدارکاتی سال 1396.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

۵

کمیسیون امور معلولین و رفاه عامه (بازماندگان شهداء ،منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت)

1 دعوت ازسکرترجنرال ورئسای مالی واداری,منابع بشری واملاک جمعیت هلال احمرافغانی.

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درافغانستان.

2 بحث پیرامون چگونگی تجلیل ازروز جهانی افراد دارای معلولیت.

1 دعوت ازشاروال کابل وبرخی ازمسولین مربوطه آن اداره حسب فیصله جلسه عمومی مشرانوجرګه.

2 بحث پیرامون عرایض وشکایات واصله به کمیسیون.

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات (انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل)

 

 

 

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

۷

کمیسیون( سمع شکایات )

 

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

۸

کمیسیون(شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه )

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درافغانستان.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

1بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون ثبت احوال نفوس.

 2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

1 بحث پیرامون موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکو.

2 بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

۹

کمیسیون(امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی)

 

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درافغانستان.

2 بحث پیرامون مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون.

1 بحث پیرامون موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضوایکو.

2 بحث پیرامون مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون.

1 بحث پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی ازموادقانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درافغانستان.

2 بحث پیرامون مکاتیب وعرایض واصله به کمیسیون.

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

 

 

 

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

۱۱

کمیسیون(امورزنان وجامعه مدنی)

 

 

 

 

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278