صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۴ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

    نشرات آزمایشی (تلویزیون مشرانوجرگه شورای ملی) پیش ازچاشت امروز رسماً ازسوی فضل های مسلم یار رئیس مشرانوجرگه گشایش یافت.

4-Qaws96-GEN2.JPG

    محفلیکه به همین مناسبت درمقرآن تلویزیون واقع تعمیرسابقۀ پارلمان برگزارگردیده بود، فضل هادی مسلم یاردرحالیکه نایب منشی، شماری ازسناتوران ورئیس عمومی دارالانشا حضورداشتند؛با ابراز امتنان از رئیس جمهورکشورکه زمینه را برای ایجاد تلویزیون مشرانوجرگه مساعد نموده است و آغاز نشرات آزمایشی این تلویزیون را به مردم افغانستان به ویژه

4-Qaws96-GEN3.JPG

 دست اندرکاران رسانه ها خجسته باد گفته ازکمیته اختصاصی این مجلس با مسئولیت سناتوران نثاراحمد حارس،لیلما احمدی،قاری میر حاتم تره خیل و سید حفیظ الله هاشمی رییس عمومی دارالانشای مجلس ومحی الدین صاحب زاده مدیرمسوول تلویزیون مشرانوجرگه که با تلاش های شبانه روزی درچنده ماه گذشته تلویزیون را آماده فعالیت نموده اند  ابرازقدردانی و امتنان نمود.

4-Qaws96-GEN4.JPG

     رئیس مشرانوجرگه درادامه سخنانش گفت نشرات تلویزیون مشرانوجرگه مطابق دساتیراسلامی، آزادی بیان، برنامه های آموزشی وقانون رسانه های همگانی در راستای اطلاع رسانی پارلمانی عیارگردیده وتلاش صورت می گیرد که الگوی خوبی برای سایررسانه ها باشد وشهروندان می توانند ازکارهای موکلین شان درمجلس به طورزنده وسایر ژانرهای اطلاع رسانی آگاهی حاصل نموده وکارکرد های نماینده گان شان را مورد قضاوت قراردهند.

4-Qaws96-GEN5.JPG

    رئیس مشرانوجرگه هم چنان با افتتاح نشرات آزمایشی این تلویزیون، ابراز امیدواری کرد که نشرات آن، افغانستان را در تامین صلح، ثبات ، وحدت و همبستگی یاری رساند وافزود

4-Qaws96-GEN6.JPG

 رهبری مشرانوجرگه بخاطرجلوگیری ازمصارف زیاد وهماهنگی بیشتر بارها تلاش نمود که تلویزیون مشترکی را با ولسی جرگه بنام (تلویزیون شورای ملی) داشته باشد تا شهروندان ازکارکردهای اعضای هردو مجلس آگاه شوند ولی با تأسف که چنین نشد.

4-Qaws96-GEN7.JPG

   رییس مجلس درادامه سخنانش هم چنین هدایت دادند تا این تلویزیون، به پاس تلاش‌ها و قربانی‌‌های نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان، برنامه‌های تبلیغاتی این نیروها را به شکل رایگان نشر نماید.    

4-Qaws96-GEN1.JPG

    تلویزیون مشرانوجرگه برای فعلاً درکابل ازطریق چینل عقاب وشبکه کیبل های موجود قابل دسترس می باشد وبه زودی سهولتهای دیگر نشراتی نیزازطریق آنتن های عادی فراهم خواهند شد.