صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی

       جلسۀ کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار وبه شرکت  نایب دوم، نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.

      درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه پنجم قوس علاوه ازبحث آزاد، گزارش هییت مجلس ازکشورآلمان استماع و درجلسه عمومی هفتم قوس ضمن بحث آزاد، گزارش هییت مجلس  از راکت پراگنی ها پاکستان به ولایت کنراستماع گردد.

    همچنان درجلسه کمیتۀ روسا فیصله به عمل آمد که درنشست عمومی دوازدهم قوس روی موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضو ایکو وفرمان تقنینی درمورد تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درجمهوری اسلامی افغانستان مباحثی صورت گیرد ونیز درجلسه عمومی روزسه شنبه چهاردهم قوس طرح ولسی جرگه درمورد لغو قانون تنظیم خدمات مخابراتی مورد بحث قرارگیرد.

     دربخش دیگرجلسه با معین وسرپرست وزارت امورخارجه ومشاورآنوزارت پیرامون چگونگی توزیع پاسپورتهای سیاسی وخدمت به اعضای برحال واسبق شورای ملی مباحثی صورت گرفت.

1-Qaws96-Komita-Rowasa.JPG

    درجلسه داکترنصیراحمد اندیشه معین اداری وسرپرست وزارت امورخارجه ضمن توضیحاتی پیرامون توزیع واستفاده از پاسپورت های سیاسی، خدمت ومخصوص گفت دراین زمینه تناقض در قانون معاشات وامتیازات مقامات عالی رتبه وقانون پاسپورت وجود دارد که با مرفوع نمودن آن سهولت های لازم برای این قشرفراهم خواهند شد، امیدواریم که  مشرانوجرگه درزمینه همکاری نموده نشست مشترکی را با سایرادارات ذیربط تدویرنماید  تا مطابق  به قانون مستحقین از پاسپورتهای سیاسی، خدمت ومخصوص استفاده نمایند.

    همینگونه درجلسه کمیته روسا فیصله گردید که بخاطرجلوگیری ازحصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، راکت پراگنی های آنکشوربه مناطق سرحدی ولایت کنر وچگونگی تطبیق قانون معاشات وامتیازات مقامات عالی رتبه مسوولان درجه یک وزارت های امورخارجه، دفاع، داخله، عدلیه و اداره امورریاست جمهوری درنشست بعدی کمیته روسا شرکت نمایند تا پیرامون مسایل مطروحه بحث مفصل صورت گرفته، تصامیم لازم اتخاذ گردد.

     دراخیرجلسه ده عنوان طرزالعمل های داخلی که عبارتند ازآرشیف (حفظ ونگهداری اسناد) مشرانوجرگه؛ تنظیم امورملاقات های اعضای جرگه؛ ثبت مباحثات پارلمانی وتنظیم امورتخنیکی جلسات (هنسرد)؛ تنظیم سفرهای داخلی وخارجی اعضا وکارکنان دارالانشای مجلس سنا؛ گروپهای دوستی بین الپارلمانی؛ اصول کارکنان ریاست عمومی دارالانشا؛ تشریفات؛ تنظیم دعوت مسوولان دولتی وغیردولتی واشخاص به جرگه؛ اجرای مکافات واساسنامه تلویزیون مشرانوجرگه که ازسوی دارالانشای مجلس ترتیب گردیده بود، قرائت ومورد تایید کمیته روسا قرارگرفت.