صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرګه

مورخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروز درحالیکه هیئت اداری وشماری از اعضای مجلسین شورای ملی منجمله سناتورمحمد داوود غفاری حضورداشتند،خواستهای نمایندگان معترض "حرکت راه وروشنی" ولایت غوررا استماع نمود.

24-Aqrab96-GEN3.JPG

این معترضین که امروز در دروازه پارلمان نیز دست به اعتراضات زده بودند وابسته به حرکتی گفته میشوند که طی چند روز اخیر به نسبت رهایی از زندان جغرافیایی در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور ومحلات دیگردست به اعتراضات وتحصن های گسترده ی زده وخواهان ااحداث سرک وبرق در این ولایت می باشند دراین نشست ، نثاراحمدحبیبی غوری به

24-Aqrab96-GEN2.JPG

 نمایندگی ازمعترضان گفت که بنا به کم توجهی مسوولان حکومتی ومقامات محلی به نسبت درنظرنگرفتن پروژه های حیاتی آن ولایت دربودجه مالی ، 1397دست به تحصن زده اند وعلاوه کرد که رهبران حکومت وحدت ملی آنچه درکمپاین های انتخاباتی شان به مردم غور وعده نموده بودند، کاری انجام ندادندومردم ولایت غورخواستار اعمارشاهراه مرکزی کابل-غوروغور -هرات وخواهان تسریع کار بندبرق پوزلیچ اندکه از مدت هاست کارآن متوقف می باشد.

24-Aqrab96-GEN1.JPG

سپس فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس سنا ،حرکت مدنی ومسالمت آمیزمعترضان را یک امر قانونی دانسته گفت این مجلس خواست های شما را درنظریه مشورتی برای بودجه سال آینده، شامل وبه ولسی جرگه می فرستد ونیز با مقامات ذیصلاح موضوع را شریک می سازد .

24-Aqrab96-GEN4.JPG

هکذامحمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا ونذیراحمداحمدزی نایب دوم ولسی جرگه وشمار دیگر از اعضای هردو مجلس دراین نشست صحبت و وعده همکاری دادند ونیز نایب اول مشرانوجرگه درحالی که عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه وشماری ازنمایندگان مجلسین حضورد اشتند به محل تجمع معترضان به در وازه ورودی شورای ملی رفته ، معترضانرا به خویشتن داری فراخوانده اطمینان دادند که خواست های آنان را با رهبران حکومت وحدت ملی ومسوولان ذیربط درمیان می گذارند و اطمینان دادند تازمانیکه حکومت به این خواست‌های مردم ولایت غور پاسخ مثبت ندهد، بودجه سال مالی 1397را تصویب نخواهند کرد.