صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۳ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

      درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه، مسوولان وزارتهای مالیه، مخابرات واقتصاد درمورد اخذ ده درصد مالیات ازمشترکین مخابراتی معلومات ارایه نمودند.

23-Aqrab96-JAL1.JPG

    جلسه ایکه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس این مجلس برگزار وسوالاتیکه ازسوی سناتوران حاجی لطف الله بابا وحاجی صالح محمد لالا گل وسایراعضا از این مسوولین مطرح شد درمجموع وضعیت فعلی جمع آوری مالیات ده فیصدی کریدت کارت ها، مشکلات وموانع موجود دراین راستا واقدامات بعدی حکومت در این زمینه را احتوا می نمود.

     درآغازاکلیل حکیمی وزیرمالیه، ضمن ارایه معلومات ازضرورت جمع آوری مالیات وشرایط دونرها برافغانستان برای رفتن به سوی خود کفایی، گفت اخذ ده فیصد مالیه ازمکالمات تیلفونی شفاف بوده که تاحال حدود 9 ملیارد افغانی از آن به خزانۀ دولت واریزشده است وحکومت مصمم است تا شش ماه آینده، سیستم پیشرفته تری تکنالوژی را بخاطرجمع آوری عواید ازشرکتهای مخابراتی، ایجاد ونصب نماید واین سیستم قادرخواهد بود که تمام فعالیت های شرکت های مخابراتی را ازگذشته تاحال بررسی ونظارت نماید، درصورتیکه پول ها ازاین بابت درطول پانزده سال ضایع شده باشد معلوم نماید وافزود موانعی که بخاطرنصب این سیستم وجود دارد با نظارت دقیق ازسوی مجلسین شورای ملی مرفوع گردیده ومغرضین که می‌خواهند مانع این کارشوند هویت شان به مردم افشا خواهند شد.

    وزیرمالیه گفت دربودجه ملی سال آینده بیش ازچهارملیارد افغانی ازمدرک ده درصد کارت های مصرفی پیش بینی شده است درصورتیکه اخذ این مالیات ازسوی شورای ملی رد گردد تاثیرمستقیمی را بالای سایر پروژه های انکشافی خواهند گذاشت حتی رد این مالیات، به پروسه کمکهای خارجی نیزتاثیرات منفی میگذارد، چون افغانستان با کشورهای دنیا تعهد دارد که تا چند سال آینده، بودجه ملی را ازعواید داخلی خودباید تمویل نماید.

     سپس شهزاد گل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درصحبت هایش گفت تلاش های زیادی جریان دارد تا بعد ازخریداری ماشینری وارتقای ظرفیت سیستم جدید(مدیریت آنی) که ازکیفیت بالایی برخوردارمی باشد برای جمع آوری عواید فعال ساخته شود ونیزسیستم موجود نشان دهندۀ عواید تمامی شبکه های مخابراتی می باشد واین عواید به بخش مربوطه دافغانستان بانک انتقال می یابد، وی علاوه کرد بیشترین کشورهای منطقه وجهان بالای مکالمات تیلیفونی خویش مالیات بلندتری راوضع نموده اند وافغانستان که مشکل فوق العادۀ مالی دارد نیزبرای تقویت بودجه ملی خویش، دست به این اقدام زده است.

23-Aqrab96-JAL2.JPG

    آریوبی اضافه کرد برای کاهش نرخ های مکالماتی وانترنتی نیزگامهای برداشته شده مذاکرات جریان دارد تامصارف 480 کیلومترشبکه فایبرنوری که قراراست ازکشور چین به افغانستان انتقال یابد را جمهوری خلق چین به عهده بگیرد که تطبیق این پروژه ، افغانستان را ازوابستگی ها به پاکستان رهایی خواهد بخشید وازسوی دیگرکیفیت مکالمات تلفونی وخدمات انترنتی به طورچشم گیری بهبود می یابد وافزود برای تثبیت سیم کارتهانیز کارهای با وزارت مالیه وریاست عمومی امنیت ملی کشور انجام شده وطرزالعملی هم مهیاگردیده است که کمپنی هارا مجبور به ثبت آن می نماید اما عواید ازتمامی سیم کارتهای راجسترشده وراجسترناشده وضع می گردد.

    موصوف گفت محدودساختن برنامه های (واتس آپ وتیلگرام)جنبه امتحانی داشت که برای کنترول وامنیت این کار صورت گرفته بود اما فعلاً این محدودیت مرفوع شده است.

       هکذا معین وزارت اقتصاد درجلسه گفت وزارت خانه های مالیه،اقتصاد ومخابرات وتکنالوژی معلوماتی از آغاز پروسه جمع آوری عواید موظف گردیده بودند تاطور مشترک برنامه ها وطرح های مشخصی را درموارد تخنیکی،شفافیت وحسابدهی،حفظ مکالمات تلفونی،ارتقای ظرفیت وانکشاف سیستم به کاراندازند که مسئولین آن طی جلسات متعدد باسکتورخصوصی،کمپنی های مخابراتی واقشارمختلف انجام داده اند ونیز پروسه به طوربهتر به پیش برده شد که امروز شاهد پیشرفت درزمینه می باشیم.

    درمباحث آزاد جلسه، سناتوران باردیگرازخاموشی حکومت درموضوع حصارکشی پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند وسخنان مداخله گرانه سفیرانگلستان در این مورد  را انتقاد نموده خاطرنشان نمودند که حکومت هرچه زودتر احتجاجیه ی را به سازمان ملل متحد بسپارد تا ازاین حصارکشی جلوگیری شود وگفتند یک عضو ولسی جرگه به تازگی مدعی شده است که لوی درستیزان پاکستان وافغانستان درگذشته درمورد این خط به تفاهم رسیده اندکه باید رئیس جمهوردراین موردموقف اش را روشن بسازد.

    هکذا برخی اعضا باردیگربه برگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی‌ها به وقت تعین شده تاکید ورزیده گفتند ایجاب می نماید که اختلافها وزود بندها میان کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی حل گردد تا فضای مناسبی برای برگزاری انتخابات مساعد شود ونیربرخی دیگر، برکناری پنج کارمند دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی را ازسوی رئیس آن کمیسیون غیرقانونی خواندند.

   همچنان درجلسه ازتلفات انسانی ناشی از زلزله شدید اخیردرکشورهای ایران وعراق با تاسف یاد آوری گردید و مراتب تسلیت وهمدردی اعضا با دولت وخانواده های قربانیان این آفات طبیعی ابرازشد.

     درجلسه سناتورگل محمد رسولی در مورد نشر خبری در رسانه ها مبنی بر لت وکوب یک ترافیک از سوی افراد مربوط خود گفت این خبر به شکل تحریف شده ی تهیه وبه نشررسیده زیرا خودش همان روزیکشنبه، درتالارجلسات عمومی مجلس سنا حاضربود که بین راننده وی وترافیک حین انتقال یک مریض به شفاخانه، سوء تفاهم و برخورد سطحی صورت گرفته است وخودش درجریان این قضیه قرارنداشته وهرگزهم خواهان بی احترامی به قانون وپولیس ترافیک نمی باشد، امید است که این خبراز سوی ناشرین تصحیح شود.

     همینگونه درجلسه سناتورلطف الله بابا گفت به تازگی ولسی جرگه ماده بیستم قانون کنترول تنباکورا با صد درصد مالیه تعدیل نموده که این کاربه اشاره بیگانه گان وبه نفع پاکستان صورت گرفته است امیدوارم که مشرانوجرگه شورای ملی حین مواصلت قانون مذکور، درزمینه به نفع کشورتصمیم اتخاذ نماید.

23-Aqrab96-JAL3.JPG

    انتقاد ازکارهای خود سرانه، تنظیمی وغیرقانونی والی ولایت بامیان درآنولا وتاکید بربرسی جدی آن ازسوی یک هیئت، ابرازنارضایتی ازقول مردم ازرهبری پولیس درولایت هلمند، نبود مکان مناسب برای محفاظین اعضای شورای ملی، تاکید بررسیده گی به وضعیت بحرانی بیجاشده گان داخلی به ویژه ولایات شمال شرق کشوردرفصل سرما، تاکید برشفافیت مالی درگمرکات، خوانش نامه ارسالی وزارت دولت درامورپارلمانی که رئیس جمهوربه وزارتخانه ها وادارت دستورداده است که باید با اعضای شورای ملی (ولسی جرگه ومشرانوجرگه) برخورد یکسان داشته باشند وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

    رییس مشرانوجرگه درجمعبندی موضوعات مطروحه از وقوع زلزله درکشورهای ایران وعراق وتلفات ناشی ازآن ، ثأثرات خویش را ابراز داشته، ازحکومت خواست درحد امکان با کمک های بشری خود ، ابراز همدردی نماید.

    فضل هادی مسلم یاردرمورد حصارکشی درامتداد خط دیورند اظهارنمود که این اقدام بی شرمانه پاکستان به هیچ عنوان به مجلس سنا قابل قبول نبوده ومثل همیش آنرا محکوم می نماید؛ اگرچه شورای امنیت ملی طی اعلامیه ی به آن پرداخته است اما بسنده نبوده باید حکومت تلاش بیشترنماید واین موضوع را درسازمان ملل متحده مطرح بحث قراردهد ونیز ازرهبران جهادی کشورخواستارآن شدکه وجیبه ملی شانرا درقبال خط دیورند ادا نمایند.

     رییس مجلس گفت رییس کمیسیون شکایات های انتخاباتی را درپیوند به انفکاک شماری ازمسئولین آن کمیسیون فرا خوانده خواهد شد و به کمیسیون سمع شکایات وظیفه سپردکه شکایت های واصله از والی ولایت بامیان را به بررسی گیرد ودرصورتیکه ایجاب نماید هیئتی برای بررسی آن به ولایت بامیان فرستاده شود.

23-Aqrab96-JAL4.JPG

    رییس مشرانوجرگه فیصله دیروزی ولسی جرگه مبنی بروضع صد فیصد مالیه بر واردات تنباکو را شرم آوروخلاف منافع ملی خوانده گفت به اساس نظرسنجی ها، تعداد باشنده گان کشورکه ازتنباکو استفاده می کنند پایین می باشد و تنباکو که ازطریق افغانستان به کشور های دیگر انتقال می شود،عواید زیادی به خزانه دولت واریزمی شود.

رئیس مجلس گفت مشرانوجرگه هرگزبه کسی اجازه نخواهند داد تا منافع دیگران را تامین ومنافع کشور را نادیده بگیرد، چون  مطمین هستیم فیصله که صورت گرفته است غیرعادلانه وخلاف سیاست های اقتصادی بوده و به خیروصلاح کشور نمی باشد.

   ایشان همچنان این افزایش سرسام آورمالیاتی را در واردات تنباکو به نفع پاکستان وقاچاقبران دانسته گفت این پروژه از سوی کسانی پیش برده می شوند که از منافع پاکستان حمایت می کنند نه از منافع ملی ومشرانو جرگه شورای ملی، حین تصویب آن ، پروژه افزایش سنگین بر واردات تنباکور را ناکام خواهد ساخت .