صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

سنگ تهداب شفاخانه صد بستر ولایت پنجشیر امروزباقطع نوارازسوی داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه ومحمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه گذاشته است.

18-Aqrab96-GEN1.JPG

دراین مراسم که شماری ازنمایندگان مردم دشورای ملی،اعضای کابینه، والی وبرخی مسوولین محلی، متنفذین، بزرگان، مجاهدین وشماری زیادی باشندگان ولایت پنجشیر نیز حضورداشتند؛ داکترعبدالله عبدالله  رییس اجرائیه حکومت  طی سخنانش عرضه خدمات صحی برای شهروندان رااز مکلفیت های حکومت دانسته، افتتاح پروژه مذکوررا یک گام ارزنده درراستای ارایه بهترخدمات صحی برای باشندگان ولایت پنجشیرتلقی نمود وبرتسریع، کیفیت واکمال پروژه به زمان معین آن تاکیدورزید.

18-Aqrab96-GEN2.JPG

سپس محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا ضمن تمجید ازکارکردهای پرسونل صحی آن ولایت افزود که هنوز هم كمبودی ها ونيازمندي های درين راستا وجود دارد كه دولت بايد براي رسيدگي آن اقدامات متوازن ومتعادل را روي دست گيرد.

18-Aqrab96-GEN5.JPG

نایب مشرانوجرگه كمبود دكتوران و متخصصين در مناطق دور دست وكوهستاني راازچالش های عمده درآن ولایت عنوان نموده، تصریح کرد كه وزارت صحت عامه درحل این معضل

18-Aqrab96-GEN4.JPG

 بايد تدابير لازم را روی دست گیرد ونیزازمسئولین مربوط و شركت قراردادي پروژه اعمار شفاخانه ولايتي پنجشير خواست تا پروژه مذکور را مطابق به مواد قرارداد به وقت معينه آن به پايه اكمال رساند و در تدارك تجهیزات  ونیازمندیهای آن دقت به خرچ دهند تا تجربه تلخ برخي از پروژه ها كه با گذشت سال ها تطبیق نشده اند، تکرار نگردد.

18-Aqrab96-GEN3.JPG

 گفتنی است که شفاخانه ولایتی صد بستر ولایت پنجشیر در ساحه هفت جریب زمین درقریه بهارک مرکزآنولایت به هزینه 3میلیون دالر در دوبلاک سه طبقه بادرنظرداشت سایرنیازمندیهای لازم اعمارو طی دونیم سال آینده به بهره برداری سپرده خواهدشد.

18-Aqrab96-GEN6.JPG