صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان (مورخ ۶،۸ و ۱۰ ماه عقرب ۱۳۹۶)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع آجندا

اسم و شماره تماس دستیاران کمیسیونها

شنبه 6 عقرب ۹۶

دوشنبه 8 عقرب ۹۶

چهارشنبه 10 عقرب ۹۶

۱

کمیسیون(امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی )

اشتراک وزیر حج واوقاف ومعین مسلکی آن وزارت درجلسه کمیسیون.

بازدید از موسسه تحصیلات عالی زاول.

اشتراک قوماندان امنیه ورئیس معارف شهرکابل .

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

۲

کمیسیون(امور بین المللی )

 

 

 

 

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه ( انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی)

 

 

 

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی ( نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری)

 

دعوت سرپرست محترم وزارت دفاع ملی ورئیس تاسیسات وساختمانی ومسوؤلین دررابطه به شکایات اهالی شهرک ذاکرین ناحیه هفده.

دعوت رئیس کمیسیون انتخابات ورئیس سمع شکایات انتخاباتی دررابطه به پیشرفت های کاری وهمچنان برکناری بعضی ازکارمندان شان.

دعوت رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشردرمورد گزارش سال مالی 1395 آن اداره.

بحث روی مصوبه ولسی چرگه درمورد محصول خدمات مخابراتی.

دعوت رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی درمورد پلان کاری آن اداره.

دعوت معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی,معاون مسلکی ,رئیس منابع بشری آمراسنادوارتباط ومدیرحاضری آن اداره

بحث روی مصوبه ولسی جرگه درمورد محصول خدمات مخابراتی.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

۵

کمیسیون امور معلولین و رفاه عامه (بازماندگان شهداء ،منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت)

 

 

 

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات (انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل)

 

 

 

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

۷

کمیسیون( سمع شکایات )

 

 

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

۸

کمیسیون(شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه )

 

بحث روی نامه ارسالی ریاست محترم امورامنیتی شورای ملی دررابطه به جمع آوری سلاح ووسایط خدمتیی خارج ازتشکیل پولیس.

بحث روی اسناد وارده به کمیسیون.

بحث پیرامون قانون محصول خدمات مخابراتی.

بحث روی اسناد وارده به کمیسیون .

بحث پیرامون طرح قانون محصول خدمات مخابراتی.

دعوت رئیس مالی وخدمات دررابطه به مسایل مالی واداری ریاست عمومی دارالانشاءمشرانو جرگه.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

۹

کمیسیون(امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی)

 

 

 

 

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

جلسه دایر نگردید.

جلسه دایرنگردید.

اشتراک معاون علمی ومعالجوی شفاخانه قول اردوی کندهار والحاج نویسنده,شاعرومشاورعلمی وفرهنگی مقام ولایت هلمندجهت اخذ تقدیرنامه.

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

۱۱

کمیسیون(امورزنان وجامعه مدنی)

 

 

 

 

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278