صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

      درنشست روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، لوی درستیز اردوی ملی ومعین ارشد وزارت امورداخله، ازناکامی وتلفات سنگین مخالفین دولت درهفت ماه گذشته معلومات ارایه نمودند.

21-Aqrab96-JAL1.JPG

    درجلسه سناتورمحمد هاشم الکوزی وسایراعضا ازمسوولان مذکور، پرسشهایرا مبنی برپلان های عملیاتی درفصل سرما برای سرکوب تروریستان، وخیم بودن وضعیت امنیتی دریکتعداد ولایات، جلوگیری ازمقرریهای سفارشی درسکتورامنیتی، جلوگیری ازتقسیم مواد مخدر درهلمند ازسوی نیروهای امنیتی وتاکید برتسلیمی آن به ارگانهای ذیربط، چگونگی وقوع حوادت اخیرتروریستی درقوماندانی امنیه پکتیا، ولسوالی میوند کندهار، ولسوالی اندرغزنی، مسجد امام زمان درکابل، تلویزیون شمشاد وبرخی مناطق دیگر، چگونگی ستراتیژی جدید امریکا، تأمین امنیت شاهراه های عمومی، جلوگیری ازحصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند وبرخی سوالات  دیگررا مطرح نمودند.

      متعاقباً دگرجنرال محمدشریف یفتلی لوی درستیزوزارت دفاع ملی  درپاسخهایش گفت که این وزارت علاوه از ارتقای  تشکیل، قوت های خاص کوماندوها، انکشاف قوایی هوایی ، تمرکزاساسی بالای رهبری شبکه های تروریستی، عملیات قاطع وتصفیوی وآزادسازی ساحات که دردست دشمن قراردارند، پلانهایرا بخاطراحیای مجدد قطعات وجزوتام های اردوی ملی درفصل سرما وآمادگی ها برای سال آینده رارویدست دارند.

   وی گفت پس ازاعلان راهبرد جدید ایالات متحده امریکا جنگ از122ولسوالی به 90ولسوالی کاهش یافت وبرخی ساحات ازدست دشمن آزادساخته شد وافزود جنگ امسال نسبت به سال گذشته دارای چندویژگی بود که ازجمله تقویت واستفاده موثرازقوتهای هوایی، همآهنگی  وموثریت عملیات قاطع تصفیوی درسراسرکشورومهمترازهمه کاهش قابل ملاحظه تلفات نظامیان کشورمی باشد.

    لوی درستیزگفت حدود300تن ازقوماندانان تولی هابه کشورترکیه جهت تعلیم وآموزش های نظامی اعزام می شوند ودرسال آینده حدود1514عراده هاموی جدید به اردوی ملی تسلیم داده خواهد.

    وی علاوه کرد چرخبال های بلک هاک یک تجربه جدید برای قوای هوایی کشور می باشد ، ایالات متحده امریکامتعهد است که اردوی ملی راتجیهز،تسلیح وتمویل نماید وتاسال 2023 ،انتقال واکمال طیارات جدید ازجمله چرخبال های بلک هاک به اردوملی صورت خواهدگرفت و تعداد از پیلوتان جوان در کشور های مختلف تحت آموزش قرار دارند.

   جنرال یفتلی افزود چهارفروند چرخبال بلک هاک تاکنون به اردوی افغانستان کمک شده و ایالات متحده امریکامتعهداست که 150بال طیارات مختلف النوع ترانسپورتی ومحاربوی را نیزبه قوایی هوایی کمک نماید و تاسال  2023اردوی ملی دارای 300بال طیارات مختلف خواهندبود.

    وی اظهارات مسوولان کمپنی بلک واترمبنی برخصوصی سازی جنگ درافغانستان را رد نموده گفت اردوی ملی افغانستان درحال انکشاف بوده وبا دستیابی به تجهیزات مدرن بیشترتوانمندخواهد شد. واین موضوع تاکنون دررهبری وزارت دفاع ملی وشورای امنیت مطرح بحث قرارنگرفته است .

لوی درستیزبا اشاره به موجودیت فساد درآن وزارت گفت شماری منسوبین که درسطوح مختلف آغشته به فساد بودند، محبوس اند ودوکمیسیون ذیصلاح درمبارزه با فساد مالی در این زمینه مصروف کار می باشد.

21-Aqrab96-JAL2.JPG

   وی اصلاحات درقانون ذاتی افسران رامهم تلقی نموده گفت اردوی افغانستان بنابر جوان بودنش نیازمبرم به اصلاحات دارد واین قانون که روی آن کارجریان دارد نقاط مثبت ومنفی خودرا داردوعنقریب به شورای ملی جهت غورو تصویب گسیل خواهدشد.

   سپس سترپاسوال مرادعلی مراد معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله درصحبت هایش گفت درهفت ماه گذشته دشمنان مردم تلاش های نهایی شانرا انجام دادندتا جغرافیایی را تحت تصرف شان بیاورند اگرچه به افراد ملکی ومنسوبین تلفات نیزوارد گردید  ولی تروریستان به اهداف شان نرسیدند ونیروهای امنیتی درمطابقت به پلان طرح شده جنگی، زیرنام خالد موفقیت ها و پیروزهای زیادی را کسب نمودند موصوف افزود پولیس ملی افغانستان باکمیت موجود همین اکنون در365ولسوالی کشور درمیدان های مبارزه برحق،تنفیذ قانون وامن ونظم عامه مصروف فعالیت های خویش اند و در عرصه های لوژستیکی،تجهیزات واسلحه دربرخی حالات بامشکلات مواجه بوده اند وبرای حل این موارد گامهای نیزبرداشته شده است.

 وی درحالیکه نقش نیروی هوایی کشور را درسرکوب تروریستان موثرعنوان نمود تصریح کردکه برای تقویت بخش های کشف واستخبارات این وزارت تلاش های عملی رویدست بوده و تاحدی تکتیک های جدید دشمنان نیزشناسایی وخنثی گردیده است ونیز تدابیری برای فصل زمستان ازسوی مسئولین این وزارت اتخاذ گردیده است.

    جنرال مراد عقد قراردادهای اعاشوی این وزارت درسال گذشته را غیرعاقلانه،بی سنجش وحتی جرم مشهودعنوان نمودکه یک قراردادی مسئولیت قرارداد اکمالات پولیس28ولایت کشور را به دست آورده است  وی اگرچه از برخی موثریت پولیس های خیزش مردمی سخن گفت اما عواقب آنرا خوب ندانست وگفت که باید بیشتر بر تقویت،تجهیز وبسیج نیروهای امنیتی ودفاعی کشور پرداخته شود.

      اما درمباحث آزاد جلسه شماری ازسناتوران اظهارات اخیرگلبدین حکمتیار را که گفته است" جنگ افغانستان  جنگ بین دوقوم می باشد) را مورد انتقاد قرارداده گفتند چنین بیاناتی می تواند تأثیرات منفی را بالای روحیه نیروهای دفاعی وامنیتی کشور ومردم شریف کشور بجا گذارد وازایشان به عنوان یکی از رهبران جهاد ومحاسن سفید خواستند که  بعد ازاین باید در جهت  وحدت ملی، ترویج هم پذیری مردم وتحکیم صلح وثبات کاروفکرنماید  ونیزسناتورولایت غورگفت  که آقای حکمتیار که جنگ درولسوالی تیوره آنولایت را مثال داده درآن جنگ  ده ها تن ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشوربخاطرپاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان جان‌های شانرا ازدست داده وطالبان هم ازچندین ولایت کشور وپاکستانی ها درآنجا تجمع نموده بودند  کجای آن جنگ قومی بوده می تواند؟ اما برخی ازسناتوران گفتند که اظهارات گلبدین حکمتیار ازسوی رسانه ها تحریف گردیده وحزب اسلامی یک حزب فرا قومی است وترکیبی که درنشست چند روز قبل این حزب درخیمه لویه جرگه از قومیت های مختلف  وجود داشت مبین این ادعا می باشد.

    هم‎چنان درجلسه محمد داوود غفاری سناتورولایت غورگفت باشنده گان آنولا ازسه روزبدینسو درشهرفیروزکوه بخاطرعدم توجه مسوولان  به خواست هایشان تحصن نموده اند  این خواست ها عبارت از اعمارجاده های عمومی به ویژه سرک کابل –غور وغور-هرات، تمدید برق به این ولایت  وتسریع کاراعمار بند(پوزه لیچ) می باشد  تا دولت ایشانرا از این زندان جغرافیای نجات دهند.

21-Aqrab96-JAL3.JPG

    هکذا دست داشتن اکثرمسوولان محلی هلمند درقاچاق مواد مخدر، انتقاد ازمسوولین حکومتی ازبرداشتن اشتهارات درموردضرورت برگزاری لویه جرگه عنعنوی، نا امن بودن راه های مواصلاتی ولایت پکتیکا درمسیرغزنی، مشکلات جدی امنیتی درولایات بدخشان وفاریاب، یاد آوری ازخدمات نیک کمیته سویدن برای شهروندان به ویژه اشخاص دارای معلولیت کشور، تبدیل نشدن رئیس محبس ولایت فاریاب در طی ده سال ماموریت پیهم ، استقبال ازورود اولین محموله های گندم امدادی هندستان ازطریق بندرچابهاروفعال شدن این بندرجدید واهمیت آن برای افغانستان، شایعات برکناری والی ولایت بلخ وتاثیرات منفی آن درشرایط کنونی، اتحاف دعا به روح شهنوازخان خروتی عضو پیشین مجلس سنا وبرخی مسایل دیگرمطرح بحث قرار گرفت.

      درجمعبندی مسایل مطروحه رئیس مجلس، ضمن تاکید برحل مشکلات باشنده گان غور گفت که  مشکل این ولایت وسایرولایات کشوررا شامل نظریات مشورتی مجلس دربودجه ملی سال مالی 1397خواهد نمود وشماری ازموارد دیگر را به کمیسیونهای ذیربط ارجاع نمودو ازورود اولین محموله گندم کمکی هند ازطریق بندرچابهاراستقبال نموده، گفت امیدواریم که بیشترین داد و ستد تجارتی  ازاین بندر صورت گیرد.

21-Aqrab96-JAL4.JPG

      رئیس مجلس با اشاره به سخنان گلبدین حکمتیارگفت این که این صحبت ها ازطریق مطبوعات تحریف شده یا نشده ولی چنین اظهاراتی ازسوی هرکسی باشد مناسب نمی باشد وهیچکسی به  خصوص مقامات بلند پایه حق ندارند که سخنان تفرقه آمیزی را به مردم ارایه نمایند، جنگ درافغانستان قومی نه بلکه میان مردم وتروریستان می باشد امروز نیروهای دفاعی وامنیتی دروجب وجب خاک کشور قربانی می دهند وافزود ما شاهد این هستیم که بخاطرآزادی وطن، درننگرهارجوانان بدخشان ودربدخشان جوانان ننگرهاروهمین قسم درسایرمناطق همه جوانان غیوردرصفوف نیروهای امنیتی ودفاعی کشوردربرابرهراس افگنان که ازسوی خارجیان تمویل وتجهیزمی گردند درحال نبرد شدید اند  که مشرانوجرگه ضمن تمجید از مبارزات برحق نیرو های مسلح، جداً ازایشان حمایت می نماید.