صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۳ حوت ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 عقرب 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویرگردید

 درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، پیرامون افزایش جرایم جنایی درشهرکابل، خدمتی بودن یکتعداد منسوبان امنیتی نزد مقامات دولتی و برخی مسایل دیگر صحبت گردیده قراربرآن شد که سرپرست قوماندانی زون 101 آسمایی کابل دریکی ازنشست‌های کمیسیون شرکت و به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نماید ونیزدرجلسه با معاون حوزه چهارم امنیتی پولیس شهرکابل درمورد مفقودی یک عراده موتر شبکه تلویزیون خصوصی 11 درمربوطات آن ناحیه صحبت گردیده تاکید به عمل آمد که درهمکاری با سایرنهادها درزمینه تلاش صورت گیرد.

   هکذا درجلسه عدم حضور رئیس عمومی اداره نورم واستندرد، مورد انتقاد قرارگرفته، تاکید به عمل آمد که موصوف درنشست بعدی پیرامون ورود مواد نفتی و مواد اولیه بی کیفیت به پرسش‌های سناتوران پاسخ دهد. هم چنان گفتنی است که درنشست امروزبرخی مسوولان آن اداره که ازصلاحیت لازم برخوردار نبودند، شرکت نموده بودند.

  همچنان درجلسه توضیحات رئیس حقوق ولایت کابل درمورد شکایت عبدالحق مصدق که مدعی است، آن اداره حکم محاکم ثلاثه را  درمورد استرداد ملکیت وی تطبیق نمی‌نماید، قناعت کمیسیون را فراهم ننموده قرارشد که درنشست بعدی رئیس عمومی حقوق وزارت عدلیه، رئیس حقوق ولایت کابل، معاون قوماندانی امنیه کابل وسایراشخاص ذیربط حضور یابند تا به این قضیه رسیدگی لازم صورت گیرد.

دراخیرجلسه شکایت یکتن ازمحصلان اسبق پوهنتون طبی کابل با رئیس تفتیش وزارت تحصیلات عالی مطرح گردید.

  موصوف مدعی است دردومضمون دوبارنمره کامیابی را درسیستم کریدت به دست نیاورده و ازپوهنتون منفک گردیده است، درحالیکه یکتعداد دیگر محصلان که قضیه یکسان داشتند شامل پوهنتون می باشند که درزمینه توضیحات رئیس تفتیش وزارت تحصیلات عالی قناعت کمیسیون را فراهم ننموده تاکید به عمل آمد که این موضوع رسماً ازمجاری قانونی آن پیگیری گردد.

20-Aqrab96-Shikayat.JPG

در جلسه کمیسیون امور دینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار روی وضعیت عمومی امور معارف درلیسهها ومکاتب اعم از دولتی وخصوصی،بررسی امور تحصیلی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی، بهبود در وضع تهدیدات بلندامنیتی در مساجد وتکایا شهرکابل،  نگرانیهای اولیای شاگردان ازناحیه مشکلات کمبود کتب درسی، کمبود تشکیلات دراستخدام و بستهای معلمین، ارتقای ظرفیت استادان وسویه تحصیلی شان، نبود معلمین مسکلی در مکاتب خصوصی و دولتی، ارشادات وموعظههای دینی در مساجد و تکایا، امینت علمای کرام، مفاسد اخلاقی و اثر گذاری نتایج ناگوار ازنشر وپخش سریال های خارجی وبرحی موارد دیگربا حضور داشت ریس معارف کابل، ریس موسسات تحصیلاتی عالی خصوصی، سرپرست ریاست امنیت ملی کابل رئیس مساجد وحسینههای وزارت ارشاد حج و اوقاف و ریس اتحادیه مکاتب خصوصی مطرح بحث قرارگرفت.

مسوولین یاد شده ضمن یاد آوری از مشکلات در خصوص امور مربوطه معلومات داده، گفتند که دولت و نهادهای علمی و اکادمیک، موسسات تعلیمی وتربیتی، علمای کرام و ارگانهای امنیتی دربرابر قانون مسوول ومکلف اند تا اقدامات وعرضه خدمات به موقع را انجام داده، رسالت دینی و میهنی خویش میدارنند تا در خدمت مردم شان باشند.

هکذا در جلسه  مسوده بودجه ملی سال 1397 مورد مطالعه و بحث اعضای کمیسیون قرارگرفته، تصامیم اتخاذشد.

20-Aqrab96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا، پیرامون پروژه‌های تطبیق شده شاروالی کابل درسال روان، متوقف بودن کارپروژه پدوله، عدم جلوگیری ازساخت واعمارساختمان‌های خودسر، عرایض واصله عنوانی کمیسیون، چگونگی جمع آوری عواید ازمنابع، ملکیت‌های غصب شده ، ترمینل‌های ترانسپورتی، ساخت میتروبس‌ها وپل های هوایی وبرخی موارد بحث گردیده، قرارشد سرپرست شاروالی کابل درجلسه شنبه آینده کمیسیون دررابطه به موارد فوق توضیحات دهد.

دربخش دیگرجلسه روی شکایت شرکت ساختمانی (صبورمعشوق) مبنی براینکه پروژه اعمارکتابخانه مرکزولایت میدان وردک راتکمیل نموده وپس ازسلیم دهی، کتابخانه مذکورازسوی مخالفین دولت تخریب گردیده است که پول شرکت تاکنون ازسوی ارگان مربوطه پرداخت نگردیده است،صحبت بعمل آمده قرارشد معین مالی واداری وزارت انکشاف دهات همراه بارئیس عمومی تدارکات ورئیس خدمات انجنیری آن وزارت درجلسه چهارشنبه 24عقرب درمورد وضاحت دهند.

هکذا درجلسه روی قانون محصول خدمات مخابراتی بحث و تصامیم اتخاذشد.

20-Aqrab96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، پیرامون تصمیم ناتو مبنی براعزام سربازان بیشتر وتازه نفس به افغانستان بحث گردیده، حضور نیروهای نظامی خارجی را درافغانستان  درشرایط کنونی به منظور آماج قراردادن ونابود سازی گروه های تروریستی ودهشت افگن  موثردانسته، خاطرنشان گردید تا زمانیکه  مراکزوپناهگاه‌های تروریستان همچوشبکه حقانی و سایرگروه های دهشت افگن درپاکستان محوونابود نگردند، نمی‌توان به آوردن صلح وثبات دایمی درکشورخوش بین بود.

دربخش دیگرجلسه اعضای کمیسیون ازتولیدات بی سابقه زعفران بخصوص درولایت هرات استقبال نموده، آنرا بدیل خوبی دربرابر زرع وتولید موادمخدر درکشوردانستند و ابرازامید واری نمودند که وزارت زراعت با روی دست گرفتن پلان‌های ارزنده وآموزشی دراین راستا مسوولیت خویش را ادا نماید.

20-Aqrab96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس، قراربود، نماینده شاروالی کابل و رئیس تصدی حفظ ومراقبت مکروریان‌ها پیرامون شکایت واصله کارکنان ریاست تصدی حفظ ومراقبت مکروریان‌ها توضیحات ارایه نمایند؛ اما مسوولان متذکره به دلایل نامعلوم به جلسه حاضرنگردیدند.

اعضای کمیسیون اقدام غیرقانونی مسوولین شهرداری کابل وتصدی حفظ ومراقبت مکروریان ها را مبنی براخراج کارمندان که از نهایت تنگدستی وضرورت دربلاک های یک اتاقه تعمیر اداری بلاک 23 مکروریان اول زنده گی می‌نمایند، بالاخص دراین فصل سرما مؤجه وقانونی ندانسته، تأسف خویش را بخاطری عدم حضور نماینده شاروالی کابل ورئیس تصدی حفظ ومراقبت مکروریان‌ها درجلسه امروز ابراز نموده وخاطر نشان ساختند کسانیکه می‌خواهند با بیرون کردن بی بضاعت ترین قشراز اپارتمان های یک اتاقه بلاک 23 مکروریان اول، اقدام و آن اتاق ها را برای اقارب و دوستان شان مهمانخانه و آسایشگاه ساخته  و مردم را درمقابل حکومت وحدت ملی بی باور بسازند.

اعضای کمیسیون دراین رابطه ابراز نگرانی شانرا درزمینه ابرازداشته، آرزومند است تا رهبران حکومت وحدت ملی جلوی خود سری های کسانی را که میخواهند مردم را در برابر نظام بی باور بسازند بگیرد.

دربخش دیگرجلسه گزارشات منتشره از سوی برخی رسانه ها مبنی بر به قرارداد دادن معادن درساحات نا امن  بحث گردیده، فیصله بعمل آمد که سرپرست وزارت معادن وپترولیم و مسوولین مربوطه آن وزارت در یکی ازجلسات بعدی کمیسیون حاضر ودر رابطه به گزارشات منتشره  وضاحت دهد.

20-Aqrab96-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد عظیم قویاش معاون کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهوردرموردقانون محاسبین مالی مطالعه وقرارشد که قانون مذکورجهت بحث بیشتر درنشست عمومی ارایه گردد.

هکذا درجلسه پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی مباحثی صورت گرفته، ازتمام کمیسیونهای مشرانوجرگه خواسته شد که پیشنهادات وملاحظات شانرا کتباً عنوانی کمیسیون اقتصاد ملی ارسال بدارند تا درنظرمشورتی مشرانوجرگه شامل ساخته شوند.

  دراخیرجلسه پیرامون علل وعوامل بلند رفتن مواد سوختی درفصل سرما وچگونگی تدابیرحکومت صحبت گردیده، ادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

20-Aqrab96-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، روی وضع امنیتی کشورنظریاتی ارایه گردیده، خاطرنشان شد که فصل سرما درحال رسیدن می باشد باید رهبران حکومت وحدت ملی به نیروهای امنیتی ودفاعی کشور دستوربدهند تا مناطقیکه دراشغال طالبان وسایرگروه های تروریستی قراردارد پاکسازی گردد تا بیجا شده گان داخلی به مناطق شان جابجا شوند.

   دراخیرجلسه پیرامون چگونگی حمله تروریستان به تلویزیون خصوصی شمشاد مباحثی صورت گرفته قرارشد که این مساله با مسوولان ذیربط درمیان گذاشته شود تا آنعده مسوولان کشفی واستخباراتی که غفلت وظیفوی نموده اند مورد بازپرس قرارگیرند.

20-Aqrab96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وکوچی‌ها به ریاست خانم روشن آرا الکوزی، پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی صحبت گردیده، ادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

     همچنان درجلسه حمله انتحاری به نیروهای امنیتی کشوردر مربوطات حوزه سوم منطقه بولان ولایت هلمند که درنتیجه آن یکتعداد منسوبان پولیس تلف شدند به شدیدترین الفاظ نکوهش گردیده خاطرنشان گردید که چنین حملات بزدلانه هراس افگنان هیچگاهی مانع پیشرفت وترقی کشور نخواهند شد.

20-Aqrab96-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل عریضه یک خانم باشنده ولایت کندهارمورد بررسی قرارگرفته قرارشد که خانم مذکورغرض وضاحت بیشتردریکی ازنشست های کمیسیون حضوریابد تا پیرامون قضیه وی بحث مفصل صورت گیرد.

دراخیرجلسه روی فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس مباحثی صورت گرفته ادامه بحث به نشست های بعدی واگذار شد.

20-Aqrab96-Zanan.JPG

  درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، قانون محصول خدمات مخابراتی که ازسوی ولسی جرگه لغو گردیده است مطالعه وپس ازمباحثی پیشنهاد گردید؛ که باید بخاطرتقویه بودجه دولت طرح متذکره با شرایط زیرمورد تایید قرارگیرد:

1-                  حکومت بخاطرجلوگیر ازبروزمشکلات امنیتی از فروش سیم کارتهای راجسترناشده جداً جلوگیری نموده وبا متخلفین طبق قانون برخورد جدی نماید تا محصول مخابراتی بطور شفاف به عواید دولت افزود گردد.

2-                  وزارت مالیه ووزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی بخاطرجمع آوری عواید سیستم مجهز را نصب نموده وبه طورشفاف به شورای ملی گزارش دهد.

3-                  وزارتهای مذکور ازجمع آوری محصولات مخابرات قبلی نیزبه شورای ملی گزارش دقیق ارایه بدارند.

20-Aqrab96-Adli.JPG