صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

جلسات کمیسیونهای مشرانوجرگه شورای ملی امروزروی موضوعات مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا ،با اشتراک سرپرست حوزه هشتم پولیس و مدیر ترافیک کابل پیرامون شکایت اهالی ناحیه هشتم شهر کابل مبنی بر ازدحام ترافیکی در آن ناحیه وآزار و اذیت مردم از سوی پوسته سرکوتل کارته نو واخذ پول از عراده جات بلند تناژاز سوی این پوسته صحبت گردید مسوولین مشکلات موجود را پذیرفته در حل مشکلات متذکره وعده همکاری نمودند. همچنان در جلسه عدم حضور سرپرست قوماندان زون 101 آسمایی کابل مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون قرار گرفت .

17-Aqrab96-Mukhabirat.JPG

در اخیر حمله انتحاری دیروزی بالای تلویزیون شمشاد با شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده از بارگاه خداوند برای شهدا فردوس برین و برای مجروحین شفای عاجل استدعا گردید.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، باحضورداشت رئیس ترانزیت وتسهیلات تجارتی وزارت تجارت وصنایع ، رئیس عمومی پارک های صنعتی ومعاون ریاست حقوق ومعاهدات وزارت امورخارجه پیرامون چگونگی روند واردات وصادرات ازطریق بندچابهار ودهلیزهوایی میان افغانستان وهندوستان مباحثی مفصل صورت گرفته، گفته شد دادوستد تجارتی افغانستان باهند ازاهمیت بسزای برخورداربوده  ومیتوانددررشد وتقویت اقتصاد وسرمایه گذاری درکشورممد واقع گردد ونیزموجب تشویق وجلب سرمایه گذاری برای تجاردو کشورمی گردد.همچنان مسوولان متذکره پیرامون موضوع توضیحات همه جانبه ارایه نمودندکه طرف قناعت اعضای کمیسیون قرارگرفت.

دربخش دیگرجلسه روی مسوده بوده سال مالی 1397بحث گردیده جهت مطالعه وارزیابی همه جانبه به جلسات بعدی کمیسیون موکول گردید.

17-Aqrab96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس، اعضای کمیسیون حمله اخیردشمنان مردم افغانستان رابرتلویزیون شمشاد به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده افزودند که مخالفین حکومت افغانستان باید بدانند که با این عمل شان نمیتوانند صدای رسای مردم افغانستان راخاموش ساخته وبه عملکرد زشت شان ادامه دهند.

به همینگونه درجلسه شهامت وقهرمانی نیروهای امنیتی در ازبین بردن یک گروپ 15 نفری مهاجمان مسلح که شام روزگذشته میخواستند به مرکز تعلیمی پولیس میدان وردک داخل شوند را گرفته و تمام تروریستان را به اسرع وقت وبدون آسیب رسیدن به نیروهای امنیتی ومحصلین آن مرکز ازپادرآوردند ، یا دآوری گردیده و ازوزارت امورداخله تقاضا گردید تا درقسمت تشویق نیروهای امنیتی اقدام نمایند.

متعاقبا درجلسه پیرامون عریضه پرسونل صحی شفاخانه بیست بسترنسایی وولادی ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل که درآن گفته شده بود وزارت صحت عامه مسوولیت شفاخانه مذکور را به یکی ازموسسات  واگذارنموده و پرسونل آن را طورخدمتی به دیگر مراکز صحی توظیف ساخته است. درحالیکه آنان ازطریق پروسه رتب  مقررگردیده که باید دربست های مشابه طور رسمی توظیف گردند.

سپس رئیس عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه ومعاون صحت عامه ولایت کابل گفتند وزارت صحت عامه جهت  عرضه خدمات صحی بهتر وبه موقع برخی ازشفاخانه ها ومراکزصحی را در ولایات ومرکز برای دونرها ومؤسسات به قرار داد داده تا آنها بتواند با امکانات بهتر عرضه بهترخدمات صحی نمایند، که شفاخانه 20 بسترولسوالی میربچه کوت ولایت کابل نیزشامل همین برنامه بوده، اما هیچ کارمند وپرسونل بیجا نمی شود  بلکه با تغییرساختار تشکیلاتی برخی از بست ها به اعلان رقابتی گذاشته می شود که برخی از داکتران در آن اشتراک نکردند بان هم این وزارت  تمام پرسونل یادشده را مطابق ضروریات درشفاخانه میربچه کوت ومراکز صحی دگر تنظیم نموده است و مطابق قانون از تمام حقوق وامتیازات مستفید می گردند وهیچ کارمند بی سرنوشت نخواهد شد.

17-Aqrab96-Rifai.JPG

رئیس کمیسیون درجمع بندی توضیحات مسوولان وزارت صحت عامه وریاست صحت عامه ولایت کابل را قناعت بخش خوانده و به پرسونل شفاخانه ولسوالی میربچه کوت وعده سپرد که مشکلات شان مرفوع خواهدشد ونیز ازمسوولان وزارت صحت عامه،ریاست صحت عامه ولایت کابل وموسسه قراردادی خواست تا درقسمت عرضه خدمات بهتر صحی و فعال بودن 24 ساعته مراکز صحی مربوطه شان از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزند.

همچنان در جلسه از روز جهانی معلولیت یادآوری گردیده وفیصله شد تا در جلسه کمیسیون مورخ 24 عقرب ، مسوولان وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین ونهاد های داد خواهی ازحقوق وامتیازات افراد دارای معلولیت حاضر وگزارش های کاری شان را ارایه بدارند.

درجلسه کمیسیون مصئونیت،امتیازات و امور شورای ولایتی به ریاست الحاج قاری میرحاتم تره خیل، برعلاوه بررسی عرایض واصله، گزارش کاری ربع سوم سال 1396 شورای ولایتی ولایت ننگرهار مطالعه و مورد تائید قرار گرفت .

هکذادرجلسه قانون محصول مخابراتی مطالعه و تعدیلات پیشنهادی در آن مشخص گردید.

 در بخش دیگر برعلاوه تقبیح حمله تروریستی دشمنانان مردم افغانستان بالای تلویزیون شمشاد ، ترورعضوشورای ولایتی ولایت هرات از سوی دشمنانان مردم افغانستان با شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده از مسوولین خواسته شد تا عاملین این قضیه را شناسایی نموده و در تامین امنیت اعضای شورای ولایتی وشهروندان کشور توجه جدی نمایند.در بخش اخیر مشکلات جوانان ولایت لغمان در حضورداشت نماینده گان شان استماع و غرض حل به کمیسیون اختصاصی آن محول گردید.

17-Aqrab96-Emtizat.JPG

  درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست رنا ترین منشی کمیسیون، شکایت شماری ازباشنده گان ولسوالی ناهورولایت غزنی ازعلی اکبرقاسمی عضو ولسی جرگه استماع شد.

   آنان مدعی اند که افراد وابسته به موصوف بالای مردم ظلم وستم نموده ازموترها نیزپول اخذ می نمایند چون همه افراد پولیس محلی درآن منطقه افراد وی می باشد ودرضمن آقای قاسمی دراستخراج معادن وقاچاق آثارباستانی دست داشته وافراد وی همواره مسایل کوچی وده نشین را دامن می زنند وباید به شکایات آنها رسیدگی لازم صورت گرفته هیئتی حقیقت یاب به ساحه اعزام گردد.کمیسیون موضوع را به جلسه بعدی موکول نموده تا درفرصت مناسب با مسوولان ذیربط درمیان بگذارد.

   دربخش دیگرجلسه سناتوران ضمن بحث روی وضعیت کنونی کشور، حمله هراس افگنان را بالای تلویزیون خصوصی شمشاد محکوم نموده آنرا حمله بر آزادی بیان دانسته، خواهان توجه مسوولان درحفظ وجان کارمندان رسانه ها شدند.

17-Aqrab96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون امور د ینی ،فرهنگی معارف وتحصیلات عالی به ریاست میربهادر شاه واصفی منشی کمیسیون ، علاوه از تقبیح حمله دشمنانان مردم افغانستان بالای تلویزیون شمشاد ، ازنگارش یک جلد قرآن مجید به خط نسخ عربی وسبک تیموریان در شهر هرات یاد آوری گردیده  از ادارات ذیربط دولتی تقاضا بعمل آمد در رابطه به تقویت و حمایت از چنین فعالیتهای علمی و پر محتوا حمایت نمایند .هکذ ا در جلسه طرح بودجه ملی سال مالی 1397مطالعه وجهت غور و مداقه بیشتر در جلسات بعدی موکول شد.

17-Aqrab96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست روشن آرا الکوزی معاون کمیسیون ، علاوه از بحث روی مسوده بودجه سال مالی 1397 ،اعضای کمیسیون اظهارات سفیر بریتانیا در کابل را پیرامون خط فرضی دیورند،  مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خوانده تاکید نمودند که ارایه چنین نظریات بی توجهی به خواست واراده مردم افغانستان می باشد.

در اخیراعضای کمیسیون مدغم شدن قوماندانی های عمومی پولیس سرحدی ونظم عامه  را به وزارت دفاع ملی یک اقدام نیک تلقی نمودند .

17-Aqrab96-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمدحنیف حنفی، شکایت اسامی عبدالرزاق وکیل شرعی عبدالظاهر مبنی برغصب موازی 220 جریب زمین موروثی وارثین علیه ریاست ارشاد، حج واوقاف ولایت هرات باحضور رئیس عمومی اوقاف وزارت حج واوقاف آنوالا مطرح بحث قرارگرفته، فیصله کمیسیون بران شد عنونی ریاست محکمه استناف ولایت هرات نگاشته شود درصورتیکه زمین مذکورثبت ،املاک وپارچه مالیه دهی داشته باشد آن ریاست درروشنایی باقوانین نافذه اجراات نمایند.

دربخش دیگرجلسه روی شکایت اسامی عظیم علیه پشتونیارمبنی برادعای مقروضیت موصوف درحضورداشت طرفین قضیه صحبت گردیده ، فیصله بران شد موضوع عنوانی ریاست حقوق ولایت کابل جهت حل وفصل راجع گردد.

هکذادرجلسه عمومی  قبلی  سناتورگل احمداعظمی معاون کمیسیون گزارش کمیسیون سمع شکایت رابه ریاست حاجی محمدحنیف حنفی ازولایت نیمروزارایه نموده، گفت هیئت کمیسیون با والی ، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، شورای علما، قوماندان امنیه ومسوولین امنیت ملی، شورای زنان، مسوولین معارف وصحت عامه و شماری ازبازارگانان طورجداگانه دیدار، مشکلات وخواست‌های آنان را استماع  ودر رسیدگی به مشکلات شان وعده همکاری نموده است.

17-Aqrab96-Shikayat.JPG

   سناتورگل احمداعظمی کمبود آب آشامیدنی، کمبود تشکیل پولیس ملی، ضعف درسیستم ترانسپوتیشن، غصب زمین‌های دولتی وعدم استملاک ساحه میدان هوایی ازمشکلات عمده درآن ولایت دانسته، علاوه کردکه مردم ولایت نیمروزخواستاراعماربند کمال خان، افزایش قطعات اردوملی درولسوالی‌های ناامن ازجمله خاشرود و دلارام، تامین امنیت شاهراه وجلوگیری ازترورهای زنجیره‌یی درآن ولایت شدند که ازسوی هیئت کمیسیون درمورد وعده همکاری داده شد و نیزازبخش‌های مختلف گمرک ونقطه صفری بندری درآن ولایت دیدار نموده است.

 هکذا گزارش هیئت کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه درجلسه دیروزی ازولایت نیمروز توسط الحاج صالح محمد لالاگل رییس هیئت  ارایه گردیدوگفته شدکه هیئت مذکورباوالی، قوماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، اعضای شورای ولایتی، روسای اقتصاد،  صحت عامه،  انکشاف دهات، معادن، آبرسانی، معارف وبرخی مسوولان سکتوری ولایت نیمروزدیدارنموده به سوالات مسوولین دررابطه به بودجه انکشافی آن ولایت پاسخ های قناعت بخش ازسوی هیئت ارایه گردید. همچنانهیئت کمیسیون در جلسه استماعیه باحضور والی ،مسوولان محلی، ولسوالان، علماوبزرگان اقوام، اعضای جامعه مدنی وشماری بازرگانان اشتراک نموده، دیدگاه های آنانراپیرامون وضعیت اقتصادی، اجتماعی وامنیت استماع نمود.

درجلسه استماعیه ازعدم فعالیت شبکه آبرسانی شهرزرنج ، بلند بودن صرفیه برق ، نبود ترانسپورت شهری، بی توجهی مدیریت ترافیک جهت جلوگیری ازتردد وسایط بدون نمبرپلیت ، عدم تطبیق برخی ازپروژه های انکشافی ازجمله تعمیرشفاخانه 100 بسترشهرزرنج یادآوری گردیده که درزمینه ازسوی هیئت اطمینان داده شد که موارد متذکره رامسوولین ذیربط حکومتی درجلسات کمیسیون مطرح بحث قرارخواهندداد.

بعدآ هیئت کمیسیون اقتصادملی طی جلسه دوصد نفری جداگانه با رئیس و اعضا ی اتاقهای تجارت  وشماری ازبازرگانان آنولایت دیدارنموده.مشکلات وخواستهایشانرااستماع کرد.

همینگونه هیئت کمیسیون با رئیس وشماری ازکارمندان گمرک ولایت نیمروزدیدارنمود. مسوولین علت کاهش واردات ازبندر را  تطبیق صد در صد قوا نین دانسته افزودند که شماری ازتجار سود جو تطبیق قوانین را درگمرک به ضرر شان می دانند، علیه مسوولین گمرک توطیه می نمایند. مسوولان ازچالشها فرا راه آن اداره یادآوری نموده گفتند،  کانتینرهای حامل پرزه جات و عراده جات دست پاکستان  قلم درشت عواید گمرک را تشکیل میدهد که درماه های حوت وحمل به اساس هدایت ریاست عمومی گمرکات طی مراحل آن متوقف شده که بعدا درماه ثوروجوزا 1396 نظربه طرح  تدوین شده ریاست عمومی گمرکات واتاقهای تجارت وصنایع افغانستان طی مراحل آن صورت گرفت و ریاست گمرک نیمروز توانست درماه ثور حدود یک ملیارد چهارصد وشصت ملیون  سه صد هشتاد وسه هزارونه صد وچهل ویک افغانی ودرماه جوزا حدود یک ملیارد سه صد وچهل ملیون دو صد ونه هزارپنجصد ودو افغانی  عواید بدست آورده وتحویل خزا نه دولت نموده است؛ اما پس از سرطان سال جاری نظربه هدایت ریاست عمومی گمرکات طی مراحل همچوکانتینرها متوقف میباشد وطرح جدید ازسوی مسوولین ذیربط دراین راستاترتیب گردیده است.

مسوولین گمرک مداخله برخی زورمندان درامورکاری شان،  کمبود پارکینگ غرض توقف عراده های حامل اموال،  نبود اسکنربرای تشریح محموله های مسافرین واسکنرکلان غرض تشریح ومعاینه محموله های تیلرها وبرخی موارد راازچالش های عمده درریاست گمرک تلقی نمودند.

 هیئت کمیسیون تمام پروژه های انکشافی نیمه کاره  ودرحال تطبیق ولایت نیمروزرا حیاتی دانسته  ، تکمیل وبهره برداری از پروژه شفاخانه 100 بستر ولایتی، اعمارصنوف درسی برای شاگردان مکاتب، توزیع میترهای شبکه آبرسانی ، تکمیل پروژه جاده های داخل شهرزرنج ، کاهش صرفیه برق ازجمله ضروریات اشد ولایت نیمروزارزیابی نموده  ابرازامید وارنمودکه  طی جلسات استجوابیه با مقامات وزارت مالیه به این مشکلات رسیدگی صورت خواهدگرفت.

   هکذا درجلسه گزارش اشتراک هیئت مجلس سنا درکنفرانس سازمان امنیت وهمکاری اروپا درکشوراندورا، ازسوی داکترمحمدفیصل نایب منشی مجلس ارایه گردید. موصوف افزود دراین سازمان 57 کشورعضویت دایمی و11 کشور همکاری افتخاری دارد که هدف آن کنترول اسلحه، دفاع ازحقوق بشر، آزادی بیان، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد ومنصفانه وترویج دموکراسی می‌باشد.

  او افزود که هیئت اشتراک کننده دراین کنفرانس ضمن بحث روی موضوعات محیط زیستی وتغییر اقلیمی، امنیت سایبری، بابرخی اعضای این سازمان پیرامون موضوعات حقوق بشری ومشکلات مهاجرین افغان مقیم کشورهای اروپایی بحث وتبادل نظرنمودند.

قابل ذکر است که درترکیب هیئت داکتر محمدفیصل سمیع نایب منشی مجلس وسناتور انجنیرحسیب الله کلیمزی عضویت داشتند.