صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۱ قوس ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی

    درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول، علاوه ازاستماع گزارش هیئت مجلس ازولایت نیمروز، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

16-Aqrab96-JAL1.JPG

     قراربود درجلسه امروزوزیرمالیه وسرپرستان وزارتهای مخابرات وتکنالوژی واقتصاد درمورد مالیه ده فیصدی کریدت کارت های تلیفونها پاسخ بدهند اما مجلس حضورمعینان این وزارت ها را نپذیرفتندتا با معلومات همه جانبه مسوولین درجه اول، درمورد فرمان تقنینی رئیس جمهور درخصوص جمع آوری محصول مخابراتی، تصامیم مقتضی اتخاذ نمایند.

     هکذا شماری ازسناتوران پرتاپ موشک بالستیکی ازخاک یمن برپایگاه هوایی ملک خالد درریاض عربستان سعودی را نکوهش نموده گفتند مکانهای مقدس اسلامی چون (حرمین شرفین)که درآنکشورموقعیت دارد باید ازهرگونه آسیبی درامان قرار داشته باشند .

    هم‌چنان درجلسه باردیگراظهارات سفیرانگلیس مقیم کابل درمورد خط دیورند، حصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند وسخنان مداخله گرانه وزیرخارجه پاکستان درقبال افغانستان، مورد انتقاد شدید قرار گرفت وسناتوران خواهان ارجاع موضوع به سازمان ملل متحد گردید وفیصله نمودند که وزیرامورخارجه کشور، مشاورشورای امنیت ملی ورئیس ارگانهای محلی در یکی از مجالس عمومی حضوریافته و به اعضای مجلس توضیحات ارایه دهند.

     درجریان جلسه محمد علم ایزدیار ازحمله گروهی مهاجمان انتحاری به تلویزیون شمشاد درشهرکابل اطلاع داده گفت چندین مهاجم داخل تلویزیون مذکورگردیده و این جزکاردشمنان کشور برای خفه کردن صدای رسای آزادی بیان وجنایت ضد بشری، چیزی دیگر بوده نمی تواند که این حمله وحشیانه از سوی سایراعضا ی مجلس نیز تقبیح ویک جنایت کاملاً عیار تلقی شد.

     همینگونه سناتوران برخی دیدگاه ها وملاحظات شانرا در مورد مسوده بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی ارایه نموده گفتند مسوولان وزارت مالیه هیچگاهی به نظریات مشورتی سناتوران اهمیتی نداده اند درصورتیکه این بارنیز بی توجهی صورت گیرد، تصامیم مقتضی در زمینه گرفته خواهد شد.     درجلسه ازنگارش یک جلد قرآن مجید به خط نسخ عربی وسبک تیموریان در شهر هرات نیز تذکر رفت وگفته شد که نویسنده گان آن نگارش مرغوب باید مورد تقدیرمجلس سنا قرار گیرند.

16-Aqrab96-JAL2.JPG

    هم‌چنان داکترفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه ازتظاهرات عدالتخواهانه باشنده گان ونماینده گان شورای ولایتی بغلان درمورد عدم توجه مسوولان به بازسازی آنولایت؛ اداره ضعیف ونا کارا و اقدام نکردن مسوولین به پاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان که هر روزدست به کشتار مردم وراهگیری ها میزنند معلومات داده گفت باشنده گان آنولایت بخاطرتحقق خواستهای شان قطعنامه ی را نیزصادر نموده انداگرمسوولین به این بی تفاوتی ها ادامه دهند؛ مشکلات زیادی در این ولایت با وضع الجیشی مهم به وجود خواهد آمد .

    درجلسه باردیگر ازوضعیت بد امنیتی درمسیرشاهراه عمومی فاریاب، جوزجان وسرپل وافزایش نفوذ گروه تروریستی داعش دراین ولایات، بمباردمان کورکورانۀ نیروهای ائتلاف درولسوالی چهاردره ولایت کندز که منجربه تلفات ملکی گردیده است ، افزایش تولید مواد مخدر که پول آن به جیب قاچاقبران خارجی وتروریستان می ریزد، اجازه ندادن به یک تعدادعودت کننده گان درولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان ازسوی یک تعداد افراد، تاکید بربررسی جزئیات سوانح مشاورین متعدد ریاست جمهوری وریاست اجرائیه، یاد آوری ازاعلامیه مشاورشورای امنیت ملی درمورد تقبیح سخنان سفیرانگلستان مقیم کابل، تاکید برتنظیم عواید درگمرکات، موجودیت فساد اداری درشاروالی کابل، تاکید براعمار تعمیرکاری به اعضای شورای ولایتی کابل وتوجه به بازسازی ونوسازی بیشتر شهرکابل وبرخی مسایل دیگر مطرح بحث قرار گرفت.

    درجمع بندی موارد مطروحه رییس جلسه، ضمن تاکید بر حفظ جان ومال اهالی ملکی درهنگام محاربات واعزام کمیسیون امور دفاعی به ولایت فاریاب؛ افزایش فعالیتهای گروه تروریستی داعش درصفحات شمال کشوررا نگران کننده خوانده خواهان اقدامات موثرمسوولین حکومت درمبارزه با داعشیان خون آشام در ولایات شمال کشور گردید.

   محمدعلم ایزدیار همچنان خواهان بحران زدایی درافغانستان و رعایت توازن وعدالت دربودجه ملی گردید وازکمیسیونها خواست که نکات ضعف وقوت بودجه را برجسته سازند تا مجلس درروشنایی آن تصامیم مقتضی اتخاذ نماید.

    نایب مجلس ضمن تأکید برنظرداشت تعهد،تخصص،تعهد وکارایی بودن درسایرگزینش های حکومتی؛ به ریاست عمومی دارالانشاء وظیفه سپرد تا سوانح مشاورین ریاست جمهوری وریاست اجرائیه را باتفکیک تجارب کاری وتحصیل آنان مطالبه وبه مجلس ارایه نماید ونیزازآشوبگریها وتوطیه های بین المللی علیه جهان اسلام ، خرد ورزی سیاسیون،علما وسایرمسلمانان در امنیت جهان اسلام و حراست از حرمین شریفین یاد آوری نمود.

      نایب اول، خط فرضی دیورند را موضوع ملی وحیاتی برای کشوردانست ومداخلات ودست درازی ها در این زمینه ناشی ازعامل های سیاسی واقتصادی عنوان نمود وازحکومت خواست که به این مورد توجه ورسیدگی لازم نماید و افزود افغانستان به مثابه یک کشورمستقل ،بادرنظرداشت منافع ملی وروابط متقابل می تواند باهر کشوری روابط بهترسیاسی واقتصادی داشته باشد.

   دراخیرضمن ارجاع ساختن شماری ازموضوعات به کمیسیونهای اختصاصی ازمسئولین حکومتی خواست تا به نگرانی های باشندگان ولایت های بغلان وسمنگان رسیدگی لازم نماید.

16-Aqrab96-JAL3.JPG

     هکذا گزارش هیئت کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه ازولایت نیمروزبه ریاست حاجی صالح محمد لالاگل، ازسوی موصوف به جلسه ارایه گردید که در جریان ملاقات با والی وسایر مقامات روی مسایل امنیتی، بازسازی واقتصادی؛ از پروژه ملی وحیاتی بند کمال خان بازدید بعمل آورده و خواستها، پیشنهادات ونظریات مسوولان رادرراستای پیشبرد پروژه های مذکوراستماع نمود ه اند که گزارش مکمل نتایج سفرهیئت متذکره ازولایت نیمروز، فردا درردیف اخبارکمیسیونهای مشرانوجرگه ازطریق تلویزیون ملی به نشرمی رسد.

     هکذا به تعداد 57 تن ازاستادان ومحصلین انستیتوت هنرهای زیبا وصنایع معنیت تعلمیات تخنیکی ومسلکی وزارت معارف درچوکات برنامه های آموزشی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه ازجریان جلسه عمومی وسایربخش های شورای ملی بازدید نمودند. دراین بازدید استاد محمد طیب عطا منشی مجلس، سناتوران داکترمحمدآجان منگل وگلهارجلال با ایشان ملاقات نمود ند ویک سلسله معلومات را در خصوص مسایل پارلمانی با ایشان شریک ساختند .