صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 14 عقرب 1396 هجری شمسی

   درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازاستماع گزارش سفرهای هیئت‌های مجلس، روی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت.

    درآغازجلسه محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درمورد حل شدن سؤتفاهم میان حاجی محمد حنیف حنفی ورحمت الله اچکزی دوعضو مجلس که چندی قبل درجلسه عمومی صورت گرفته بود یاد آوری نموده؛ گفت کمیته که به این منظورتعیین گردیده بود درفضای دوستی وبرادری سؤتفاهم میان طرفین را حل نمود که درجلسه سناتوررحمت الله اچکزی که بالای سناتورمحمد حنیف حنفی حمله فزیکی نموده بود ازکردارش معذرت خواهی نموده و بربرادری وهمدلی بیشتر اعضای مجلس تاکید نمود.

14-Aqrab96-JAL1.JPG

    درجلسه سناتوران با آگاهی ازمعرفی شدن بودجه ملی سال 1397 به مجلس که فردا دوشنبه صورت خواهد گرفت؛ از وزارت مالیه در مورد نا متوازن بودن بودجه ، مصرف نشدن بودجه‌های انکشافی ودر نظرنگرفتن پیشنهادات قبلی مجلس سنا در طرح وتطبیق بودجه انتقاد نموده آنرا برای توسعه کشورنا موثر خواندند.

   هکذا شماری ازاعضای مجلس سنا، درمباحث آزاد جلسه، اظهارات اخیر نیکلاس کی سفیرکشورشاهی انگلستان را که گفته است ((خط دیورند ازنظرجامعه جهانی مرزرسمی بین افغانستان - پاکستان است)) را تقبیح نموده آن را مداخله صریح درامورداخلی افغانستان دانسته گفتند تصمیم درمورد خط دیورند از اختیارات مردم افغانستان وباشندگان آن سوی خط فرضی دیورند می باشد وهیچ ارگان ویا شخصی وآن هم یک تبعه خارجی به سطح سفیر؛ صلاحیت چنین تصمیم بزرگ را ندارد و باید وزارت امورخارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آقای نیکلاس کی را احضار ومورد پرسش قراردهد تا درآینده ازچنین صحبت‌های غیرمسوولانه خود داری ورزد.

    درجلسه شماری ازسناتوران به شمول سناتورولایت تخار وحشت، دهشت وجنایات بشیر قانت یک قوماندان غیرمسوول را درولسوالی چاه آب ولایت تخار خیلی نگران کننده، خوانده و ازعدم اقدامات مسوولان اموردر گرفتاری ومجازات آن به شدت انتقاد نموده؛ گفتند افراد مسلح غیرمسوول وابسته به بشیرقانت طی شش ماه دست به کشتارواسارت و فرار و تخویف مردم بی گناه زده، ولی هیئت‌های که به این منظورازپایتخت به آنولایت فرستاده شده است، رسیدگی نکرده واین شخص روز به روز به مال وجان مردم آسیب می رساند وباید رهبران حکومت وحدت ملی وشورای امنیت ملی به حالت رقت بارباشندگان ولسوالی چاه آب توجه نموده، ایشان را ازشر این افراد مسلح غیرمسوول نجات دهد .

  هم‌چنان درجلسه درموردانتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی‌ها یکتعداد سناتوران باردیگرصحبت نموده تاکید نمودند که کمیسیون مستقل انتخابات دربرگزاری انتخابات به وقت تعیین شده اقدام نموده و اصلاحات که لازم است بخاطرانتخابات شفاف به هرطریق ممکن به وجود آید.

    هکذا فرمان تقنینی رئیس جمهور کشور درمورد قانون ثبت احوال نفوس که به تازگی ازسوی ولسی جرگه لغوگردیده است به مجلس معرفی وغرض مطالعه به کمیسیون اختصاصی ارجاع شد؛ اما از اعتراضات و ناراحتی‌های یکتعداد باشندگان کشوردربرخی ولایات درمورد فیصله ولسی جرگه مبنی بر عدم ذکر واژه‌های افغان واسلام در تذکره‌ها یاد آوری به عمل آمده گفته شد که باید مجلس سنا مطابق منافع علیای کشورتصامیم مقتضی درزمینه اتخاذ نماید.

14-Aqrab96-JAL2.JPG

    همینگونه سناتوران ازاعلان هفده هزاربست خالی درادارات حکومتی ومعلمان استقبال نموده اظهارامیدواری نمودند که رهبری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بتواند افراد واجد شرایط را بدون هرگونه ملاحظات استخدام نماید تا ازیک سوشایسته سالاری به وجود آید و ازسوی دیگرجلومداخله که قبلاً درمقرری‌ها وجود داشت؛ گرفته شود.

   درجلسه باردیگریکتعداد اعضا نگرانی شان را ازتقاعد افسران نظامی ابرازداشته گفتند تلاش‌های پنهانی جریان دارد که این کاربه مرحله اجرا درآید ودرصورتیکه مورد تطبیق قرارگیرد، هزاران منسوب مسلکی کشوربه تقاعد سوق خواهند یافت که درشرایط کنونی مناسب نبوده باید ازآن اجتناب صورت گیرد.

  برخی اعضا گفتند سربازگیری گروه تروریستی داعش درولایات جوزجان، فاریاب وسرپل به شدت جریان داشته و ده‌ها قریه را این گروه ازگروه طالبان تصرف نموده وبه جنایت شان ادامه می دهند باید به آن رسیده گی نمایند چون همین اکنون این گروه دردره میرزا اولنگ سرپل اشجارمثمروغیرمثمر را ازبین برده ومنازل مردم را به آتش کشیده است ودرضمن راه‌های مواصلاتی دراین ولایات نا امن مسدود می‌باشد.

  تاکید برمشخص شدن تعداد، سویه‌های تحصیلی وتجربه کاری مشاورین درریاست جمهوری و ریاست اجرائیه، انتقاد ازافزایش اختطاف بازارگانان ونبود مصونیت به این قشرجامعه، بررسی نشدن علت حمله گروهی وانتحاری برفرماندهی ولایت پکتیا، انتقاد ازبمباردمان غیردقیق نیروهای امریکایی درولسوالی چهاردره ولایت کندز که گفته می شود ده هاتن به اثرآن جام شهادت را نوشیده اند، کمبود شدید اعاشه منسوبان پولیس درکندز ازچهارماه بدینسو، توجه به مشکلات کوچیانبه ویژه شمال کشور، نا امن بودن مسیرشاهراه عمومی ولایت پکتیکا درمسیرغزنی، انتقاد ازیکتعداد کاربران رسانه های اجتماعی وتحلیل گران سیاسی بخاطردامن زدن به اختلافات قومی، تاکید برجلوگیری ازظلم وستم بالای قوم پشتون درولایت سمنگان ازسوی یکتعداد مردم، احتمال مسدود شدن شبکه های انترنتی وات سپ وتیلگرام ازسوی وزارت مخابرات وتاکید برارایه جزئیات برای مردم ازاین بابت، افزایش زرع وقاچاق مواد مخدر درکشور، عجولانه خواندن صحبت ها درهرات درمورد انتخابات، تاکید بردسترسی جامعه مدنی به طرح گلبدین حکمتیاررهبرحزب اسلامی افغانستان درمورد انتخابات وبرخی مسایل دیگر مطرح شد.

    درجمع‌بندی موارد یاد شده رییس مجلس گفت سخنان سفیرانگلستان وچند قبل سفارت پاکستان مقیم کابل  درمورد خط فرضی دیورند مردود بوده وحکومت افغانستان باید ازهرطریق ممکن جلو فعالیت‌های بیشرمانه پاکستان  درامتداد آنرا بگیرد ونیزرییس جمهوری کشور صدای برحق مردم افغانستان درقبال خط فرضی دیورند را با سازمان ملل متحد مطرح سازند رییس مشرانوجرگه همچنین ازباشندگان دوسوی خط دیورند خواست تا دراین زمینه دست به کارشده اجازه ندهد که حصارکشی انجام یابد ونیزازمسئولین وزارت خارجه خواستارآن شدکه  جلو اقدامات سفرای مقیم که  که درامور داخلی افغانستان مداخله می نمایند را بگیرند .

   همین ترتیب به نایب دوم وظیفه سپرد تا موضوعات حصارکشی درمربوطات خط فرضی دیورند وتوزیع پاسپورت های سیاسی به اعضای قبلی این مجلس را بامعین سیاسی وزارت امورخارجه مطرح نموده ازنتایج آن به مجلس گزارش ارایه بدارد.

   فضل هادی مسلم یارباردگربرتدویرانتخابات ولسی جرگه وشورای های ولسوالی‌ها درزمان اعلام شده آن تأکیدداشت وازحکومت وکمیسیون مستقل انتخابات خواست تا به اراده مردم ارج گذاشته زمینه تدویرانتخابات را فراهم نمایند،همچنان درقبال مشکلات ولسوالی چاه آب ولایت تخار ازرییس جمهوری کشورخواست تا دردستگیری افراد متهم به کشتارملکی درآن ولسوالی اقدام واجراآت عملی نماید ونگذارد بیش ازاین هموطنان ما ازمناطق مسکونی شان متواری گردند. رییس مجلس مشکلات امنیتی ولایت‌های جوزجان، سرپل وفاریاب را قابل نگرانی دانست وعلاوه کردکه سکتورامنیتی باید عملیات‌های دقیق وپلان شده را برای سرکوب دشمنان راه اندازی نماید.

   رییس مشرانوجرگه درمورد معرفی فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد قانون ثبت احوال ونفوس  به این مجلس اظهارداشت که سناتوران به این باورند که هردو کلمه ملت وملیت درآن گنجانیده شود که این مشکل درفرمان مذکورمرفوع گردیده است. بناَ با درنظرگرفتن خواست‌ها ونظریات شهروندان کشور مشرانوجرگه به فرمان تقنینی فوق رای مثبت خواهدداد.

 مسلم یارهرگونه بمباردمان هوایی بالای افراد ملکی را غیرقابل تحمل دانست وخاموشی دربرابر آن را جفا درحق شهروندان تلقی کرد وازحکومت خواست تا به مکلفیت‌هایش درقبال تأمین امنیت شهروندان رسیدگی نماید وافزود اگرباردیگرعملیات هوایی که درآن به مردم ملکی تلفات وارد گردد این مجلس واکنش جدی اش را علیه قوت‌های حمایت قاطع اعلام خواهدداشت.

   رئیس مشرانوجرگه ضمن اشاره به حل شدن تنش میان دوعضو مجلس ازتلاش‌های کمیته مؤظف درزمینه تشکری نموده، گفت تطبیق ماده هفتادوپنجم اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه علیه سناتوراچکزی منتفی می باشد.

   هکذا درجلسه گزارش اشتراک هیئت مجلس سنا درکنفرانس سازمان امنیت وهمکاری اروپا درکشوراندرا، ازسوی داکترمحمدفیصل نایب منشی مجلس ارایه گردید. موصوف افزود دراین سازمان 57 کشورعضویت دایمی و11 کشور همکاری افتخاری دارد که هدف آن کنترول اسلحه، دفاع ازحقوق بشر، آزادی بیان، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد ومنصفانه وترویج دموکراسی می‌باشد.

14-Aqrab96-JAL3.JPG

  او افزود که هیئت اشتراک کننده دراین کنفرانس ضمن بحث روی موضوعات محیط زیستی وتغییر اقلیمی، امنیت سایبری، بابرخی اعضای این سازمان پیرامون موضوعات حقوق بشری ومشکلات مهاجرین افغان مقیم کشورهای اروپایی بحث وتبادل نظرنمودند.

قابل ذکر است که درترکیب هیئت سناتورحسیب الله کلیمزی واحمدفوادستانکزی معاون مالی واداری دارالانشای مشرانوجرگه نیزشرکت داشتند.

   همین‌گونه درجلسه سناتورگل احمداعظمی گزارش کمیسیون سمع شکایت به ریاست حاجی محمدحنیف حنفی را ازولایت نیمروزارایه نموده، گفت هیئت کمیسیون با والی ، نمایندگان مردم در شورای ولایتی، شورای علما، قوماندان امنیه ومسوولین امنیت ملی، شورای زنان، مسوولین معارف وصحت عامه و شماری ازبازارگانان طورجداگانه دیدار، مشکلات وخواست‌های آنان را استماع  ودر رسیدگی به مشکلات شان وعده همکاری نموده است.

   سناتورگل احمداعظمی کمبود آب آشامیدنی، کمبود تشکیل پولیس ملی، ضعف درسیستم ترانسپوتیشن، غصب زمین‌های دولتی وعدم استملاک ساحه میدان هوایی ازمشکلات عمده درآن ولایت دانسته، علاوه کردکه مردم ولایت نیمروزخواستاراعماربند کمال خان، افزایش قطعات اردوملی درولسوالی‌های ناامن ازجمله خاشرود و دلارام، تامین امنیت شاهراه وجلوگیری ازترورهای زنجیره‌یی درآن ولایت شدند که ازسوی هیئت کمیسیون درمورد وعده همکاری داده شد و نیزازبخش‌های مختلف گمرک ونقطه صفری بندری درآن ولایت دیدار نموده است.