صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 13 عقرب 1396 هجری شمسی

  جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه روی موضوعات مختلف برگزار گردید.

 درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست حاجی لطف الله بابا، شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی، داکترعزیزی رئیس اداره اترا پیرامون قانون محصول خدمات مخابراتی که اخیراً ازسوی ولسی جرگه شورای ملی لغوگردیده است وعدم نصب سیستم بلنگ برقی(سیستم ریال تایم) توضیحات ارایه نمودند.

   سرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ضمن ارایه توضیحاتی گفت اخذ ده فیصد محصول مخابراتی مطابق به ماده 96 قانون اساسی جهت بلند بردن عواید دولت مد نظرگرفته شده که این قانون صرف دررابطه به محصول خدمات نه بلکه بخاطر20 فیصد مالیات برعواید وسایربخش‌ها می‌باشد ودرصورتیکه لغو گردد به عواید کشورصدمه جدی وارد خواهند شد وافزود وزارت‌های مخابرات ومالیه و اداره اترا درمورد سیستم بلنگ برقی کار نموده که چندین بخش آن تکمیل گردیده وکار به خاطرتکمیل آن به شدت جریان دارد وکارمندان بخش مذکور به شمول رئیس آن استخدام شده است.

   سرپرست وزارت مخابرات گفت کاربالای سافت ویرسیستم ریال تایم نیزآغاز گردیده واسناد یکتعداد کمپنی های خارجی که علاقمند اند پیشبرد امورسیستم مذکور اند ارزیابی وشارلست گردیده که به زودی آفرگشایی خواهند شد وافزود یک کمپنی دیگربرای ایجاد مدیشین سیستم استخدام می شود که وظیفه آن علاوه ازنظارت ازاخذ ده فیصد محصول مخابراتی ازتمام امورمالیاتی کمپنی‌های مخابراتی نیزنظارت خواهند کرد.

13-Aqrab96-Mukhabirat.JPG

   موصوف درمورد عواید مستقیم وغیرمستقیم ،خدمات پستی ومصرف بودجه آن وزارت معلومات ارایه نموده گفت الی اخیرسنبله سال جاری نزدیک به دوازده میلیارد افغانی عواید این وزارت جمع آوری گردیده وبودجه وزارت مخابرات وتکنالوژی سی فیصد مصرف شده است که با تطبیق پروژه‌ها به شمول توزیع تذکره‌های برقی این رقم به هفتاد درصد افزایش خواهند یافت.

  آقای ایوبی همچنان درموردفایبرنوری وخدمات مخابراتی درکشورمعلومات ارایه نموده گفت بخاطرتوسعه خدمات مخابراتی وانترنتی250 پایه جدید مخابراتی درسراسرکشورنصب خواهند شد که درجمع آن یکپایه آنتن مخابراتی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا را به زودی تحت پوشش خدمات مخابراتی قرارخواهند داد.

   همچنان درجلسه نماینده وزارت مالیه گفت هنگامی که سیستم جور شد می‌توانیم ارقام را با سال‌های بعدی مقایسه نمایم درصورت تفاوت فاحش شرکت‌های مخابراتی جریمه خواهند شد وافزود درظرف دونیم سال بیش ازهشت میلیارد افغانی عواید ازدرک جمع آوری ده فیصد محصول خدمات مخابراتی جمع آوری شده است.

   دراخیرجلسه عرایض اهالی قلعه طاهرده دانا، شهدای صالحین، زیارت تمیم انصار، تانک تیل لوگر الی قلعه حشمت خان، مارکیت جبارنعیم واقع کلوله پشته، اتحادیه لیلامی فروشان، حاجی اسماعیل مبنی برعدم استملاک 110 جریب زمین وی واقع قلعه فتوح ویکتعداد عرایض دیگر بررسی وقرارشد که با سرپرست شاروالی کابل مطرح گردد.

    درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، با معاون  دوم دافغانستان بانک و رئیس پشتنی تجارتی بانک شکایات واصله شهروندان درمورد عدم چلند پول‌های مندرس وخط خورده درولایات ومشکلات شدیدمردم ازاین ناحیه، شکایات کارمندان دافغانستان بانک و پشتنی بانک ازعدم توازن دراضافه کاری ومعاشات شان و برخی مسایل دیگر مطرح شد.

   معاون دوم بانک مرکزی ضمن ارایه توضیحاتی درموردچگونگی چلند پول‌های مندرس وخط خورده گفت اضافه کاری ومعاش کارمندان مطابق پالیسی برای کسانی که مستحق اند و در روزهای پنجشنبه مصروف فعالیت اند پرداخت می‌گردد ونیزرئیس پشتنی تجارتی بانک درحالیکه برخورد دوگانه را درمورد پرداخت اضافه کاری ومعاشات رد می نمود گفت از اینکه بانک مذکورهم تجارتی وهم دولتی می‌باشد معاشات آن متفاوت می‌باشد وافزود یک مقدار پول که به قرضه داده شده بود دوباره ازمقروضین حصول ودرجمع آوری سایرقرضه کار به شدت جریان دارد.

   دربخش دیگرجلسه، شکایت اهالی ولایت نیمروز ازکمبود آب آشامیدنی درآن ولایت با معاون ریاست عمومی آب رسانی، رئیس زون مربوطه، رئیس آب رسانی ولایت نیمروز مطرح گردید.

  جلسه توضیحات مسوولان را قناعت بخش ندانسته، فیصله نمود که هییت ازمرکزبه شمول رئیس عمومی آبرسانی ونماینده کمیسیون سمع شکایات درحضور داشت مسوولان محلی مشکلات موجود را بررسی وبه آن رسیده گی لازم نماید.

  همین‌گونه شکایات یکتعداد ازباشندگان ولایت فراه ازغصب زمین‌های ساحه بندرابونصرفراهی ازسوی زورمندان با مسوولان اداره مستقل ارگان‌های محلی وکمیسار آن ولایت مطرح بحث قرارگرفت.

جلسه توضیحات مسوولان را قناعت بخش ندانسته، فیصله به عمل آمد که هییت کمیسیون، شکایات مذکور را ازنزدیک نظارت وتصامیم لازم اتخاذ نماید.

   دراخیرجلسه عدم حضوربرخی مسوولان حکومتی درنشست‌های کمیسیون مورد انتقاد قرارگرفته گفته شد شماری ازمسوولان به شمول رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی، رئیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امورداخله، معینان وزارت معارف، سرپرست شاروالی کابل و وزیرامورشهرسازی درجلسات کمیسیون حضورنیافته و باید وزارت دولت درامورپارلمانی درزمینه توجه لازم نماید.

 13-Aqrab96-Shikayat.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف روی طرح قانون محصول خدمات مخابراتی بحث وغرض مطالعه بیشتر به جلسه بعدی ارجاع گردید.

دربخش دگر جلسه معاون اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری  پیرامون عدم تسجیل جایگاه حقوقی این اداره دراستراتیژی ملی مبارزه بافساد اداری که به تازگی ازسوی شورای عالی حاکمیت قانون مورد تأیید قرارگرفته است به اعضای کمیسیون معلومات ارایه نموده گفت لغوآن اداره مغایر باقانون اساسی ومیثاق مبارزه بافساد اداری سازمان ملل متحد بوده ونیز حدود 442تن کارمندان آن از وظایف سبکدوش وبی سرنوشت خواهند شد.

 اعضای کمیسیون بعد ازاستماع نظریات موصوف فیصله نمودکه بعد از مطالعه مصوبه استراتیژی ملی مبارزه بافساد اداری درزمینه ابراز نظرخواهند نمود.

همچنان قرارشدکه وزیرعدلیه پیرامون عدم توشیح وتنفیذ قانون برگزاری مراسم عروسی، قانون احزاب سیاسی، برخی ازشرایط کاندیداتوری شورای ملی، شورای ولایتی وشورای ولسوالی دریکی ازجلسات کمیسیون معلومات ارایه نماید.

13-Aqrab96-Adli.JPG

در جلسه کمیسیون مصونیت و امتیازات به ریاست الحاج قاری میر حاتم تره خیل ، قانون محصول خدمات مخابراتی مطالعه وتعدیلات پیشنهادی درآن مشخص گردید.

 در بخش دیگربرعلاوه بررسی عرایض واصله، پیرامون انتخابات هئیت اداری شوراهای ولایتی کشور که عنقریب برگزار می‌گردد، صحبت گردیده از ریاست انسجام امورشورای محلی خواسته شد تا زمینه این پروسه را بصورت شفاف و عادلانه مساعد نموده و نتایج آن مورد تائید همگان قرار گیرد.

13-Aqrab96-Emtiazat.JPG

در جلسه کمیسیون اقتصاد ملی ، مالی و بودجه به ریاست الحاج صالح محمد لالا گل ، اعضای کمیسیون حادثه آتش سوزی تانکر نفت در شهر چاریکار مرکز پروان که دراثر آن شماری از هموطنان ما شهید و مجروح گردیده اند تقبیح نموده به شهدا فردوس برین و برای مجروحین شفای کامل از بارگاه خداوند استدعا گردید.

هکذا طرح قانون محاسبین مالی بنابر موجودیت مشکلات تخنیکی جهت اصلاحات ، باردیگرمورد مطالعه قرار گرفت وتصمیم برآن شد که در جلسات بعدی روی سایر موارد بحث وتصمیم اتخاذ گردد.

همچنان اعضای کمیسیون پیرامون مشکلات مردم ولایت نیمروز که طی سفر نظارتی شان از آن ولایت بازدید نموده بودند صحبت نموده گفتند که شبکه آبرسانی شهر زرنج درولایت نیمروز تکمیل شده؛ ولی جهت توزیع میتر که مردم توان پرداخت قیمت میتررا ندارند و ازسوی دیگر آب این شبکه بطورغیر معیاری توسط اشخاص خریداری شده به وسیله تانکرها برای مردم به قیمت بلند به فروش می‌رسد که این یک عمل غیرقانونی که به پایپ‌ها وتجیهزات شبکه آسیب می‌رساند و ازسوی دیگرپول فروش غیرقانونی به نفع مفسدین می‌باشد که در زمینه تأکید شد تا مسوولین آبرسانی ولایت نمیروز جهت توزیع آب در شهر زرنج ولایت نیمروز توجه جدی نموده جلوحیف و میل شدن آب شبکه را گرفته و به مشکلات مردم رسیده گی نمایند.

13-Aqrab96-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عبداللطیف ژوندی پیرامون مشکلات وچالش‌های امنیتی فرا راه سرمایه گذاران وتجار ملی که موجب نگرانی وتشویش‌های زیادی شده است بحث گردید و ازسکتورامنیتی خواسته شد تا درتأمین امنیت تاجران ملی تلاش‌های همه جانبه نمایند و نیز گفته شد که حکومت باید بسترهای مناسب برای سرمایه گذاران فراهم نموده سکتور خصوصی را مورد حمایت لازم قرار دهد.

دربخش دیگراعضای کمیسیون روی موافقتنامه همکاری‌های استراتیژیک میان افغانستان وایالات متحده امریکا بحث وعقد چنین موافقتنامه‌ها درشرایط کنونی به سود کشور تلقی ونیز فیصله شد که درجلسات بعدی کمیسیون با مسئولین ادارات که وظایف تطبیق واجرای موافقتنامه یاد شده را به عهده دارند مباحث صورت گیرد تا درروشنایی آن تصامیم اتخاذ گردد.

13-Aqrab96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمدافضل شامل معاون این کمیسیون روی وضع امنیتی کشور بحث وتبادل نظرصورت گرفت ونیز از حادثه پیش آمده در ولایت پروان که به اثر انفجار تانکر تیل شماری از هموطنان شهید ومجروح گردیدند تأسف صورت گرفت اعضای کمیسیون ازجنایات بشیرقانت یکتن ازافرادمسلح غیرمسئول که درولسوالی چاه آب ولایت تخارباعث کشتار شماری زیادی از باشندگان آن ولسوالی شده است یاد آوری گردیده ازحکومت خواسته تا جلو جنایات وی را بگیرد.

همچنان اعضای کمیسیون نگرانی‌های‌شان را ازمشکلات موجود فراراه منسوبین امنیتی درولایات مختلف وموجودیت فساد درقراردادها، ترفیعات، تقرر وکاهش معاشات افسران که دراحتیاط به سرمی‌برند،ابرازداشته قرارشد درزمینه‌ها بامسئولین ارشد امنیتی درجلسات کمیسیون گفتگوهای صورت گیرد.

13-Aqrab96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل وسرحدات به ریاست داکترمحمداجان منگل روی طرح قانون محصول خدمات مخابراتی بحث وجهت مطالعات بیشتربه جلسه بعدی ارجاع گردید.

هکذا اعضای کمیسیون تاثرعمیق خویش را در مورد آتش سوزی یک عرداه موتر مسافر بری نوع 404 در اثر انفجار ماین جابجا شده در یک تانکر پراز مواد نفتی در کنار این بس صورت گرفته بود، ابراز داشته برای شهدا فردوس برین و برای مجروحین شفای عاجل استدعا گردید.

همچنان اعضای کمیسیون به رقابت گذاشتن 01700 بست ازسوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را یک گام موثر تلقی نموده توجه جدی مسئولین را درقسمت جذب جوانان تحصیل یافته مطابق رشته تحصیلی بدون در نظر داشت تبعیض خواستار گردیدند .

در بخش اخیر برعلاوه بررسی عرایض واصله ، پیرامون مشکلات کوچی‌های 34 ولایت کشور در مورد کمبود خدمات صحی، معارف، آب آشامیدنی، مواد غذایی صحبت شد وتاکید گردید که باید مسوولین ارگان‌های مربوطه حکومت درراستای حل این مشکل اقدامات عملی نمایند.

13-Aqrab96-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت اظهارات سفیربریتانیا درمورد حصارکشی ازجانب پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند که گفته است آنکشور حق دارد درمورد مدیریت مرزهایش مطابق به خواست ومیل خویش عمل بکند؛ غیرمسئولانه وخلاف موازین دیپلماتیک دانسته شد و ازمراجع مسئول تقاضاگردید تا دربرابر این چنین نظریات موقف گیری نمایند.

دربخش دگرجلسه پیرامون سفرنظارتی اعضای کمیسیون به ولایت های تخار و بدخشان که قراراست از ادارات مختلف نظارت به عمل آورند بحث وتصمیم لازم اتخاذ شد.

13-Aqrab96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمدحارس درمورد شکایات واصله ازعدم توجه برخی مسئولین نواحی شهر کابل درقسمت انتقال به موقع زبالهها وکثافات بحث وفیصله شد تا شاروالی کابل واداره ملی حفاظت از محیط زیست درقسمت تنظیف شهرکابل وحفاظت ازمحیط زیست توجه لازم نموده از اجراآت شان کمیسیون را درجریان قراردهند.

متعاقبا درجلسه روی شکایات متعدد واصله متقاعدین، افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا مبنی برعدم پرداخت حقوق شان ازسوی ریاست عمومی خزینه تقاعد بحث گردیده گفته شد که  وزارت مالیه  درمورد اجرای تخصیص در زمان معین آن  توجه نداشته  تا ریاست خزینه تقاعد بتواند در قسمت پرداخت حقوق متقاعدین، افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا اقدام به موقع نماید، اعضای کمیسیون فیصله نمودند که معین مالی وزارت مالیه همراه با معین مالی ورئیس خزینه تقاعد وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلوین دریکی ازجلسات پیرامون شکایات یاد شده وضاحت ارایه بدارند.

دربخش دیگرجلسه روی سه عنوان طرزالعمل ریاست عمومی دارالانشای مجلس سنا هریک طرزالعمل تنظیم دعوت مسوولین دولتی وغیر دولتی، طرزالعمل تشریفات وطرزالعمل امورملاقات‌های اعضای جرگه  بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد.

13-Aqrab96-Rifai.JPG

در جلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست سهیلا شریفی، برعلاوه بررسی عرایض واصله، قضیه سرطبیب قوایی هوایی کشور را به شدت محکوم نموده تاکید نمودند باید این موضوع به حارنوالی و ارگان‌های عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد ونیز فیصله به عمل آمد تامسوول جندر وزارت دفاع ملی غرض ارایه معلومات در زمینه در جلسه آینده کمیسیون دعوت گردد.

13-Aqrab96-Zanan.JPG