صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 10 عقرب 1396 هجری شمسی

جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه که دردوبخش به ریاست محمد علم ایزدیار وداکترمحمد آصف صدیقی نایبان مجلس وبه شرکت نایب منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.

درجلسه فیصله شد که درنشست عمومی روزیکشنبه چهاردهم عقرب علاوه ازبحث آزاد، گزارش هیئت مجلس ازکشوراندورا وهیئت کمیسیون سمع شکایات ازولایت نیمروزاستماع گردد ونیزدرجلسه عمومی شانزدهم عقرب علاوه ازبحث آزاد، وزیرمالیه وسرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی درمورد جمع آوری عواید ازمکالمات تیلفونی وشفافیت دراین سیستم به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمایند ونیزهیئت کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه گزارش بازدید شانرا ازولایت نیمروزارایه بدارد.

10-Aqrab96-Komita_Rowasa1.JPG

همچنان درجلسه کمیته روسا فیصله به عمل آمد که لوی درستیزاردوی ملی ومعین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله روی وضعیت کنونی کشور وپلان های عملیاتی، درفصل سرما بخاطرسرکوب هراس افگنان وبرخی مسایل دیگر دریکی ازنشست های عمومی توضیحات ارایه نمایند.

هکذا درجلسه کمیته رؤسا به کمیسیون مواصلات ومخابرات وظیفه سپرده شد که شکایات واصله از شرکت هوایی فلای دوبی وشرکت هوایی صافی که ورشکست گردیده وپول تکت های مردم نزد شرکت صافی باقی می باشد بررسی وگزارش ارایه بدارد.

همینگونه درجلسه کمیته رؤسا پیرامون رد فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد قانون ثبت احوال نفوس ازسوی ولسی جرگه وواکنش های شهروندان دررسانه های اجتماعی صحبت گردیده، خاطرنشان گردید که مجلس سنا مطابق منافع علیای کشوروتقاضای مردم بخاطرتوزیع هرچه عاجل تذکره های برقی تصمیم اتخاذ خواهند کرد. همین ترتیب درجلسه کمیته روسا درمورد تامین امنیت مکاتب، مدارس، مساجد وتکایا، جلوگیری ازفرهنگ سرپرستی دروزارت ها وادارات دولتی، عدم حضور برخی مسوولان درکمیسیونهاوجلوگیری ازتداخل وظیفوی درکمیسیونهای مشرانوجرگه، دعوت اراکین دولتی، برگزاری نشست استماعیه کمیسیون اموربین المللی درمورد ستراتیژی جدید ایالات متحده امریکا وبرخی مسایل دیگرمباحثی صورت گرفته، تصامیم اتخاذ شد.

10-Aqrab96-Komita_Rowasa2.JPG

دراخیرجلسه سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای مجلس، درمورد نحوه نشرات تلویزیون مشرانوجرگه ازطریق چینل (عقاب) و(کیبل) معلومات ارایه نموده و ازتلاش‌های کمیسیون مواصلات ومخابرات درزمینه ابرازقدردانی نمود.