صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 25 میزان 1396 هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه درمراسم گشایش تعمیرهای تدریسی ولیلیه پوهنتون ولایت لوگراشتراک وسخنرانی نمود.

25-Mizan96-GEN1.jpg

دراین مراسم که سرپرستان وزارت خانه های،تحصیلات عالی واقتصاد،اعضای شورای ملی،والی، رییس واعضای‌ شورای ‌ولایتی‌ ولایت لوگروشماری ازمسئولین ادارات مختلف حکومتی نیزحضورداشتند؛تعمیرهای یاد شده ازسوی اشتراک کننده گان باقطع نوارگشایش یافت.

25-Mizan96-GEN2.jpg

سپس نایب دوم مشرانوجرگه طی صحبتی  روی اهمیت تعلیم وتربیه روشنی انداخته ضمن ابراز امتنان ازمسئولین جهت پیشبرد امورکاری تعمیرها ازآنان خواست تا تلاش نماید که پوهنتون های کشورباوسایل وتکنالوژی پیشرفته مجهزگردیده وظرفیت های محصلین ارتقایابد.

25-Mizan96-GEN3.jpg

گفتنی است که تعمیرتدریسی  به ارزش 40میلیون افغانی کمک مالی کشور دوست هندوستان وتعمیرلیلیه ازبودجه انکشافی وزات تحصیلات عالی به ارزش 25میلیون افغانی ساخته شده ومجهزبه وسایل وتجهیزات پیشرفته می باشد که نیازمندیهای استادان ومحصلین پوهنتون ولایت لوگررا تاحد زیاد مرفوع خواهد ساخت.

 25-Mizan96-GEN4.jpg