صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 22 میزان 1396 هجری شمسی

    درجلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررئیس مجلس؛ مشکلات محیطی باشندگان شهرکابل باسرپرست شاروالی کابل مطرح  گردید.

   درجلسه، رؤسای کمیسیون‌های مواصلات ومخابرات، امورمعلولین ورفاه عامه وشماری ازسناتوران سوالات شانرا مبنی برعدم حضورسرپرست شاروالی کابل به کمیسیون مربوطه، عدم آغازکارعملی شهرک پدوله وخدمات زیربنایی آن، ایجاد مزاحمت‌ها ازسوی کارمندان نواحی شهرکابل به آنعده شهروندان که خانه‌های سابق شانرا تخریب و خانه نو می‌سازند، غیرمعیاری بودن سرک کارته نو، حل نشدن مشکلات شهرک‌های رهایشی البرز وگلوبل، ازدحام بیش ازحد ترافیکی درشهر، علت به تأخیرافتیدن کارعملی سرک کارته آریانا- کارته سخی وبرخی موارد دیگر را با سرپرست شاروالی کابل مطرح نمودند.

    سپس عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل طی صحبتی عدم حضورش را به جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات تراکم کاری دانسته اطمینان داد که درجلسات بعدی کمیسیون‌ حضور و با سایرمسوولان شاروالی کابل تفهیم خواهد نمود تا درجلسات کمیسیون ها حضورو به پرسش‌های اعضای مجلس سنا پاسخ دهند.

   موصوف هم چنان درمورد شهرک پدوله گفت که کارهای تخنیکی و زیربنایی آن آغازگردیده وتلاش‌ها  برای حل مشکل استملاک  سرک عمومی شهرک جریان دارد وابراز امیدواری نمود که  مجلس سنا درزمینه با شاروالی کابل همکاری نماید و نیزافزود آنعده کارمندان شاروالی کابل که خلاف قانون به مردم درمورد اعمارمنازل رهایشی ممانعت ایجاد می نمایند؛ مورد بازپرس قرارخواهند گرفت.

22-Mizan96-Komita-Rowasa.JPG

    وی درحالیکه پیرامون تدابیرآن اداره بخاطرحل مشکلات ازدحام ترافیکی معلومات می داد، موضوع استملاک را ازمشکلات عمده دربرابرساخت و سازجاده‌ها دانسته، گفت با وجود این معضل کارعملی  جاده کارته نو و کارمتباقی سرک کارته آریانا- کارته سخی وسایرجاده‌ها جریان داشته و اطمینان داد که  به مشکلات شهرک‌های رهایشی البرزوگلوبل رسیدگی خواهد شد.

   دراخیرجلسه، رئیس مشرانوجرگه اظهارداشت که کمیسیون مواصلات ومخابرات موضوعات مهم را جمع آوری نموده و آنرا به صورت ماهوارهمراه باشاروال کابل مطرح سازند ونیز درصورت نیازسایرمسئولین این اداره به جلسات کمیسیون‌ها فراخوانده شود.

رئیس مجلس ضمن تأکید برتسریع روندکارعملی شهرک پدوله وبرداشتن موانع دراین زمینه  تاکید کرد که سرپرست شاروالی کابل طی مکتوب متحد المال به سایرنواحی هدایت دهد به آنعده هموطنان که مطابق شرایط ومجوزاین اداره خانه‌های شانرا قانونی اعمار می نمایند مزاحمت ایجاد ننمایند؛ اما کسانیکه خلاف ورزی می نمایند جهت  پیگیری آنرا با رهبری شاروالی شریک سازند ونیزدرحد ممکن به مشکلات شهرک‌های البرز وگلوبل رسیدگی صورت گیرد که اعضای مجلس درکارهای قانونی وعام المنفعه این نهاد همکاری لازم خواهندداشت.