صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 میزان 1396 هجری شمسی

جلسه کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یاررییس آن جرگه تدویریافت.

جلسه کمیته رؤسا فیصله نمودکه درجلسه عمومی روزیکشنبه مورخ 23ماه روان علاوه ازمباحث آزاد؛ فرمان تقنینی شماره 249رییس جمهوری درمورد قانون استملاک جهت بحث به جلسه پیشکش گردد ونیزبه اساس فیصله جلسه عمومی ازکارکردهای داکترفاروق وردگ وزیردولت درامورپارلمانی تقدیربعمل آید؛ به همینگونه درجلسه عمومی روزسه شنبه مؤرخ25ماه میزان برعلاوه مباحث آزاد ؛گزارش سفرهیئت اعزامی مجلس به کشورسویس ارایه گردد ودر این جلسه سمیع الحق سمیع یکتن ازمعلولان کشور که بنابر خدمات ارزنده ومثمر شان به معلولین دراین اواخر از هندوستان مدال طلا به دست آورده ، نیزمورد تقدیر قرارگیرد.

19-Mizan96-Komita.jpg

درجلسه کمیته رؤسا ازپیام رییس جمهورکشور به وزرا درمورد اینکه نباید بامشرانوجرگه برخورد دوگانه نمایند نیز یاد آوری نموده وگفته شد که همچو هدایات باید درفیصله های کابینه گنجانیده شود به همین ترتیب روی چگونگی تنظیم ودعوت بهتر اراکین حکومتی مباحث صورت گرفته،قرارشد که سرپرست شاروالی کابل جهت ارایه پاسخ به پرسش های اعضای مجلس  روز شنبه مورخ 22ماه میزان درجلسه فوق العاده کمیته رؤساحضوریابد.

درجلسه سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشا نیز حضور داشت.