صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷

آجندای هفته وار کمیسیون های یازده گانه مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان ( از تاریخ ۱۵الی ۱۹ ماه میزان ۱۳۹۶)

شماره

 

نام کمیسیون

تاریخ و موضوع آجندا

اسم و شماره تماس دستیاران کمیسیونها

شنبه ۱۵ میزان ۹۶

دوشنبه ۱۷ میزان ۹۶

چهارشنبه ۱۹ میزان ۹۶

۱

کمیسیون(امور دینی، فرهنگی، معارف ، تحصیلات عالی  وتحقیقات علمی )

.

1.بحث روی قانون استملاک.

۱.اشتراک وزیر معارف درجلسه کمیسیون

محمداقبال نیکمل 0700038872

محمدعالم صفری

0794564407

۲

کمیسیون(امور بین المللی )

 

1.بحث روی موافقتنامه تاسیس انستیتیوت همکاریهای اقتصادی منطقوی وآسیای مرکزی.

2.بحث در رابطه به اعزام یک هزار نیروی تازه نفس ناتو به افغانستان .

 

 

1.بحث روی موافقتنامه تاسیس انستیتیوت همکاریهای اقتصادی منطقوی وآسیای مرکزی.

2.تحلیل وضعیت موجوده کشور درجهت سفرقریب الوقوع رئیس جمهور به پاکستان .

1.بحث پیرامون ایجاد کمیته دوستی بین الپارلمانی با پارلمان کشورشاهی عربستان .

2.تحلیل وضعیت درخاور میانه وتاثیرات منطقوی آن, با متخصصین روابط بین المللی

علی شریعتی

0799831899

سید عباس حسینی

0744042699

۳

کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی و بودجه ( انکشاف دهات ، زراعت ومالداری ، انجوها، بانکها و تفتیش امور مالی)

1.بحث روی قانون محاسبین مالی.

 

1.بحث روی قانون محاسبین مالی.

1.بحث روی قانون محاسبین مالی.

عبدالوهاب یوسفی

0700435712

نعمت الله شفق

0774569057

۴

کمیسیون امور تقنینی ، عدلی وقضایی ( نظارت حقوقی، حقوق بشر، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری)

 

1.بحث روی فرمان تقنینی شماره 251 رئیس جمهوردر مورد قانون محاسبین.

2.بحث روی اساسنامه تلویزیون وپالیسی برابری جندرریاست دارالانشای مشرانوجرگه.

 

1.دعوت کارشناسان وزارت مالیه ورئیس تقنین وزارت عدلیه ومورد وضاحت وغنامندی بیشتر قانون محاسبین مالی.

1.دعوت معین مالی واداری وزارت معارف ,رئیس معارف میدان وردک ونماینده اداره عالی تفتیش درمورد ورقه عرض شرکت فرقانیار لمیتد.

حکیم الدین مظفری

0705591540

سوما سروری

0705591564

۵

کمیسیون امور معلولین و رفاه عامه (بازماندگان شهداء ،منابع طبیعی و محیط زیست، صحت ، کار وکارگر، تربیت بدنی و سره میاشت)

1. بحث آزاد.

2.بحث روی عرایض واصله به کمیسیون .

1.استجواب معین اداری,رئیس امورشهدا ورئیس پیژنتون وزارت امورداخله ومعین کادروپرسونل ,رئیس کادروپرسونل ورئیس امورشهداوزارت دفاع ملی پیرامون توضیحات درمورد گزارش ارائیه شده توسط سیگار دررابطه به بدرفتاری باخانواده های شهدا.

1.استجواب رئیس عمومی اتحادیه کارگران ورؤسای ملکیت های ناحیه شانزدهم شاروالی کابل پیرامون عریضه مسکونین بلاک های غرب تپه نادرخان .

ثنا الله دانشور

0700570237

فرخنده لمر

 

۶

کمیسیون مواصلات ومخابرات (انکشاف شهری،تهیه مسکن،ترانسپورت،هوانوردی ، فواید عامه،انرژی و آب و شاروالی کابل)

1.اشتراک سرپرست شاروالی کابل رئیس عمومی آبرسانی ورئیس ملکیت های شاروالی کابل.

 

2.بحث روی قانون استملاک.

۱.بحث روی قانون استملاک.

۲.بحث روی طرزالعمل های داخلی تدقیق شده مشرانوچرگه.

1.اشتراک رئیس راه سازی وزارت انکشاف دهات .

2.اشتراک رئیس اداره هوانوردی ملکی ,معاون شورای امنیت ورئیس شرکت Olive group.

شهلا بلخی

0702242437

علی فطرت

0707417372

۷

کمیسیون( سمع شکایات )

 

1.تشریف آوری رئیس منابع بشری وزارت مالیه ورئیس پلان های ستراتیژیک آن وزارت.

تشریف آوری محترم رئیس تدارکات وزارت انکشاف دهات, نماینده ذیصلاح اداره ملی تدارکات وشرکت وشرکت های قراردادی سرک کرمان ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان.

 

 

شبیر احمد بشارت

0705591534

 

غلام حیدر سرابی

0705591548

۸

کمیسیون(شوراهای ولایتی، ولسوالیها ومصونیت وامتیازات اعضای جرگه )

 

1.بحث پیرامون فرمان تقنینی شماره (251)مورخ 14/12/1396 رئیس جمهور اسلامی افغانستان درمورد محاسبین مالی.

2.بحث درمورد اسناد وارده به کمیسیون.

1.دعوت رئیس امور امنیتی شورای ملی در رابطه مسایل امورامنیتی شورای ملی.

2. بحث روی موافقتنامه تاسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی ومنطقوی آسیای مرکزی.

1.گزارش کاری ربع دوم سال 1396 شورای ولایتی ننگرهار.

فریدالله بهرامی

0700059551

احمدالله حبیبی

0748092626

۹

کمیسیون(امور اقوام ، قبایل ،سرحدات ، کوچیها، مهاجرین و بیجاشدگان داخلی)

 

1.بحث روی موافقتنامه تاسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی ومنطقوی آسیای مرکزی.

2. بحث روی طرزالعمل های داخلی مشرانو جرگه.

1.بحث روی فرمان تقنینی رئیس جمهوردرمورد تعدیل وایزاد برخی از مواد قانون نفت وگازهایدروکاربن ها.

2.بحث روی طرزالعمل داخلی مشرانوجرگه.

1.دعوت رئیس عمومی کوچیها پیرامون مشکلات حین فرارسیدن زمستان وارائیه فعالیت وپلان های آینده شان .

محمد داود حبیبی

0700199097

 

وحیدالله موحد

0705591550

۱۰

کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی(ارگانهای محلی،مبارزه با مواد مخدر و مسکرات)

1.بحث روی وضع امنیتی کشور.

2.بحث روی قانون مواد مخدره ومسکرات.

1.بحث روی قانون مواد مخدر ومسکرات.

 

1.دعوت قوماندان قول اردوی (205)شاهین وقوماندان قوای سرحدی دررابطه به شهادت تعداد زیادی ازنیروهای امنیتی درولسوالی چوره ولایت ارزگان وناامنی درسرحدات کشور.

2. دعوت شریف امینی خبرنگار طلوع نیوز به نسبت شفافیت وظیفوی جهت اعطای تقدیرنامه

مهرو کاکر

0700225882

سید عبدالله

0783308433

۱۱

کمیسیون(امورزنان وجامعه مدنی)

 

1.اشتراک وزیر صاحب وزارت مبارزه بامواد مخدر و وزیر صاحب وزارت صحت عامه پیرامون افزایش معتادین زنان واطفال در کشور.

1.بحث روی عنوان نامه طرزالعمل داخلی مشرانوجرگه.

1.بحث روی کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتار ها ومجازات ظالمانه .

نجیلا سازگار

0783530357

رحیمه وردک

0784628278