صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 10 میزان 1396 هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه شورای ملی امروز روی موضوعات مختلف تدویریافت.

درجلسه کمیسیون امورمعلولین ورفاه عامه به ریاست نثاراحمد حارس ضمن تقدیرازشهامت ودلیری نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت مراسم روز دهم ماه محرم درکشور؛ برخی مشکلات وعرایض واصله ازجانب شورای های افراد دارای معلولیت، نابینایان و ورثه شهدا پیرامون عدم شمولیت شان دربرنامه های ماستری موسسات تحصیلات عالی  دولتی وخصوصی وبورسیه های تحصیلی کشور های خارج  با معین وبرخی از رؤسای وزارت تحصیلات عالی و سرپرست معینیت امورشهدای وزارت کار،اموراجتماعی، شهدا ومعلولین مطرح بحث قرارگرفت.

معین علمی وزارت تحصیلات عالی درمورد گفت تمام بورسیه های تحصیلی که ازجانب کشورها به این وزارت داده می شود مطابق به طرزالعمل بورسیه ها و نفوس هر ولایت تقسیم بندی گردیده ودرقسمت معرفی افراد اقدام صورت می گیرد، اما درقسمت سهمیه افراد معلول ، وزارت تحصیلات عالی نقش نداشته بلکه مطابق به قانون حقوق وامتیازات افراد دارای معلولیت هفت درصد سهمیه آنان دربورسیه ها کتبًا از وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین خواسته می شود تا اشخاص واجد شرایط را معرفی نمایند ومطابق به لست ارایه شده از سوی آن وزارت اجراآت بعدی صورت می گیرد؛ اما در کانکورعمومی هیچ ممانعت برای افراد دارای معلولیت ورثه شهدا وجود نداشته  وآنان می توانند مانند سایرداوطلبان کانکور در امتحان اشتراک نمایند.

موصوف افزود در این اواخر حسب هدایات مقام عالی ریاست جمهوری و توجه خاص رهبری وزارت تحصیلات عالی به افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا در قسمت ادامه تحصیل ، شمولیت درلیلیه ها و راه یافتن آنان دردیگر برنامه های تحصیلی با بازنگری طرزالعمل ها و لایحه های مربوط سهولت های زیادی درنظرگرفته شده که با نهایی شدن آن شاهد کمک و همکاری لازم وهمه جانبه خواهیم بود.

دراخیرمعین علمی وزارت تحصیلات عالی ضمن ارایه توضیحات پیرامون برخی مشکلات موجود در راستای تحصیلات عالی خصوصی به جلسه پیشنهاد نمود تا هیئت به اشتراک دوتن ازسناتوران و یک تن نماینده باصلاحیت وزارت کارواموراجتماعی تعیین گردد تا رهبری وزارت تحصیلات عالی زمینه های لازم را برای افراد دارای معلولیت فراهم نموده و مشکلات که فرا راه آنان موجود می باشد بررسی ودرحل آن اقدام لازم صورت گیرد.

10-Mizan96-Rifai.JPG

رییس و اعضای کمیسیون ضمن تقدیر ازبرخی فعالیت های مسوولین وزارت تحصیلات عالی، درقسمت بلند بردن کیفیت تحصیلی درنهاد های تحصیلی دولتی وخصوصی وتطبیق بهتر قانون حقوق وامتیازات افراد دارای معلولیت وورثه شهدا پیشنهادمعین وزارت تحصیلات عالی استقبال نمود.

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست الحاج لطف الله بابا، نماینده وزارت خارجه، مسوول وی آی پی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی درمورد شکایات سناتوران مبنی بر برخورد نامناسب و دوگانه، تلاشی بدنی وعدم تشریفات درست ازسناتوران در بخش (وی آی پی )میدان هوایی وسایر مشکلات  توضیحات ارایه نموده؛ گفتند نظر به فیصله کمیسیون نظارت بردروازه‌های میدان هوایی، دروازه (وی آی پی ) صرف برای اشخاص وی آی پی باز می‌باشد وافزودند هیچگونه برخورد دو گانه با اعضای شورای ملی صورت نگرفته است، اگر صورت هم گرفته باشد بربنیاد فشارهای اشخاص زورمند بوده است وتلاشی بدنی  هم از وظایف ر یاست هوانوردی میباشد. آنها ابراز نمودند که پاسپورت سیاسی در میدان هوایی قید نمیگردد و اعضای شورای ملی میتوانند که از پاسپورتهای سیاسی که بالاترین هویت  کشوررا دارا میباشد نزد خود داشته باشند .

دراخیرتوضیحات ارایه شده مسوولین  در بعضی موارد قناعت بخش و در برخی موارد قناعت بخش واقع نگردیده اعضای کمیسیون تاکید نمودند رئیس هوانوردی ملکی ،معاون شورای امنیت وقوماندان میدان هوایی  غرض ارایه معلومات در زمینه در جلسه بعدی کمیسیون دعوت گردند .

10-Mizan96-Mukhabirat.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی ،مالی و بودجه به ریاست الحاج صالح محمد لالا گل ،با اشتراک کارشناسان تیم بودجه دفتر البا، گزارش ارسالی  قطعیه 1395حکومت مطالعه و روی عوامل پائین بودن سطع مصرف بودجه انکشافی و عوامل افزایش عواید سال مالی 1395نسبت به سال مالی 1394صحبت گردید .

دربخش دیگرجلسه موافقتنامه تاسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی و منطقوی آسیای مرکزی مطالعه و مورد تائید اعضای کمیسیون قرار گرفت.

10-Mizan96-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست لطیف خان ژوندی، علاوه براستقبال ازتصمیم اخیروزارت ترانسپورت مبنی برتدوین مسوده های موافقتنامه حمل ونقل ترانسپورتی، گسترش وسهولت در روابط بازرگانی باکشورهای همسایه ومنطقه بالاخص کشورهای آسیای میانه ،پیرامون سفرلوی درستیزپاکستان درآینده نزدیک به افغانستان که احتمالاًروی چالش های امنیتی درافغانستان وچگونگی کشانیدن طالبان به میزگفتگوهای صلح بحث خواهدشد، صحبت به عمل آمده، تصریح شد که کشورپاکستان درگفته های خود صادق نبوده وباید پناه گاه‌های امن هراس افگنان درخاک آنکشور را نابود سازد.

 دربخش دیگرجلسه روی نشست گروه جهانی تماس که قراراست درآینده نه چندان دور به میزبانی روسیه دایرگردد و حدود پنجاه کشوردرباره اوضاع افغانستان رایزنی خواهند کرد، صحبت گردیده ابرازامیدواری شد که این نشست نتایج مثبتی درراستای تامین وتحکیم صلح وثبات درافغانستان داشته باشد.

هکذا اعضای کمیسیون ضمن تمجید وقدردانی ازنیروهای امنیتی کشوردرتامین امنیت مراسم دهم محرم، روی ملاقات هیئت اداری ورؤسای کمیسیون‌های مجلس سنا با رئیس جمهوری کشور صحبت گردید و ابرازامیدواری شد که این نشست‌ها تداوم یابد.

 دراخیرجلسه کنوانسیون منع شکنجه وسایررفتارها ومجازات های ظالمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز وپروتوکول اختیارآن، موافقتنامه میان وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امورداخله جمهوری ازبیکستان درعرصه مبارزه علیه قاچاق موادمخدر، روانگردان وپیش سازهای آن وتوافقنامه کشورمیزبان میان حکومت اسلامی افغانستان وداکتران بدون سرحد ،مطالعه گردیده موردتایید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

10-Mizan96-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام،قبایل وسرحدات به ریاست الحاج محمداجان منگل علاوه ازتأیید موافقتنامه کشور میزبان میان جمهوری اسلامی افغانستان وداکتران بدون سرحد ؛روی برخی ازطرزالعمل های داخلی ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه بحث وتصامیم اتخاذ شد.

دربخش دگراعضای کمیسیون نگرانی هایشان را ازنشرگزارش سازمان نظارت ازحقوق بشرملل متحد که درآن گفته شده است نیروهای امنیتی ایران جوانان افغان را به جنگ های سوریه فرستاده می شود، ازحکومت ایران خواسته شد تا ازفرستادن آنان خود داری ورزد وحکومت افغانستان نیزباید حقوق اتباعش درخارج ازکشور را مدنظر گرفته این موضوع را ازمجاری دیپلوماتیک پیگیری نماید.

10-Mizan96-Aqwam.JPG

درجلسه کمیسیون امورزنان، جامعه مدنی وحقوق بشربه ریاست شفیقه نوروزخیل، موافقتنامه کشور میزبان میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وداکتران بدون سرحد(MSF) بعدازمطالعه مورد تایید قرارگرفت.

10-Mizan96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست لیلما احمدی، حمله انتحاری درساحه قلعه فتح الله آنهم بواسطه حیوانات که جان چندین تن از عزاداران را گرفت باشدید ترین الفاظ نکوهش نموده وازسپری شدن مراسم دردهم محرم درنقاط مختلف کشور که نمادی ازاخوب وبرادری بود استقبال شد. دربخش دیگرجلسه موافقتنامه میان وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان ووزارت امورداخله جمهوری ازبیکستان درعرصه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، روانگردان وپیش سازهای آن بعد ازمطالعه مورد تایید قرارگرفت.

10-Mizan96-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف، روی فرمان تقنینی شماره251 رئیس جمهور درمورد قانون محاسبین مالی مباحثی صورت گرفته قراربرآنشد که دیدگاه ونظریات کارشناسان وزارتهای مالیه وعدلیه درنشست روزشنبه مورخ پانزدهم میزان کمیسیون استماع گردد. دربخش دیگرجلسه موافقتنامه میان وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان ووزارت امورداخله جمهوری ازبیکستان درعرصه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، روانگردان وپیش سازهای آن مطالعه وادامه بحث به نشست های بعدی موکول شد.

10-Mizan96-Adli.JPG

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی، مل پاسوال محمد عیسی افتخاری رئیس اداری پولیس سرحدی وزارت امورداخله وعبدالوحید ایزدیارمدیرپولیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هرات پیرامون برخی به پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نمودند.  نخست رئیس اداری پولیس سرحدی کشور ضمن ارایه توضیحاتی گفت تا اواخرماه جدی سال روان قوای سرحدی کشورکه حدود بیست هزارنفر می گردد به وزارت دفاع ملی با اسلحه ووسایط شان انتقال می گردد که کاردرزمینه مطابق فرمان رئیس جمهور به شدت ازسوی کمیسیون موظف به پیش می رود، اما امنیت میدان های هوایی کما فی السابق ازسوی وزارت امورداخله تامین می گردد. همچنان رئیس اداری پولیس سرحدی کشور درمورد چگونگی مبارزه با قاچاق مواد مخدر، وسایل تخریبی، انتقال وتداوی مجروحان، چگونگی مبارزه با فساد اداری، وطرح های اصلاحی آن اداره به پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نمود، اما کمیسیون توضیحات موصوف را قناعت بخش ندانسته تاکید نمود که درنشست بعدی رئیس ارکان آن ارگان به پرسش های سناتوران پاسخ ارایه نماید.  هکذا عبدالوحید ایزدیار در راستای کاری خویش به پرسشهای سناتوران پاسخ داده گفت ده ها تن ازقاچاقبران مواد مخدر درپیوند به مواد مخدردستگیر ودربازداشت قراردارد ونیز مقداری زیاد از انواع مختلف مواد مخدر به شمول تیزاب که بخاطرپروسس مواد مخدر استفاده میگردد ازسوی نیروهای امنیتی کشف وضبط گردیده که یکمقدار آنها حریق گردیده است وافزود درمجموع بیش ازشصت هزار معتاد درولایت هرات موجود بوده که علاوه ازحکومت یکتعداد کلینیک های شخصی نیزبه تداوی معتادین می پردازد که باید درقسمت افزایش کلینیکها وسایربخش ها توجه لازم صورت گیرد.

10-Mizan96-Dfai.JPG

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، شکایت اهالی بلاک های شاروالی کابل مبنی برسؤاستفاده وظیفوی یکتن ازمشاورین آن اداره و اعمار بلند منزل خود سردرساحه سبزازسوی موصوف ، شکایت اهالی چهلستون مبنی برتخریب منازل شان درساحه دشت پدوله، مشکلات محیطی باشنده گان قلعه زمان خان ازرهگذر برق، استرداد ملکیت های توزیع شده، نبود آب آشامیدنی وبرخی مسایل دیگر با معین وسایر اشخاص ذیربط شاروالی کابل، معاون شرکت برشنا ورئیس برشنای کابل، معاون ریاست عمومی آبرسانی ورئیس آب رسانی کابل کابل مطرح شد. درجلسه پس ازمباحث فیصله شد که بخاطرشکایت اهالی بلاک های مذکور سرپرست شاروالی کابل ومشاورآن اداره درجلسه آینده حضوریافته تا به این مشکل و استرداد ملکیت های باشنده گان قلعه زمان خان رسیده گی لازم صورت گیرد ونیز مسوولان آن اداره که درنشست امروز حضور داشتند در رابطه به حل مشکلات اهالی چهلستون مطابق امکانات وعده همکاری سپردند. همچنان مسوولان شرکت برشنا و آبرسانی متعهد گردیدند که در روشنی مقررات به شکایات اهالی قلعه زمان خان رسیدگی خواهند کرد.  هکذا درجلسه با مسوولان بخش شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی، شاروال هرات ومسوول هوتل ارگ هرات پیرامون شکایات واصله مبنی براخذ بیست هزار افغانی دریک شبانه روز دربخش وی آی پی هوتل مذکور مباحثی صورت گرفت.

10-Mizan96-Shikayat.JPG

  مسوولان مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفتند مسوولیت جواز دهی هوتل های شخصی مربوط اتحادیه پیشه وران ومسوولیت هوتل های دولتی به عهده وزارتهای اطلاعات وفرهنگ و تجارت می باشد که باید مسوولان ادارات مذکور به پرسشهای سناتوران پاسخ بدهند که قرارکمیسیون برآنشد که این مساله درنشست های بعدی با مسوولان ذیربط پیگیری شود.

دراخیرجلسه رئیس تدارکات وزارت عدلیه پیرامون اعمارریاست عدلیه ولایت نیمروز معلومات داده گفت کارداوطلبی تعمیر مذکور تا یکهفته تکمیل وبعدا عملاً کارساختمانی آن آغازخواهند شد.