صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 10 میزان 1396 هجری شمسی

داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز گزارش ازکارکردهای معاون دفترمشاوریت شورای امنیت ملی را استماع نمود.

  دراین نشست سلیمان کاکرمعاون دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی پیرامون تامین صلح،وضعیت امنیتی ووضع جاری کشورمعلومات ارایه نموده،حمایت همیشگی مشرانوجرگه ازنیروهای دفاعی وامنیتی کشوربا قدر دانی یادآوری نمود.

10-Mizan96-MUL1.JPG

 نایب دوم مشرانوجرگه درحالیکه ازکارکردهای موصوف تمجید می نمود، گفت مشرانوجرگه به حیث نماینده گان ملت، قربانیهای افسران وسنگرداران شجاع نیروهای امنیتی ودفاعی کشور در سرکوب تروریستان وحشی را فراموش نمی نمایند وهمیشه این سرسپردگان دلیرافغانستان را حمایت خواهندکرد.

 همچنان نایب دوم مشرانوجرگه طی نشستی جداگانه ی شکایات شماری از ورزشکاران رشته رزمی  را استماع نمود.

10-Mizan96-MUL2.JPG

دراین نشست یکتن به نمایندگی ازدیگران درمورد کم کاری  وعدم توجه کمیته ملی المپیک یاد آوری نموده؛ گفت باوصف اینکه شماری ازورزشکاران بامصارف شخصی توانسته اند؛ درخارج ازکشور بهتر بدرخشند ومدال به دست آورند؛ اما ازسوی مسئولین مربوطه هیچگونه مورد توجه قرار نمی گیرند.

داکترصدیقی ورزش را نوید صلح ووحدت دانسته باآنان وعده سپرد که مشکلات شانرا بامسئولین ذیربط مطرح خواهدکرد.