صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 8 میزان 1396 هجری شمسی

داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه شکایت شماری ازاستادان دارالمعلمین ولایت لوگررا استماع نمود.

دراین ملاقات که شماری ازسناتوران نیزحضورداشتندیکتن به نمایندگی ازدیگران صحبت نموده گفت رییس دارالمعلمین ولایت لوگر که قبلاً درولایت ارزگان ایفای وظیفه می نمود به اتهام فساد اداری به سارنوالی معرفی گردیده با آن هم حدود یک سال می شود که درولایت لوگرگماشته شده وضمن اینکه ضعف مدیریتی دارد  خلاف لایحه موجود شورای علمی دارالمعلمین را لغو وکسانی را جهت اخذ منظوری دربست های آمریت های دیپارتمنت ها معرفی نموده که واجد شرایط نمی باشند که با این کار حقوق معنوی شمار ازاستادان پامال وترفیعات علمی شان اجرا نگردیده است.

نایب دوم مشرانوجرگه بعد ازاستماع شکایت مطرح شده؛ بااستادان دارالمعلمین ولایت لوگرتعهدسپردکه دراین مورد بامسئولین ذیربط وزارت معارف درتماس خواهدشد.

طبق یک خبردگر نایب دوم مشرانوجرگه درحضورداشت سناتور ولایت پکتیا، مشکلات شماری باشندگان آن ولایت را استماع نمود.

آنان طی صحبتی ازتشدید ناامنی ها دربرخی ازولسوالی ها،قیرریزی راه مواصلاتی،ایجاد وتقویت مراکزصحی،توجه به وضعیت معارف وبیجاشده گان  درمناطق شان وتقویت نیروهای سرحدی جهت جلوگیری از ورود دهشت افگنان یاد آوری نموده خواهان توجه مشرانوجرگه گردیدند.

داکترصدیقی مشکلات یاد شده را موجه دانسته باآنان تعهدسپردکه مشکلات موجود ولایت پکتیا را ازطریق کمیسیونهای  اختصاصی مشرانوجرگه پیگیری خواهند کرد.