صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 5 میزان 1396 هجری شمسی

      جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست فضل هادی مسلم یار دایر گردید.

در جلسه که سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشای این مجلس نیزحضور داشت؛ فیصله شد که درنشست عمومی روزسه شنبه یازدهم میزان؛ برعلاوه بحث آزاد ، طرح تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون نفت وگاز، موافقتنامه کشورمیزبان میان افغانستان وداکتران بدون سرحد، کنوانسیون منع شکنجه وسایررفتارها ومجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیزوموافقتنامه میان وزارت امورداخله کشور با ازبکستان درعرصه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد نشه آور ومواد پیشتازآن شامل اجندا گردد واز قوماندان قول اردوی 207 ظفرنیز دراین جلسه تقدیربه عمل آید.

    هم‌چنان فیصله گردید که درنشست عمومی روزیکشنبه شانزدهم میزان بعد ازبحث آزاد، روی طرح قانون مبارزه با مواد مخدرومسکرات وفرمان تقنینی شماره 254 رئیس جمهوردرمورد قانون اکادمی علوم افغانستان مباحثی صورت گیرد.

      اما درنخست فضل هادی مسلم یار، پیرامون فضیلت ماه محرم وروزعاشورا صحبت نموده گفت امیدواریم که این روزبه خوبی ودرفضای امن سپری گردد ونیروهای امنیتی کشورمکلف اند که تدابیرلازم را بخاطرتامین امنیت هرچه بهترمراسم عاشورا اتخاذ نماید وافزود ازاینکه تهدیدات بلند امنیتی درکشور وجود دارد، انتظار داریم که مراسم درمحلات خاص برگزارگردیده وازگشت وگذار درجاده ها جلوگیری به عمل آید.

5-Mizan96-Komita-Rowasa.JPG

     هم‌چنان رئیس مجلس از دعوت خویش ازسوی پارلمان اروپا بخاطرتبادل افکار ونظریات معلومات داده گفت اخیرا پارلمان اتحادیه اروپا پیام دعوت فرستاده بومتقابلاٌ ازرئیس وهییت پارلمانی اروپا دعوت نمودیم که دریک فرصت مناسب ازافغانستان دیدن نموده با اعضای شورای ملی به ویژه با سناتوران گفتگوهای را انجام دهد.

  همینگونه درجلسه ازافزایش موترهای شیشه سیاه درشهرها به ویژه کابل وبرخورد نا مناسب راکبین آن با منسوبان امنیتی وپولیس ترافیک به شدت انتقاد گردیده تاکید گردید که وزارت امورداخله درجلوگیری ازگشت وگذارهمچو وسایط جداً اقدام نموده ،اجازه ندهند که راکبین آنها با عث آزار واذیت مردم به ویژه پولیس ترافیک گردد.

   همین ترتیب درجلسه کمیته رؤسا به دارالانشای مشرانوجرگه وظیفه سپرده شد که پیرامون اعمار یک محراب مسجد شریف درمحوطه تعمیرجدید پارلمان وایجاد یک نهاد تحصیلات عالی خصوصی بخاطرافزایش ارتقای ظرفیت اعضا وکارمندان درالحاقیه شورای ملی درهماهنگی با دارالانشای ولسی جرگه تدابیرلازم را اتخاذ نماید.

   دراخیرجلسه ازعدم موجودیت مسوولان دروزارت خانه ها وادارات مستقل درروزهای ملاقات اعضای شورای ملی یاد آوری گردیده ازبرخورد نا مناسب با اعضای شورای ملی دراداره ارگانهای محلی انتقاد گردید هم چنان خاطرنشان شد که   تمامی اعضای مشرانوجرگه درنشست های عمومی وجلسات کمیسیونهای سهم فعال اتخاذ نمایند ، تا درتصویب وتصدیق قوانین واسناد بین المللی ورسیده گی به مشکلات موکلین سکتگی وارد نگردد.