صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 4 میزان 1396هجری شمسی

     رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه، درمورد برگزاری انتخابات سال آینده، معلومات ارایه نمود.

4-Mizan96-JAL1.JPG

        درجلسه ازامام محمدوریماچ رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات، سناتورمحمدحسن هوتک وسایراعضا، سوالاتی را مبنی برهموارنشدن بسترهای مناسب برای انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها، تأمین امنیت مراکزوتمویل بودجه انتخابات، دوپارچه گی میان کمیشنران، نبود هماهنگی ها میان کمیسیونهای انتخاباتی، چگونگی ارزیابی مراکز رایدهی درمناطق نا امن، تاثیرگذاری حکومت براستقلالیت اعضای کمیسیون، شایعات در مورد زدوبندها درشیوه قرارداد تجهیزات، مشخص نبودن وسایل کمکی اتحادیه اروپا وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

   رئیس دارالانشای کمیسیون مذکوردرپاسخهایش گفت: انتخابات یک پروسه ملی بوده ونیاز به همکاری همه مردم؛ حکومت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی ورسانه ها را دارد و ماتاحال مراکز رایدهی نزدیک به چهارصد ولسوالی را ازطریق سیستم های جی پی اس وجی آی اس مورد ارزیابی قرارداده ایم ودرارزیابی 32 ولسوالی با تهدیدات بلند امنیتی نیزمصمم هستیم که راه وچاره پیدا کنیم  وافزود اعضای کمیسیون انتخابات تاحال 34 عنوان فیصله را دربخش های مختلف پروسه انتخابات  صادر نموده اند واختلافات دیده گاه ها میان آنها؛ هرگزمانع روند کاری نخواهند شد.

     آقای وریماچ به جواب پرسشی گفت زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی‌ها درشانزدهم سرطان سال آینده تعیین گردیده که حکومت وجامعه جهانی وعده قطعی امکانات آنرا داده اند. 

     وی درمورد قرارداد تجهیزات موردنیازانتخابات گفت تیم تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات و ادارات برگزاری کانکور وثبت احوال نفوس که از این وسایل آنها نیز به موقع اش استفاده کرده می توانند به این نتیجه رسیدند که بخاطرشفافیت دررایدهی 4500 دستگاه بایمتریک ازطریق کمیته  تدارکات ملی به شیوه مقید خریداری گردد، که نخست 13 کمپنی ابرازآمادگی نمودند ولی درروزآفرگشایی صرف یک کمپنی حاضرگردید تا وسایل مذکوررا تهیه نماید که اسناد این کمپنی هنوزتحت دوران بوده و قراردادی با ایشان تاکنون امضا نشده  است.

4-Mizan96-JAL2.JPG

   موصوف پیرامون چگونگی تامین امنیت مراکزانتخابات ومسوولیت ارگانهای ذیربط ومردم هم توضیحات داده گفت  لست رای دهنده گان به یک مرکزرای دهی وصل خواهد شد و درمراکز دیگر اجازه رایدهی نخواهد داشت ونیزکارت های رایدهی قبلی باطل وکارتهای مؤقت توزیع می شود؛ موصوف علاوه کرد تمامی وسایط وتجهیزات مربوط کمیسیون ازاعضای قبلی جمع آوری گردیده ونوارصوتی یکی ازرؤسای دارالانشاء درخصوص سواستفاده جهت تحقیق به اداره لوی سارنوالی کشور ارجاع شده است.

    موصوف درموردتک کرسی شدن حوزه های انتخاباتی گفت  حدود چهارماه قبل طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی 12ولایت به کابینه فرستاده شد ولی تاکنون تصمیم نهایی ازسوی حکومت ویاکمیسیون اتخاذ نگردیده است اما به نظر می رسدکه این تصمیم نظربه تقویم اعلام شده انتخاباتی  وکمبود وقت جنبه عملی نخواهدداشت؛  فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه درشرایط کنونی تطبیق چنین طرح را در12ولایت کشور برخورد دوگانه خوانده گفت نظربه شرایط فعلی نباید تطبیق گردد واگرحکومت یاهم کمیسیون اراده آنرا داشته باشد باید طرح تک کرسی شدن درسرتاسرکشورعملی گردد.

    امام محمد وریماچ ازرییس مشرانوجرگه خواست کمیسیونی را مؤظف سازد که باکمیسیون مستقل انتخابات همکاربوده وجهت حل مشکلات ودریافت راههای حل همواره درتماس باشند تا نظریات، پیشنهادات ومشاوره هایشان را جهت بهبود امورکاری ارایه بدارند که کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی مشرانوجرگه به این منظور معرفی گردید.

    سناتورحسیب الله کلیمزی همچنان طرحی را ارایه کرد از اینکه انتخابات  ولسی جرگه وشورا های ولسوالی در سرطان 1397برگزارمی گردد وبا انتخابات شوراهای ولایتی چند ماه محدود وبا انتخابات ریاست جمهوری یک سال فاصله دارد؛ هرگاه  انتخابات همه آنها در یک زمان یعنی  درماه سرطان 1397 برگذار شود ازنگاه اقتصادی وسیاسی وامنیتی برای کشورخیلی سودمند تمام می شود زیرا هر چند ماه بعد تدویر انتخابات چالش زا وپرمصرف می باشد  که برخی اعضا به آن مخالفت نشان دادند.

    هکذا درجلسه گزارش شرکت هییت مشرانوجرگه درنشست کمیته دایمی در رابطه به اموراجتماعی وفرهنگی اتحادیه پارلمانهای کشورهای آسیایی که درکشوربوتان تدویر گردیده بود توسط سناتورگل احمد اعظمی ارایه شد.

     درگزارش تذکر رفت که این نشست ازسوی نخست وزیر بوتان وهییت رهبری پارلمان آنکشور گشایش یافته بعد ازمباحث قطعنامه های ذیل به تصویب رسید: قطعنامه اقدامات انکشاف فرهنگی، اتحاد آسیایی ازطریق ارتباط وتکنالوژی معلوماتی، حمایت وترویج حقوق کارگران مهاجردرآسیا، زنان پارلمانی(APA ) مذاکرات بین الاعتقادی وهماهنگی میان مذاهب جهان، همکاری مؤثرمبارزه با قاچاق غیرمجازمواد مخدردرآسیا، امورسیاسی وهمکاری دوستی درآسیا، تعمل بین (APA) ومجالس آسیایی ونقش پارلمانهای(APA ) درتصویب فیصله های اجلاس وحمایت ازقانون می باشد.

4-Mizan96-JAL3.JPG

    همچنان درگزارش آمده است که دراین اجلاس  روی  جریانات مسلمان کشی درکشوربرما، تروریزم ومواد مخدر، مهاجرت جوانان به کشورهای اروپایی، تغییراقلیم وبرخی مسایل دیگرمباحثی صورت گرفته ودرضمن هیئت پارلمانی افغانستان درحاشیه اجلاس با هییت های پارلمانی ممالک ایران، کویت، بنگلدیش، بوتان وپاکستان روی موضوعات ذیعلاقه تبادل نظرنموده اند.

    هکذا درمباحث آزاد جلسه ازکمبود کتب ومعلمان مسلکی درمناطق گرمسیر به ویژه ولایت لغمان تذکربه عمل آمده گفته شد که این ولایت به کمبود کتب درسی ومعلمان مسلکی مواجه بوده باید وزارت معارف توجه لازم را به خرچ دهد ونیزدرنشست امروز موافقتنامه تاسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی به جلسه معرفی وغرض تدقیق به کمیسیون اختصاصی ارجاع شد.