صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 2 میزان 1396 هجری شمسی

     درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه، سرپرستان وزارت فواید عامه وشاروالی کابل، به پرسشهای سناتوران در راستای کاری شان پاسخ های ارایه نمودند.

2-Mizan96-JAL1.JPG

        دراین جلسه ازمسوولان مذکور، سناتوران نثاراحمد حارس، محمدرحیم حسن یاروسایراعضا سوالاتی رامبنی برصورت مصرف بودجه انکشافی درادارات نامبرده، چگونگی پیشرفت کارجاده حلقوی کابل، اعمارسرکهای زرمت پکتیا، شاهراه سالنگ، شاهراه کابل- جلال آباد، فیض آباد- بهارک واشکاشم بدخشان، ناهورغزنی، سرک حلقوی جوزجان وقیصار-لامان وهمچنان سؤاستفاده های مالی ازترازوهای بلند توناژ دردروازه های ورودی مسیرشاهراه ها، افزایش کثافت درنواحی مختلف شهرکابل، بی کیفیت بودن برخی جاده ها به شمول سرک مقابل سیلو، غیرقانونی بودن ساختمان گلبهارتاور، چگونگی استرداد زمین های غصب شده، مساله مقرری ها درشاروالی، اعمارساختمانهای غیرپلانی، چگونگی ایجاد کارمیتروبس شهرکابل، چگونگی استملاک جایداد های مردم، تخلیه آبهای باران ازنقاط آبگیر، چگونگی پیشرفت کارپروژه پدوله، حاضرنشدن سرپرست شاروالی کابل به کمیسیون مواصلات ومخابرات مجلس سنا ویک  سلسله سوالات دیگرمطرح گردید.

   سپس آقای یما یاری سرپرست ونامزد وزیر وزارت فوایدعامه درپاسخ هایش گفت  برای ساخت سرک حلقوی کابل حدود110میلیون دالربودجه موجود می باشد، اما مساله استملاک زمین ها وساخت خانه های خودسردرمسیرجاده حلقوی، تطبیق  این پروژه را به تعویق انداخته بود که ایجاب سروی دوباره را می نمود، اما کار سروی ودیزاین 20کیلومترآن صورت گرفته ودرمرحله تدارکات قرار دارد. یمایاری افزود ازجمله233کیلومترسرک حلقوی قیصار-لامان کارعملی بخش اول ودوم آن به طول 82کیلومترازلامان بادغیس که تهدیدات امنیتی کمتر بوده ومردم نیزآماده همکاری می باشندعنقریب آغازوکاراحداث 12کیلومترسرک قادس- بادغیس نیز به امضا رسیده است.

    وی درخصوص سرک دوشی - بامیان گفت مراحل قرارداد این پروژه با یک کمپنی چینایی به پایان رسیده وصرف ضمانت کاری آن باقی مانده که با تکمیل آن، کارساخت وسازاین شاهراه آغاز می گردد.

   سرپرست وزارت فوایدعامه گفت  سروی اساسی ازشاهراه های کشوربه منظورتشخیص نیازمندی ها جریان دارد ونیزبرای بازسازی شاهراه سالنگ وتعیین راه بدیل آن ازطریق دوشی-بامیان ومطالعات ابتدایی برای حفرتونل جدید که هرکدام پروژه های طویل المدت اندبرنامه های رویدست دارد ودرنظراست درسال روان ازامکانات داخلی این وزارت برای بازسازی تونل سالنگ کارصورت گرفته وماشینری به ساحه فرستاده شود تا باعث کاهش خطرات احتمالی درزمستان پیشروگردد واضافه کرد این وزارت برای حفظ ومراقبت جاده ها، درهشت زون کشوربه شمول کارمندان فنی وتجهیزات، تدابیری رویدست دارد.

   موصوف افزود کارسروی ودیزاین سرک ماورای کوکچه تکمیل گردیده  ودوبخش آن ازطریق تدارکات جهت داوطلبی به اعلان سپرده شده است وچندبخش دیگرآن نیزبه کمیسیون تدارکات ملی پیشکش شده است. وی خاطرنشان ساخت این وزارت تمامی پروژه هایکه باچالش ها ومشکلات مواجه اند را به صورت منسجم، جهت حل به کمیسیون ملی تدارکات ارسال می نماید.

2-Mizan96-JAL2.JPG

ایشان عدم پلانگذاری میان مدت وکوتاه مدت،بلندبودن حجم پروژه ها،کمبود کارمندان مسلکی،پایین بودن ظرفیت کاری ونبودماشینری مجهزرا ازمشکلات عمده دانسته گفت این وزارت  که قبلاً تعهداتی را برای تطبیق پروژه ها سپرده بود  اما توانایی عملی سازی آنرا نداشت وحتی شماری ازاین پروژه سروی هم نشده است. وی صورت مصرف بودجه انکشافی سال روان این وزارت را 31در صد وانمود کرد.

   متعاقباً عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل درپاسخ هایش گفت  برای جمع آوری وبرداشتن زباله های شهر، وسایط نقلیه ریاست تنظیف افزایش داده شده ونسبت به گذشته تنظیفات شهربهتر شده است، اما جوابگوی نیازمندی های موجود نمی باشد اگرچه پاکسازی شماری ازنواحی به سکتورخصوصی سپرده شده بود که آنان به دلایل مختلفی ازاین کارمنصرف شدند ودرحال حاضربادوشرکت خصوصی دیگر؛ مذاکرات جریان دارد ودرصورت تفاهم یک بخش اززباله هابه تیل وبرق تبدیل خواهند شد و به هرحال تلاش داریم  که مشکل جمع آوری کثافات تایک سال دیگرحل شود،همچنان برای خروج آبهای باران درشهر، شیوه های حفظ ومراقبت ها توسعه یافته، کانال ها حفر شده ونیزروی ماسترپلان آبهای جاری کارجریان دارد،همینگونه برنامه واکسین وعقیم سازی سگ های ولگرد درشماری ازنواحی شهرکابل رویدست است که با شیوه عقیم سازی تا سه سال دیگر، سگ های ولگرد وجود نخواهند داشت .

  موصوف درمورد ساخت وسازمنازل خودسروغیرمعیاری گفت به اساس هماهنگی میان لوی سارنوالی، وزارت امورداخله وشاروالی کابل تاحد زیاد جلو آن گرفته شده است وآنعده منازلیکه قبلاً ساخته شده اند برای معیاری سازی آن ها یک سلسله طرح های روید دست می باشد.وی علاوه کرد حدود هشت هزارجریب زمین غصب شده، تثبیت وبرای واپس گیری آن با نهاد های مربوط تماس های وجوددارد ؛ موصوف مشکل عمده درشهرک پدوله را عدم استملاک خانه های رهایشی دانسته گفت دراین زمینه بامردمان محل گفتگوهای صورت گرفته وتاحدی این مشکل مرفوع شده است باآنهم یک عده مغرضین مانع این کارمی شوند وتوضیح کرد اداره شاروالی توانسته است مالکین گلبهار سنتر وگلبهارتاوررا وادارد تا مقروضیت شان را طوراقساط بپردازدواضافه کرد احداث پروژه های متروبس درشهرکابل موثروکم هزینه بوده و قراراست سال آینده نخستین مرحله آن افتتاح گردد.

   موصوف اظهارداشت برای دستفروشان شهر، انتقال اداره ترافیک به شاروالی، سیستم های جمع آوری عواید وبازسازی پارکهای شهرکابل برنامه های لازم ومشخص رویدست بوده که باعملی شدن آن تغییرات وبهبودی های  لازم شهری به وجود خواهد آمد.

   سرپرست شاروالی کابل با وصفیکه از تسریع پخته کاری  کوچه ها صحبت کرد گفت یک سلسله برنامه های مدرن شهری رویدست است که تا اندازه زیادی سیمای شهر را دیگرگون خواهد کرد که تا کنون  یک تعداد این برنامه ها به صورت قابل لمسی تطبیق شده است .

    دربخش مباحث آزاد جلسه ؛ اظهارات وعکس العمل صدراعظم پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر عدم تحمل آنکشور از روابط موجود بین هند وافغانستان را ثبوتی ازچشمداشت پاکستان  بر خود ارادیت افغانستان دانسته گفتند افغانستان کشورمستقل بوده و به هیچکس اجازه نمی دهد  که در سیاست داخلی وخارجی آن کوچکترین مداخله نماید بلکه روابط خویش را با هر کشوریکه بخواهد به اساس منافع ملی خود تنظیم می نماید .

    همچنان سناتوران ازوخامت نا امنی ها درولایات هلمند، فاریاب وجوزجان یاد آوری نموده گفتند  باید بخاطرپاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان دراین مناطق تدابیرلازم اتخاذ گردد  تا باشنده گان این ساحات ازشرتروریستان نجات داده شود.

2-Mizan96-JAL3.JPG

     برخی اعضای مجلس گفتند نا هماهنگی وکشیدگی ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی های شدید را برانیگخته که باید رهبران حکومت وحدت ملی متوجه این مساله گردند تا درآینده انتخابات شفاف وقابل قبول برگزارگردد.

     ناموفق خواندن طرح مسلح سازی بیست هزارتن درجنب اردوی ملی وواگذاری امنیت مساجد وتکایا به افراد غیرنظامی، مسدود شدن شفاخانه ها درولایت ارزگان به اثرتهدیدات طالبان وتاکید بربازشدن شفاخانه ها ودورنگهداشتن این مکان ها ازتنش های سیاسی، تطبیق نشدن بودجه انکشافی درولایات ناامن، استقبال ازتعهد امریکا بخاطرآماده سازی هزاران واسطه زرهی، یاد آوری ازشهادت قوماندان امنیه ولسوالی  ناد علی ولایت هلمند و سه قوماندان امنیه ولسوالی جغتوی ولایت غزنی درظرف یکماه، تاکید بربررسی شکایت یک عضو شورای ولایتی بلخ ازسوی کمیسیون ذیربط مجلس سنا که به این ارگان سپرده شده است،  موضوع استفاده جویی های مالی درولسی جرگه، استقبال ازهمکاری روسیه با امریکا درمسایل افغانستان، برخورد نا مناسب با یکتن ازخبرنگاران درهلمند، نا جایزخواندن بی نظمی ها درمسجد جامع هرات هنگام صحبت رهبرحزب اسلامی در نمازجمعه  وتاکید بربررسی این موضوع ازسوی ارگانهای ذیربط، تاکید برتوسعه کشت زعفران درسراسرکشور وبرخی مسایل دیگر ازمباحث آزاد جلسه امروزی بود.

    فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس درجمع بندی موارد یاد شد به کمیسیون های اختصاصی وظیفه سپرد که مسایل امنیتی درولایات  به شمول خدمات صحی درولایت ارزگان را با مسوولان ذیربط مطرح نموده گزارش اجراات خویش را ارایه بدارند وتاکید کرد که کمیسیون شوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات عریضه یک عضو شورای ولایتی بلخ را نیز بررسی نماید.

   مسلم یارگفت انتخابات یک مساله جدی وسرنوشت سازبوده که عدم هماهنگی میان اعضای کمیسیون به تشویش ونگرانی های مردم افزوده است وقراراست که مسایل مربوط به انتخابات درنشست بعدی مشرانوجرگه با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ودارالانشای آن مطرح گردد تا به نگرانی های موجود خاتمه داده شود وافزود مساجد جای امن وقابل حرمت است وهرحرکت بیجا وگستاخی درمساجد؛خلاف اداب مساجد  بوده  که قابل پذیرش نمی باشد وهرگاه کسی علیه کسی اعتراضی دارد باید در بیرون از مساجد درحرکت های مدنی خود آنرا تبارز دهد.

2-Mizan96-JAL4.JPG

    رئیس مشرانوجرگه شورای ملی سخنان اخیرصدراعظم پاکستان را نکوهش نموده آنرا گستاخانه عنوان نموده گفت افغانستان یک کشورمستقل بوده به هیچکسی اجازه نمی دهد که درامورداخلی وخارجی آن مداخله کند وافزود گفته های که صدراعظم پاکستان دراین اواخربیان نموده متناقض می باشد چون خودش صلاحیتی  نداشته و طرح های شوم سازمان استخباراتی آنکشوررا مو به مو  پیاده می نماید وباید بدانند که افغانستان یک کشور مستقل وغیروابسته است وهرگونه فکر تحت الحمایه گی آنرا باید ازسر خود دورکنند.