صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 21 سنبله 1396 هجری شمسی

فضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه امروزطی نشست، خواست های شماری ازعلما، بزرگان،محاسن سفیدان ساحه بت خاک ولایت کابل را استماع نمود.

21-Sunbola96-MUL1.JPG

در این دیداردرحالیکه برخی ازاعضای شورای ملی نیزحضورداشتند، آنان ضمن مطرح ساختن مشکلات محیطی شان،ازمشکلات درسکتورمعارف وتحصیلات عالی ،نبود اشتغال برای کادرهای تحصیل یافته ،معضل بیکاری جوانان و رهایی دوتن ازباشندگان ساحه بت خاک یادآوری نموده ،مدعی شدند که این دوتن بدون موجب ازسوی امنیت ملی بازداشت گردیده است .آنان خواهان توجه جدی رئیس مجلس سنا درزمینه های فوق گردیدند.

سپس رئیس مشرانوجرگه، با اشاره به وضعیت کنونی وموجه خواندن مشکلات یادشده، افزایش ناامنی هادرکشور ونبودبرنامه موثرازسوی ارگانهای ذیربط درجهت کاهش میزان بیکاری رایکی ازعوامل عمده معضل درکشورعنوان نموده،ابرازامیداوری کرد که حکومت بایداستراتیژی کارراروی دست گیرد تادیگرجوانان مامجبورنگردند جهت کار باصدهامشکل عازم کشورهای خارج گردند ونیزوعده سپردکه مشکلات مطروحه رابامسوولین مربوطه درمیان گذاشته وپیگیری خواهدکرد.