صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 21 سنبله 1396 هجری شمسی

       درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار، علاوه ازاستماع گزارش های سناتوران؛ روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه گردید.

     نخست شماری ازسناتوران ازامضای قراردادستراتیژیک میان افغانستان وهند، استقبال نموده خاطرنشان نمودند که افغانستان باید منافع ملی وحساسیت های منطقوی را حین امضای قراردادها ویا تفاهمنامه‌ ها هم مد نظرداشته، تصامیم مقتضی اتخاذ کند.

21-Sunbola96-JAL1.JPG

    درجلسه ازتصمیم اخیریکه به خاطرکاهش سن تقاعد جنرالان ومنسوبان امنیتی ودفاعی از سوی حکومت اتخاذ شده است ابراز نگرانی گردید که دراین صورت، ارگانهای مذکوربه کمبود جدی افراد مسلکی ومجرب مواجه خواهند شد واگراین تصمیم  بدون آوردن  تعدیلی درقانون ذاتی افسران؛ عملی شود واضحاً که اقدام غیر قانونی خواهد بود ومشرانوجرگه دید گاههای خودرا درزمینه شریک خواهد ساخت.

    هکذا درجلسه ازپخش اوراق تبلیغاتی ازسوی نظامیان امریکایی دربخش های ازولایات پروان، کاپیسا وکابل که گفته می شود به ارزشهای اسلامی ما دراین اوراق  توهین شده است  واکنش تندی صورت گرفت و گفته شد تداوم چنین اعمال می تواند خیلی حساسیت برانگیز باشدکه معذرت خواهی سودی ندارد و باید عاملین پخش این اوراق تبلیغاتی شناسایی ومجازات گردند.

    سناتوران ازافزایش ترورعلما درسراسرکشور ابراز نگرانی نموده گفتند دراین اوخر مولوی گل محمد خان حنیف یار رئیس شورای علمای کاپیسا ترورشد وچندی قبل رؤسای  شوراهای علمای ولایات پروان وپنجشیرنیزدرحوادث جدا گانه به شهادت رسیدند که باید حکومت عاملین این جنایت را گرفتار ومجازات نماید ودرتامین امنیت شهروندان به ویژه علمایکه دردستگاه حکومت وظیفه دارند؛ تدابیرویژه اتخاذ نماید که عدم رسیده گی به مسایل مطروحه، عواقب ناگواری را درپی خواهند داشت.

   شماری ازسناتوران ضمن پشتیبانی ازستراتیژی جدید ایالات متحده امریکادرمنطقه، برنامه های جنگی اخیریکه درولایت کندز درحالت تطبیق قراردارد آنرا اثرگذاخواندند ولی گفتند درپهلوی سرکوب دشمنان، به پروسه صلح  هم توجه صورت گیرد.

    درجلسه باردیگراعضای مجلس، جنایات نظامیان میانمار را بالای مسلمین درآن کشورنکوهش نموده ضمن تاکید برکمکهای لازم به مسلمانان روهنگیایی وضرورت جمع آوری کمک دولت ومردمی به یک حساب بانکی معین  به ایشان، جایزه نوبل که خانم ان سان سوچی رهبرمیانمار را که درکشورش براقلیت مسلمان قساوت های زیادی صورت می گیرد را زیر سوال بردند.

    یاد آوری شایسته  ازکارنامه های خانم نانسی دوپری پژوهشگرامریکایی وافغانستان شناس معروف که بیشترعمرخویش را صرف پژوهش های علمی نموده است؛ به آتش کشانیدن صدها دکان درچاه آب ولایت تخار ازسوی افراد مسلح وابسته به بشیرقانت وناتوانی حکومت درجلوگیری ازجنایت متعدد این گروه  درآن ولسوالی، تاکید برواگذاری قرارداد اموال تجارتی که ازطریق خط آهن از چین به افغانستان می آید به تجار ملی، ترویج فساد درگمرکات ازسوی سرپرست سابق اداره ارگان های محلی وقاچاق شدن اموال تجارتی بدون پرداخت مالیه ازطریق ولایت غور، تحت تهدید بودن مرکز آنولایت وتاکید برعملیات پاکسازی درمناطق تحت تصرف مخالفین درغور، افزایش نا امنی ها درمسیرشاهراه جوزجان- فاریاب، تاکید برپاکسازی مناطق ازوجود دشمنان درولایت سرپل وپیشنهاد قیریزی جاده های آنولا، یاد آوری ازجنایات تروریستان وحشی درمیرزا اولنگ ومسجد امام زمان درکابل، ارایه یک تعریف مشخص ازتروریزم، تاکید برحفظ وحدت ملی، سپاسگذاری ازنیروهای امنیتی کشوربخاطرعقب زدن حملات گسترده طالبان درولسوالی برگمتال ولایت نورستان که تعداد زیادی ازافسران مهاجم ومتقاعد پاکستانی نیز شامل تلف شده گان اند، افزایش موترهای غیرقانونی و اشترنگ راسته در ولایت هرات وسایر ولایات کشور؛ نیز از مطالب مورد بحث امروزی بود .

     رییس مشرانوجرگه درجمع بندی موارد مطروحه؛ عقدقرارداد استراتیژیک میان افغانستان وهندوستان را سودمند ودرمنطقه کم نظیردانسته اظهارامیدواری  نمود تاحکومت افغانستان بتواندازاین قراردادها به نفع کشورومردم بهره لازم ببرد،همینگونه موصوف شهادت مولوی گل محمد حنیف یاررییس شورای علمای کاپیسا ومولوی حزب الله یکتن ازعلمای جیدولایت ننگرهاررا وشهادت سایرعلما را تسلیت گفته به کمیسیون اموردفاعی وظیفه سپردتادرمورد بامسئولین مربوطه به خصوص ولایت کاپیسا صحبت نمایند،به همین ترتیب تعهدسپردتامشکلات موجودامنیتی ولایت غور و چاه آب ولایت تخار را بامقامات ارشد حکومت وشخص رییس جمهور مطرح بحث قرارخواهدداد.

21-Sunbola96-JAL2.JPG

   فضل هادی مسلم یار، نشراوراق توهین آمیزبه شعایر اسلامی ازسوی نیروهای امریکایی را توهین به دین مقدس اسلام دانسته گفت نیروهای خارجی باید از چنین اقدامات ناشایسته  دست بردارندوبا احساسات دینی مردم بازی نکنند، و تاکید داشت که درآینده جلو هم چو اقدامات احساسیت برانگیز گرفته شود وعاملین این رویداد طبق قوانین محاکمه شوند.

    رییس مشرانوجرگه ازاعلام استراتیژی جدیدایالات متحده امریکا یاد آوری نموده فشارها بالای پاکستان این کشور حامی وتمویلگر دهشت افگنان را قابل درک دانسته ازسیاسیون کشورخواست تا آنرا حمایت نمایند؛ همینگونه اضافه کرد حکومت درکناراینکه دروازه های صلح را برای آنانیکه قوانین نافذه ودستآورد های سال های پسین حکومت افغانستان را بپذیرد و در حین حال ازطریق نظامی نیزبر دشمن چنان فشار وضرباتی وارد نمایند تا ازجنگ دست برداردشوند ویاهم به هلاکت برسند.

   موصوف درمورد اینکه قراراست شماری ازافسران نیروهای امنیتی به تقاعدسوق داده خواهندشدگفت اگراین عمل حکومت خلاف قوانین نافذه بوده باشد این مجلس ازحق نظارتی خویش استفاده نموده دربرابرآن ایستادگی خواهد کرد .

   همچنان درجلسه فیصله شد که قوماندان قول اردوی 207ظفربه پاس خدمات ارزنده وفعالیت های موثریکه درحوزه غرب کشورنشان داده است ازسوی مجلس سنا موردتقدیرقرارگیرد.

     دربخش دیگرجلسه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، سناتورمولوی غلام محی الدین منصف گزارش سفرهیئت  پارلمانی کشور را ازاندونیزیا ارایه نموده گفت ازتاریخ 15 الی شانزدهم سنبله ماه روان جلسه پارلمانی به میزبانی پارلمان آنکشور دراندونیزیا تدویرگردید دراین جلسه نماینده گان بیش ازچهل کشورجهان حضور داشتند که روی توسعه وانکشاف پایدار به ویژه وضعیت محیط زیستی، کاهش فقر وبیکاری، امنیت، صلح، محو خشونت ورفع تبعیض، مباحثی صورت گرفت وافزود درمورد محو خشونت ورفع تبعیض درحالی صحبت شد که همین اکنون ظلم وستم بالای مسلمانان روهینگیایی دربرما جریان دارد که این جنایت علیه بشریت خوانده ومحکوم شد ونیزاز سازمان ملل متحد خواسته شد که بالای حکومت برما فشارهای لازم وارد نماید تا ازجنایت ضد بشری جلوگیری به عمل آید وافزود پیشرفت هایکه دربخش معارف، تحصیلات عالی بازسازی وتوجه به زنان درافغانستان صورت گرفته است مورد تحسین وتوجه قرارگرفت.

21-Sunbola96-JAL3.JPG

    سپس گل احمد اعظمی سناتورولایت فراه مشکلات وچالش های ولایت فراه را از رهگذر نبود امنیت درمسیرشاهراه فراه- فراه رود وجنایت مخالفین دراین مسیر، نبود برق دایمی وبلند بودن قیمت برق جنراتوری درآنولا، بطی بودن کارعملی اعماربند برق بخش آباد ازسال های متمادی باوجودی که نیازجدی به آن احساس می گردد،عدم اعمارسرک باغپل باوجود که حکومت زمین های مردم را بدون استملاک تخریب نموده که مقصراصلی آن وزارت فواید عامه وکمیته ملی تدارکات می باشد، نبود جاده های قیرزی شده درولسوالی ها به خصوص سرک ولایت فراه که افغانستان را به ایران وصل می نماید درمنطقه میل هفتادو هشت شیخ ابونصرفراهی، کمبود تشکیلات پولیس، افزایش فقر وبیکاری، عدم انتقال گمرک فراه به ساحه مرزی وبرخی مسایل دیگر را مطرح نموده خواهان توجه مسوولان گردید.

21-Sunbola96-JAL4.JPG