صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 20 سنبله 1396 هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف دایرشد.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست حاجی محمد حنیف حنفی، پیرامون نتایج سفرسناتورگل احمد اعظمی که بخاطربررسی شکایات مردم ولسوالی بکواه ولایت فراه به آن ولسوالی سفرنموده بود مباحثی صورت گرفته قراربرآنشد که وزیراحیا وانکشاف دهات، رئیس عمومی سی اچ ای، رئیس انکشاف دهات ولایت فراه ومسوول ولایتی سی اچ ای درنشست 29 سنبله کمیسیون حضور یابند تا به شکایات مردم رسیدگی لازم صورت گیرد.

هکذا درجلسه قرارشد که  معین گمرکات ورئیس تنفیذ قانون وزارت مالیه همراه با رئیس گمرک ولایت فراه، بخاطرانتقال گمرک آنولایت به نقطه مرزی میل 78 شیخ ابو نصرفراهی به روزچهارشنبه هفته بعدی به کمیسیون تشریف بیاورند. ونیزدرجلسه ازعدم حضور رئیس بندرمیل هفتادو هشت وشکایات واصله ازسواستفاده وفساد اداری درآن بندر وبرخی مسایل دیگر صحبت گردیده،قراربرآنشد که مسوولان ذیربط دریکی ازنشست های کمیسیون حاضرگردند.

  همینگونه شکایات نماینده گان مردم ازبرخورد دوگانه دربخش وی آی پی میدان هوایی حامد کرزی استماع وقرارشد که قوماندان میدان هوایی وسایر مسوولان ذیربط آن ارگان درنشست 27 سنبله کمیسیون حاضرگردند.

همین ترتیب شکایات واصله ازفساد اداری درریاست ترانسپورت ولایت هرات، اداره برخی ادارات ترانسپورتی ازسوی سرپرستان، نبود سیستیم منظم بخاطرجلوگیری ازحادثات ترافیکی، معتاد بودن برخی راننده گان به مواد مخدر وبرخی مسایل دیگر استماع وقرارشد که وزیرترانسپورت وسایر مسوولان ذیربط آن وزارت درنشست 27 سنبله کمیسیون حضور یابند ونیز قوماندان عمومی پولیس سرحدی بخاطرجلوگیری ازبرخورد ناشایسته کمیساران نظامی در بندر آقینه وتورخم با مردم دریکی ازجلسات کمیسیون شرکت وبه پرسشهای سناتوران پاسخ ارایه نماید.

درجلسه همچنان ازبلند رفین قیمت تکت طیارات پروازهای داخلی وخارجی، منظم نبودن پروازها، عدم اجراات به موقع پول سرک باغپل ولایت فراه درکمیته ملی تدارکات، موجودیت سرپرستان دریکتعداد ریاستهای مرکز وولایات، عدم تطبیق پروسه سی بی آر وبرخی مسایل دیگر صحبت گردیده قرارشد که رئیس عمومی هوانوردی ملکی، روسای شرکت های هوایی خصوصی، معین وزارت فواید عامه، رئیس عموی سرک سازی ورئیس تدارکات آنوزارت ، رئیس فواید عامه ولایت فراه ونماینده با صلاحیت کمیته تدارکات ملی ورئیس کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی دریکی ازجلسات کمیسیون شرکت وپیرامون موضوعات متذکره توضیحات دهند.

در جلسه کمیسیون امورمعلولین و رفاه عامه به ریاست نثار احمد حارس حملات اخیر تروریستان در کابل وبرخی ولایات که باعث شهادت ومجروحیت تعدادی زیادی از هموطنان ما گردید به شدت محکوم گردیده  ،ضمن اتحاف دعابه روح پاک شهدا به بازماندگان ایشان صبر جمیل استدعا گردید.

سپس رئیس و اعضای کمیسیون گزارش های ولایتی و مشکلات موکلین خویش را از ولایات مربوطه شان مطرح و از برخی مشکلات مانند موجودیت فساد گسترده در ریاست های معارف،صحت وکار امور اجتماعی برخی از ولایات ،کافی نبودن عرضه خدمات صحی در برخی از ولایات عدم پرداخت به موقع حقوق متقاعدین و افراد دارای معلولیت،نبود امنیت در برخی از شاهراه ها یاد آوری نمودند. در بخش دیگر جلسه پیرامون مشکلات جایداد های اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان بحث صورت گرفته فیصله شد تا رییس عمومی اتحادیه کارگران و مسوولین مربوطه وزارت مالیه در یکی از جلسات کمیسیون درمورد توضیحات ارایه نمایند.

در اخیر جلسه پیرامون فرمان تقنینی رییس جمهوری در مورد قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان بحث صورت گرفته تصامیم اتخاذشد.

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست شفیقه نوروزخیل ،پیرامون مقام وجایگاه شهید صحبت بعمل آمده ،ازهفته شهدا وشهدای که درراه اسلام ،آزادی واستقلال کشورجانهای شان رافدانمودند یادآوری گردید.همچنان اعضای کمیسیون نگرانی هایشان را ازافزایش خشونت ها دربرابرزنان ودختران زیرسن درنقاط مختلف کشوررا ابراز داشته ازمراجع مسئول خواستند تا درکاهش این پدیده شرم آورتوجه ورسیدگی لازم نماید،دراخیرروی برنامه های کاری اجلاس جاری کمیسیون بحث وتصامیم اتخاذ گردید. دراخیرکارکردهای خانم پرنسی دوپری افغانستان شناس معروف،مورخ وباستان شناس  که بیشترین عمرش را درراه خدمتگذاری برای حفظ آثارتاریخی وادبی افغانستان صرف نمود که اخیراًدرگذشت یادآوری بعمل آمد.

20-Sunbola96-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اقتصادملی،مالی وبودجه به ریاست الحاج صالح محمدلالاگل روی موضوع عدم چلش بانکنوت های فرسوده ونامناسب که ازطرف دافغانستان بانک براه انداخته شد ونیز درجلسه عمومی دیروزی به این کمیسیون وظیفه سپرده شد بحث گردیده گفته شداین اقدام دافغانستان بانک برجریان تبادلات درمارکیت های کشورنیزاثرات ناگوارداشته است،اعضای کمیسیون فیصله بعمل آمد که رییس عمومی دافغانستان بانک همراه باهیئت همراهش درجلسه کمیسیون چهارشنبه مورخ 22ماه روان درزمینه توضیحات دهند.

20-Sunbola96-Mali.JPG

دربخش دیگر روی فرمان تقنینی رییس جمهوری درموردقانون استملاک بحث وجهت مطالعه بیشتر به جلسات بعدی کمیسون محول گردد.