صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 19 سنبله 1396 هجری شمسی

     نخستین جلسه مشرانوجرگه با ختم تعطیلات تابستانی شورا، امروزبه ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا برگزارشد.

     نخست رییس مشرانو جرگه طی صحبت های افتتاحیه اش، حضورمجدد سناتوران رابرای پیشبرد امورمجلس خیرمقدم گفته از شهدای منسوبین امنیتی کشور، شهدای مظلوم میرزا اولنگ، مسجد امام زمان درکابل، حملات هوایی وسایر رویداد های اخیریاد بود نمود، که با تلاوت از آیه های کلام الله مجید به روان ایشان اتحاف دعا صورت گرفت .

19-Suunbola96-JAL1.JPG

     سناتوران همچنان پیرامون هفته شهدا وشانزدهمین سالروزشهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور، صحبت نموده ازهمه شهدایکه درحوادث گوناگون کشورجانهای شانرا ازدست داده اند ؛ یاد بود به عمل آورده گفتند محافلی که به همین مناسبت درنقاط مختلف کشوربه ویژه درتالارلویه جرگه تدویر گردید؛ سخنران مردم را به وفاق ملی دعوت نمودند که این صحبت ها درشرایط کنونی خیلی ضروری ونیزمورد حمایت همگان می باشد، اما اعضای مجلس ازحرکات دیروزی دسته های افراد مسلح غیرمسوول که حیات مردم را با فیرها وحرکات ناموزون در شهر کابل تهدید وبه شهریان آزار واذیت آفریدند را شدیداً انتقاد نمودند که چنین وضعیتی در خورنام ونشان شهدای وطن منجمله قهرمان ملی نبوده که باعث نا خرسندی مردم می گردد که باید درآینده جلوهمچو حرکات ترسناک و بی بند وباری ها گرفته شوند.

     درجلسه سناتوران پیرامون وضعیت امنیتی درکشوروستراتیژی جدید ایالات متحده امریکا، دیدگاههای شانرا بیان نموده گفتند نیروهای دلیروشجاع دفاعی وامنیتی کشوردر روزهای عید سعید قربان به وجه بهتر امنیت را تامین نموده وپس ازراهبرد جدید ایالات متحده امریکا؛ حملات تعرضی علیه دشمن آغاز گردیده است که باید حین عملیات برای جلوگیری ازتلفات اهالی ملکی از دقت کامل کار گرفته شود.

    سناتوران گفتندانتظار می رود که ایالات متحده امریکا به تعهداتش عمل نموده قسمیکه درستراتیژی منطقوی دولت امریکا تذکر رفته است فشارهای لازم اقتصادی، سیاسی ونظامی بالای پاکستان تشدید شود تا این کشور ازتجهیز، تمویل وحمایت تروریستان دست بردار شود.

   اعضای مجلس سنا درصحبت هایشان ازبرخی حوادث دلخراش روزهای گذشته به شمول حادثه میرزا اولنگ، مسجد امام زمان، حمله انتحاری درکابلبانک مکروریان وکشتاربیش از120 باشنده ولسوالی چاه آب ولایت تخار ازسوی افراد مسلح غیرمسوول وبرخی مسایل دیگر یاد آوری نموده تاکید داشتند که باید حکومت جلو همچو حوادث را بگیرد.

  همچنان  درجلسه ازمشکلات عدیدۀ شهروندان حین داد وستد پولی ابراز نگرانی گردید وگفته شد که از یکسو بانک مرکزی خلاف اعلانات قبلی خود، پول های کهنه وفرسوده را به آسانی تعویض نمی کند وازسوی دیگر خود پول های مندرس را به نام معاش مامورین وارد بازار می کند که این خود هرج ومرج را در جریان داد وستد به وجود آورده است.

     اعضای مجلس سنا از کشتار جمعی مسلمانان بومی روهنگیایی درمیانمار ازسوی نظامیان آنکشورشدیداً ابرازنگرانی نمود از شورای امنیت سازمان ملل؛ دول وکشورهای مقتدر جهان و نهاد های بشری ومدنی خواستند که در قبال کشتار مسلمانان خاموشی اختیارنکرده وهرچه زودتر به داد مسلمانان روهینگینا برسند.

     هکذا افزایش بیش ازحد کثافات درشهرکابل درایام عید سعید اضحی نیزمورد انتقاد شماری ازسناتوران قرارگرفته گفته شد پراگنده شدن مواد اضافی مواشی ذبح شده درراه رو ها وکوچه های شهرکابل از سوی افراد بی مسوولیت، زمینه های امراض ساری را فراهم نموده است.

19-Suunbola96-JAL2.JPG

     برخورد نا مناسب برخی کارمندان بخش وی آی پی فرودگاه بین المللی حامد کرزی با اعضای مجلس، مسدود بودن راه های مواصلاتی ولایت بدخشان از اثرنا امنی ها وافزایش قیمت تکت طیارات درولایات، اختلافات میان سران ورهبران حکومت، عدم مصرف بودجه های انکشافی برخی واحد های بود جوی ومعرفی چند عنوان فرمان تقنینی وسند های بین المللی ازموارد دیگر جلسه امروزی بودند.

    رییس مشرانوجرگه مواردفوق را جمع بندی نموده گفت حکومت توانست پول افغانی را که درمنطقه ازلحاظ ثبات اقتصادی ازاعتباربهتری برخورداراست چاپ ونشرکند مگرتصمیم که برای تبادله پول از سوی دافغانستان بانک اتخاذشده است به درستی تطبیق نشد و به باشندگان کشورتکالیفی را ایجاد کرده است و اگرتوجهی لازمی نشود از یکطرف به حیثیت پول رایج کشورصدمات کلان وارد خواهدشد در حین حال ازچلند پول های برخی ازکشورها دربرخی ولایات نیز یاد آوری نموده وازباشندگان کشورتقاضانمودکه درنگهداشت پول هایشان توجه ودقت نمایند و به کمیسیون اقتصادملی،مالی وبودجه وظیفه سپردتاموضوعات تبادله بانکنوت های فرسوده وچلند بانکنوت های خارجی را به طورجدی بارهبری دافغانستان بانک مطرح نموده ازاجراات شان به جلسه عمومی گزارش ارایه نمایند،به همین ترتیب رییس مجلس ازمسئولین شاروالی کابل خواست تا مسئولیت هایشان را درتنظیف شهر ایفانمایند ویاد آوری نمود از آنجایکه شاروالی بابرخی محدودیت ها مواجه است ایجاب می کند که شهروندان کابل نیزدرپاکی وسرسبزی محیط شان احساس مسوولیت نموده با ارگانهای مسوول همکاری نمایند.

    فضل هادی مسلم یارازمشکلات پیش آمده درولسوالی چاه آب ولایت تخارکه شماری زیادی ازهموطنان دراثر اختلافات محلی وذات البینی وقوماندان سالاری در آنجا شهید ومجروح گردیده را اسفبار خوانده تعهدسپرد که این معضل را طور جدی با رییس جمهورکشورمطرح خواهندنمود .

    رییس مجلس ازوضعیت پیش آمده بالای مسلمانان میانماراظهارتأسف نمودعملکرد نیروهای برمایی را بد تروسبکترازعملکرد گروه های داعش، طالب والقاعده خواند وخاموشی ایالات متحده امریکا وسازمانهای حقوق بشری وسران کشورهای اسلامی را سوال برانگیزدانست که چرا تااکنون عکس العمل های موثری در این زمینه نشان نداده اند؟ و اظهارداشت متأسفانه امروز کشورهای اسلامی در پی تخریب وبدنام سازی یکدیگرآستین برزده اند ومسلمان، مسلمان را می کشند وحالت بدمسلمانان که ازظلم وحشت کفاربودایی به ستوه آمده اند را فراموش کرده اند واز حکومت افغانستان تقاضا نمود که ازتمامی امکانات استفاده نموده صدای مسلمانان قربانی برمایی را به جهانیان برساند.

      رییس مشرانوجرگه احترام به مقام والای شهدا را مکلفیت ووجیبه هرفرد کشوردانسته تاکید ورزید نبایدعدۀ محدود باسواستفاده ازنام وهفته شهید دست به اعمال خشونت بارزده باعث مزاحمت ها به شهروندان کابل ودگرنقاط کشورگردند تا نام شهدا وروز شهدا را زیر سوال ببرد زیرا تداوم این روند باعث توهین به مقام شهدا خواهدشد وایجاب می کند درزمینه بی تفاوت نبوده بلکه درهمکاری بامسئولین امنیتی؛ به شناسایی ودستگیری افراد که نظم عامه را مختل ساخته اند پرداخته شود.

   فضل هادی مسلم یاردرپاسخ پرسش یکتن ازسناتوران پیرامون قضایای بزرگ کشوری به ویژه عدم حضور معاون اول ریاست جمهوری گفت نظربه اعلامیه دفترآن معاونیت ، موصوف جهت تداوی عازم کشورترکیه گردیده وتا کنون برنگشته است و ازسوی دیگر اتهامی هم علیه وی وارد می باشد امید است که بزرگان کشوربا درک وضعیت کنونی ، در مسایل حکومتداری تصامیم مقتضی اتخاذنمایند و به نگرانی وتشویش های مردم نقطه پایان داده شود.

19-Suunbola96-JAL3.JPG

  هکذا درجلسه فیصله شد که به پاس قدردانی وارج گذاشتن به فداکاری ها ورشادت های نیروهای دلیرامنیتی مستقردرننگرهارکه دربرابرگروهای تروریستی به ویژه سرکوب داعشیان وحشی همت گماشته اند؛شمارازاین قهرمانان به نمایند گی ازسایرین درجلسه عمومی بعدی، موردتقدیروتحسین قرارداده شوند.