صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز جمعه ۲۹ سرطان ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 7 سنبله 1396 هجری شمسی

   محمدعلم ایزدیار نایب اول مجلس سنا امروزازنخبه گان امتحان کانکور سال1396وفارغ التحصیلان سال 1395ولایت پنجشیر، طی مراسم  تقدیربه عمل آورد.

7-Sunbola96-MUT1.JPG

   این مراسم که درالحاقیه شورای ملی برگزارشده بود، نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه سناتورمیربهادرشاه واصفی، نمایندگان وزارتهای تحصیلات عالی ومعارف،رئیس معارف ومعاون تحصیلات عالی ولایت پنجشیر، شماری استادان وفارغ التحصیلان شرکت داشتند گفت، امروزافغانستان به جوانان پرتلاش، روشنفکر، نخبه، متعهدبه ارزشهای اسلامی وملی که درحقیقت آینده سازان کشوراند؛ نیازمبرم دارد .

    ایزد یار تلاش های استادان وفارغان صنوف دوازدهم را که نمرات عالی را در کانکورسال روان به دست آورده اند مورد تحسین قرارداده افزودشماجوانان میتوانید باپشتکار،عزم واراده متین واعتمادبه نفس سرنوشت آینده خویشرارقم زنید وافزود  بی باوری جوانان به یک آینده روشن ومعضل بیکاری سبب شده است که آنان فرارازکشورراترجیح دهند وباید حکومت وحدت ملی وارگانهای ذیربط درقسمت کاریابی وتدوین استراتیژی کارتلاش جدی نموده با محوساختن پدیده شوم تعصب وفساد اداری درنهادهای تحصیلی کشوراقدام جدی نمایند.

7-Sunbola96-MUT2.JPG

     محمد علم ایزد یار بااشاره به وضعیت کنونی واظهارات غیرمسوولانه ونفاق افگنانه برخی ازبزرگان کشورمبنی بی حرمتی به شخصیت های ملی وارزشهای جهادومقاومت مردم افغانستان گفت آنانیکه ازطریق پروسه صلح به دولت می پیوندند؛ به عوض اینکه از عملکرد های گذشته شان ازمردم پوزش بخواهند ، برعکس درصدد خدشته دارساختن وحدت واتحاداقوام باهم بردار  می باشند که دوام چنین حالت به نفع مردم نخواهد بود.

   همینگونه سرپرست ریاست امتحانات کانکوروزارت تحصیلات عالی،رئیس تعلیمات اسلامی وزارت معارف ورئیس معارف ولایت پنجشیر باالنوبه پیرامون جایگاه علم ودانش ونیازمندی جامعه به افراد روشنفکروپویاصحبت نموده،ازارگانهای ذیربط تقاضانمودندتا جذب جوانان شایسته وکاهش میزان بیکاری درکشور گامهای عملی بردارند .

7-Sunbola96-MUT3.JPG

همچنان ازیکتن ازممتازان به نمایندگی ازسایرین ضمن ابرازتشکری ازنایب اول مجلس سنا خاطرنشان ساخت آنچه که مسوولین درزمینه ادامه تحصیلات بهترشان به خارج ازکشوروعده نموده اند،عمل نمایند

    دراخیرمحفل تقدیرنامه های مشرانوجرگه وتحایف ازسوی نایب اول مجلس سنا ومهمانان حاضردرمحفل که بلند ترین نمرات را درامتحان کانکور سال جاری اخذ نموده اند ودانش آموخته گان سال گذشته ولایت پنجشیرتوزیع نموده خواهان موفقیت های بیشترآنها درامورمحوله شدند.