صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 1 سنبله 1396 هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزمشکلات محیطی برخی ولایات رابامعین ورئیس ریاست راه سازی  وزارت فوایدعامه درمیان گذاشت .

دراین نشست محمد علم ایزدیاربا حضور برخی سناتوران عدم اسفالت سرک ولسوالی شینکی ولایت زابل تا مرکز آن ولایت ،چگونگی کارپروژه سرک حلقوی کابل ،عدم آغازکارترمیم سرک انگورهده ولایت پکتیکا و20کیلومترترمیم سرک ولسوالی قلندرولایت خوست مطرح نمودکه درموردحاجی محمدحسن هوتک سناتور ولایت زابل در مورد عدم اسفالت ده کیلومترسرک ولسوالی شینکی الی مرکزولایت زابل معلومات داده گفت  که کار اسفالت این سرک پنج سال قبل به طول65کیلومتر منظورگردیده بود که از جمله صرف  کاراسفالت 17کیلومترآن تا اکنون تطبیق نگردیده؛اما بعد از تلاش زیاد بودجه ده کیلومتر آن منظور گردیده وخواستار آن شد که این پروژه هر چه عاجل عملی گردد.

1-Sunbola96-MUL1.JPG

همچنان معین وزارت فوایدعامه طی صحبتی توسعه غیرمعیاری شهرها ومشکلات دراستملاک را از معضل جدی جاده حلقوی کابل دانسته تصریح کرد جهت دریافت راه حل منطقی دراین راستاازسوی ارگانهای ذیربط تلاش جریان داردوافزود اسفالت سرک ولسوالی شینکی الی قلات پس ازطی مراحل دیزاین بزودی به داوطلبی سپرده خواهدشدونیزاطمینان داد که تیم نظارتی خویش رابه ولایات پکتیکاوخوست جهت بررسی مشکلات یادشده اعزام می نماید.

هکذانایب اول مجلس سناطی نشستی ازکارکردهاوفعالیت های مدنی پروفیسورسکینه یعقوبی رئیس انستیتوت آموزشی افغان تمجید نمود.

دراین نشست ولی شاه بهره رئیس انجمن نویسندگان ومشاورارشدانستیتوت مذکورمختصراًپیرامون فعالیت های انستیتوت ودست آوردهای خانم یعقوبی معلومات داده گفت خانم یعقوبی انستیتوت آموزشی افغان را 22سال قبل در پاکستان ایجاد کرد تا تعلیم و تربیه و خدمات صحی را برای مهاجران افغان در کمپ‌ها فراهم سازدوافزود انستیتوت آموزشی افغان 54 مرکزآموزشی درزمینه های مختلف بخصوص بلندبردن ظرفیت کاری وتوانمندسازی زنان دارد .آقای بهره اضافه کردکه که خانم سکینه یعقوبی شش دوکتورای خویش راازبزرگترین مراکزعلمی جهان بدست آورده است و53جایزه جهانی راکسب کرده است ازآن جمله جایزه "وایز" یا نشست ابتکار جهانی برای تعلیم و تربیه در دوحه پایتخت قطر بدست آوردکه این

1-Sunbola96-MUL2.JPG

 جایزه از سوی بنیاد قطر برای افرادی اهدامی گرددکه برای غالب آمدن بر چالش‌های جهانی تعلیم و تربیه موفقانه تلاش نموده و تغییر واقعی در جامعه خود ایجاد کنند .همچنان خانم یعقوبی برندجایزه یک میلیون دلاری 'اوپس' در سال ۲۰۱۳ شد.همینگونه موصوفه به خاطر فعالیت‌هایش برای آموزش کودکان و زنان افغانستان “جایزه صلح ۲۰۱۷ سونهاک همراه با وجهه ۱میلیون دالری را دریافت کردکه این جایزه هرساله برای قدردانی از کسانی که زندگی خود را برای خدمت به بشریت و آرمان صلح اختصاص می دهند، اهدا می‌شود.

سپس نایب اول مجلس سناوبرخی سناتوران ضمن قدردانی ازتلاش های خانم سکینه یعقوبی درایجاد انستیتوت وارایه خدمات صحی ،آموزشی ،پرورش اطفال وظرفیت سازی برای زنان ؛دست آوردهای چشمگیرایشانراازسوی نهادهای معتبرجهانی درزمینه های یادشده قابل تقدیردانسته بااهدای تقدیرنامه ولوگوی مشرانوجرگه به خانم یعقوبی وولی شاه بهره توفیقات مزید  درعرصه های پژوهشی وتحقیقاتی ونایل آمدن دست آوردهای بیشتربه ایشان آرزونمودند.