صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ 18 اسد 1396 هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزطی نشستی،گزارش ازکارکردهای وزارت انکشاف دهات رااستماع نمود.

18-Asad96-MUL1.jpg

در این نشست احمدشهیرشهریارمعین برنامه های وزارت انکشاف دهات پیرامون برنامه ملی میثاق شهروندی وضاحت داده،گفت میثاق شهروندی  برنامه بین الوزارتی و چند سکتوری می باشد که گردانندگان کلیدی آن؛ وزارت های احیأ و انکشاف دهات، زراعت،معارف و صحت عامه می باشند.

در برنامه ملی میثاق شهروندی تمامی نیازمندی های مردم در زمینه های اعمارپل وپلچک،تهیه آب اشامیدنی ،ترویج تکنالوژی زراعتی وغیره مواردکه  از سوی شورا های انکشافی قریه ها مشخص میگردد،به همکاری باشنده گان روستاها  تطبیق  میگردد که این برنامه تا سال1405خورشیدی به مدت ده سال غرض ارایه خدمات اساسی در روستاها و شهرهای افغانستان طرح‌ریزی شده است ودراین مدت حدود سی وشش هزارقریه در34ولایت تحت پوشش خدماتی قرار خواهند گرفت که خدمات این برنامه برعلاوه روستاها در شهرهای کشور نیز عملی میگردد،تمویل کننده گان ای برنامه ملی حکومت افغانستان و بانک جهانی می باشند.

سپس نایب اول مجلس برنامه ملی میثاق شهروندی را در راستای تحکیم روابط میان قریه ها و شهرها، تسریع رشد اقتصاد وکاهش میزان بیکاری درکشورمهم تلقی نموده،تلاش های مسوولین ذیربط را درجهت شفافیت وتطبیق برنامه مذکورستایش  نمود.

18-Asad96-MUL2.jpg

داکتر فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش با حضور داشت شماری از سناتوران  از کارکرد ها و تلاش های رییس اکمال وتخصص وزارت صحت عامه ،

18-Asad96-MUL3.jpg

 آمردفترریاست عمومی ثبت احوال نفوس و شماری از کارمندان این اداره بااهدای  تقدیرنامه هاو لوگوی  مشرانوجرگه تحسین نموده، خواهان موفقیت های بیشترآنها درامورمحوله شد.