صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز دو شنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۶ هجری شمسی

       فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی بعد ازظهر امروز دراقامتگاه اش  با آقای زاهد نصرالله سفیرجدید پاکستان مقیم کابل ملاقات تعارفی  نمود.

17-Asad96-MUL3.jpg

     دراین ملاقات که سید حفیظ الله هاشمی رئیس عمومی دارالانشأ نیزحضورداشت، فضل هادی مسلم یار ضمن ابراز تبریکی سمت جدید سفیر، ازکمکهای پاکستان هنگام هجرت و برخورد نیک مردم آنکشور با مهاجرین افغان سپاسگذاری نموده گفت پاکستان وافغانستان دوکشورمسلمان، برادر وهمسایه بوده که صلح وثبات دراین دوکشور تاثیر مستقیم بالای امنیت منطقه دارد وحالا ایجاب می نماید که گام های اساسی وصادقانه برای آوردن صلح وثبات برداشته شود زیراکه مردم افغانستان نزدیک به چهل سال است که درمیان آتش ودود قرارداشته ونباید بیشترازین به رنج های مردم افغانستان افزوده شود.

مسلم یار با اشاره به وضعیت کنونی گفت شرایط خیلی حساس بوده ایجاب می نماید که  سیاسیون هردو کشوربخاطرصلح پایدارتلاش های صادقانه نمایند چون هیچگاهی موقعیت جغرافیای تغییر نخواهند کرد وباید برای این معضله نقطه پایان گذاشته شود.

    رئیس مشرانوجرگه خطاب به سفیرپاکستان گفت امیدواریم که شما بتوانید روابط میان دوکشوربهبود یافته، گلایه ونگرانی های که موجود است مرفوع گردد زیراکه افغانستان با ثبات به نفع پاکستان وکشورهای منطقه می باشد.

17-Asad96-MUL4.jpg

   متعاقباً آقای زاهد نصرالله ضمن موافقت با سخنان رئیس مجلس سنا ازیک سلسله عملیات های نظامی توسط نظامیان آنکشور درمناطق سرحدی وسؤبرداشت برخی رسانه درزمینه گفت عملیات های نظامی درهماهنگی با نظامیان افغان صورت گرفته است وکشورمتبوعش آماده است که درتامین امنیت سرحدات ازطریق صد ها پوسته های امنیتی که درمرزافرازگردیده همکاری نماید وافزود درآینده نزدیک جشن هفتادومین سالروزاستقلال آنکشوربرگزار می گردد واز رئیس مشرانوجرگه خواست که دراین مراسم شرکت نماید.

 هکذا محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروز ازکارکردهای برخی منسوبان امنیتی حوزه دوازدهم پولیس شهرکابل با اهدای تقدیرنامه ها تحسین نمود.

   دراین ملاقات که نایب منشی وشماری ازسناتوران نیزحضورداشتند ازدستاوردهای اخیرمنسوبان امنیتی حوزه مذکور به خصوص گرفتاری یک سارق حرفوی که بیش ازده عراده موتررا به اشکال مختلف سرقت نموده بود یاد آوری گردید .

17-Asad96-MUL1.jpg

     نایب اول مشرانوجرگه درحالیکه تقدیرنامه های مشرانوجرگه را به سمونوال گل رحیم صافی آمرحوزه ودوم ساتنمن سمیع الله که مستقیماً درگرفتاری سارق نقش برازنده را ایفا نموده بود تفویض می نمود گفت باید ارگانهای مسوول تلاش نمایند که وسایط سرقت شده ازنزد سارق حصول وبه مالکین آن تسلیم داده شود تا امیدواریهای مردم به نیروهای امنیتی بیشتر گردد.